De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basiseenheid Brunssum/Onderbanken/Nuth/Voerendaal Commissie Nuth 02-12-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basiseenheid Brunssum/Onderbanken/Nuth/Voerendaal Commissie Nuth 02-12-2010."— Transcript van de presentatie:

1 Basiseenheid Brunssum/Onderbanken/Nuth/Voerendaal Commissie Nuth 02-12-2010

2 Inhoud Kaders jaarplan 2010 Terugblik 2010 eerste 10 maanden Vooruitblik 2011

3 Kaders jaarplan 2010 4 operationele kernthema’s –Geweld Openlijk geweld / huiselijk geweld / bedreiging / mishandeling / overval / etc. –Veilige wijken Inzet wijkagenten / overlast / verkeershandhaving –Criminaliteit Oplossingspercentages / instroom OM / speerpunten –Jeugd en veiligheid Doorlooptijd / HALT-verwijzing / e.d.

4 Bijzonderheden gemeente Nuth Opstellen van een integraal veiligheidsplan. Uitvoering geven aan het integrale veiligheidsoverleg. Extra aandacht voor aanpak van auto-inbraken, fietsdiefstallen en overlast in de wijk. Inzet van wijkagenten ten behoeve hiervan.

5 Terugblik eerste 10 maanden 2010 Aantal incidenten gedaald met 10,4% (-185) Aantal opgenomen aangiften gedaald met 14,4% (-113) Aantal geweldsincidenten gedaald met 8 (6,7%) en oplossingspercentage 85,2% Overlast (meldingen)  Jeugd gestegen (+8 = +15%)  Drugsoverlast zeer sterk gedaald (-9 = -37,5%)  Buurtoverlast gedaald (-19 = -20,7%) Vermogenscriminaliteit gedaald met 52 incidenten (-21,4%).

6 Terugblik eerste 10 maanden 2010 cijfermatig Maatschappelijke klasse Soort2009 2010 Lang-jr Gemid. Oplos Perc. GeweldAangifte opgenomen565444,085,2 % WoninginbrakenAangifte opgenomen544059,87,5 % Overlast JeugdIncidenten536176,4- Drugs- en drankIncidenten291722,2- Buurtoverlast/ geluidshinder Incidenten8970100- Diefstal uit/vanaf auto Aangifte opgenomen928167,67,4 % Diefstal van autoAangifte opgenomen231221,80 % Diefstal van fietsAangifte opgenomen121610,2 1,3 %

7 Terugblik eerste 10 maanden 2010 Geweld Maatschappelijke klasse2009 2010 Lang-jr Gemid. Oplos Perc. Zedenmisdrijf171,0- Moord, doodslag101,2- Openlijk geweld (personen)531,0- Bedreiging292510,2100% Mishandeling191815,075,0% Straatroof000,20,0% Overval110,80,0% Geweld565429,470,0%

8 Oplossingspercentages District Heerlennormresultaat woninginbraak10 %8,9 % Diefstal uit voertuig 4 %2,3 % Diefstal van voertuig 8 %8,3 % zedenmisdrijf60 %52,6 % Moord,doodslag (incl. poging)65 %65,4 % Openlijk geweld65 %85,1 % Bedreiging60 %73,4 % mishandeling65 %87,5 % straatroof20 %34,3 % overval45 %81,3 % Inbraak bedrijf/instelling10 %14,0 %

9 Beleid 2011 Landelijk kader 2009-2011 Lokale prioriteiten Districtelijk jaarplan 2011 Regionaal beleidsplan 2009-2011 Gemeente Politiek Lokale Partners JustitieBZK Regionale Beleidsbrief 2011

10 Landelijk kader 4 thema’s: –Geweld –Veilige wijken –Jeugdcriminaliteit en risicojeugd –Aanpak criminaliteit (waaronder opsporing) Integrale aanpak: Regierol gemeente Veiligheidshuis Buiten deze prio’s ook bedrijfsvoeringseisen zoals RTGP, doelmatigheid

11 Regionaal kader Strategie Gelet op ontwikkelingen geen ruimte voor nieuw beleid. Kiezen in plaats van stapelen. Gebiedsverbondenheid en informatiegestuurde politiezorg Afgestemd met bestuur en partners Kwaliteit gaat voor kwantiteit Integrale aanpak onder regie van de gemeente

12 Regionaal kader Aanpak Politiebijdrage en dus inzet wordt in eerste instantie toegewezen aan de volgende gebieden: spoedeisende noodhulp incidenten of dringende hulp voor burgers; jeugd en veiligheid; het bestrijden van geweld; het opsporen van daders van delicten, die betekenisvolle impact hebben in de samenleving of voor slachtoffers en het beheersen van het drugsvraagstuk.

13 Regionaal kader Monitoring uitvoering Normatieve prestaties –Monitoren met prestatiematrix Kwalitatieve prestaties –Focus Bedrijfsvoeringsprestaties –Intern dashboard Totaal +/- 80 indicatoren

14 Proces Bespreken jaarplan in de gemeentelijke omgeving november Terugkoppeling aandachtspunten naar burgemeester begin december Schrijven jaarplan december/januari Aanbieden aan het districtelijk veiligheidsbestuur eind januari/begin februari

15 Landelijke ontwikkelingen Bestel Sterkte Financiën

16 Einde presentatie


Download ppt "Basiseenheid Brunssum/Onderbanken/Nuth/Voerendaal Commissie Nuth 02-12-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google