De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verdiepend onderzoek in de gehandicaptenzorg Bestuurdersbijeenkomsten Benchmark Gehandicaptenzorg 30 mei, 5 en 7 juni 2007 Dr. Martin Schuurman Kalliope.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verdiepend onderzoek in de gehandicaptenzorg Bestuurdersbijeenkomsten Benchmark Gehandicaptenzorg 30 mei, 5 en 7 juni 2007 Dr. Martin Schuurman Kalliope."— Transcript van de presentatie:

1 Verdiepend onderzoek in de gehandicaptenzorg Bestuurdersbijeenkomsten Benchmark Gehandicaptenzorg 30 mei, 5 en 7 juni 2007 Dr. Martin Schuurman Kalliope Consult

2 Doelen van benchmarkinformatie Inkoopinformatie (zorgverzekeraar) Keuze-informatie (cliënt) Toezichtinformatie (inspectie) Verbeterinformatie (manager) Informatie over stand van zaken (overheid)

3 Drie stappenmodel 1.Benchmarkinformatie 2.Verdiepend onderzoek 3.Verbetertrajecten in organisatie

4 Verdiepend onderzoek ‘Aanvullend kwalitatief onderzoek dat de resultaten van de kwantitatieve metingen verdiept.’ Vragen voor verdiepend onderzoek: kunnen ook uit andere benchmarkinformatie dan cliëntenraadpleging komen (raadpleging medewerkers, bedrijfsmatige prestaties) kunnen ook uit andere bronnen dan benchmarkinformatie komen (voelhoorns binnen de organisatie, invulling kwaliteitsindicatoren, etc.)

5 Verdiepende vragen Informatie cliëntenraadpleging Informatie raadpleging medewerkers Informatie bedrijfsvoeringVerdiepende vragen Informatie medezeggen- schapsraad Informatie kwaliteitsindicatoren Informatie werkvloer etc.

6 Voorbeelden van verdiepend onderzoek Informatie uit benchmark (of andere bronnen) Verdiepende vraag of vragen Hoe te beantwoorden? Cliënten ervaren te weinig privacy In welke situaties het meest ervaren? Hoe zouden ‘regels’ kunnen luiden? Verdiepend onderzoek onder cliënten en medewerkers Cliënten zijn ontevre- den over de mede- zeggenschap binnen hun organisatie Over de inhoud? Over de structuur? Wat willen/kunnen cliënten en belangenbeharti- gers op dit punt? Verdiepend onderzoek bij cliënten en belangenbehartigers Ontevredenheid over materiele aanpas- singen in woning Waar komt wat precies voor? Inventariserend onderzoek naar die aanpassingen

7 Verbetertraject binnen de kenniscyclus Nieuwe, verdiepende kennisvragen Beantwoording van die kennisvragen (onderzoek) Versprei- ding van kennis Implementatie van kennis (verbetertraject) Gebruik van kennis

8 Uitvoering van verdiepend onderzoek Uitvoering en uitvoerder moeten passen bij de inhoud van de vraag De organisatie zelf kan uitvoerder zijn (zie voorbeeld over materiele aanpassingen) Men kan kiezen voor een externe organisatie. Beschikbaar zijn onder meer: Perspectief, LSR en Zeg ‘t Ons


Download ppt "Verdiepend onderzoek in de gehandicaptenzorg Bestuurdersbijeenkomsten Benchmark Gehandicaptenzorg 30 mei, 5 en 7 juni 2007 Dr. Martin Schuurman Kalliope."

Verwante presentaties


Ads door Google