De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe komt er materiaal in mijn nieuwe cursussen? Dienst Onderwijsondersteuning en –ontwikkeling 2011 - 2012 Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?1Juli.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe komt er materiaal in mijn nieuwe cursussen? Dienst Onderwijsondersteuning en –ontwikkeling 2011 - 2012 Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?1Juli."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe komt er materiaal in mijn nieuwe cursussen? Dienst Onderwijsondersteuning en –ontwikkeling 2011 - 2012 Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?1Juli 2011

2 * Deze beslissing werd genomen in overleg met alle opleidingshoofden van de hogeschool en is o.m. het gevolg van de overgang naar het nieuwe administratieve systeem CORONA.CORONA Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?Juli 20112

3 * De plaats waar je deze cursussen kan vinden verandert wel. Tot 9 september 2011 vind je deze in de module Mijn Cursussen 2010-2011, vanaf 10 september 2011 vind je deze in de module My courses – Archive (2010 – 2011) Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?Juli 20113

4 * Dit standaard cursusmenu werd opgesteld in overleg met de Toledo- afgevaardigden gericht op het digitaal ondersteunen van een onderwijsleeractiviteit in een elektronische leeromgeving. Hierbij worden organisatie, onderwijsleerproces en evaluatie vanuit het perspectief van de student centraal gesteld. Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?Juli 20114

5 * Deze presentatie werd opgesteld door de Dienst Onderwijsondersteuning en –ontwikkeling in overleg met de Toledo-afgevaardigden.Toledo-afgevaardigden Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?Juli 20115

6 Informatie over het standaard cursusmenu De essentie – Op de volgende slide Meer uitleg in de handleiding – Een uniforme cursus voor KAHO Sint-Lieven in Toledo Een uniforme cursus voor KAHO Sint-Lieven in Toledo In elke cursus tevens informatie via de knop – Uitleg bij het cursusmenu Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?6Juli 2011

7 Uniform cursusmenu - Essentie Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?7 Het hulpmiddel Mededelingen is bedoeld om korte berichten te plaatsen die de studenten zien op het tabblad My Toledo en wanneer ze de cursus binnenkomen. De knop Inhouden bevat een mappenstructuur (onderwerpen, werkvormen, enz…) waaronder alle teksten, presentaties, oefeningen, opdrachten, toetsen en alle hulpmiddelen ter ondersteuning van het leerproces komen. De knop Evaluatie bevat minstens 1 item en biedt toegang tot alle evaluatieactiviteiten die via Toledo digitaal worden ondersteund en een invloed hebben op de eindscore van de student. De knop Administratie biedt een automatische link naar het administratieve systeem Corona (ECTS-fiche, uurrooster,…) De onbeschikbare knop Tools biedt voor de docent een handig overzicht van de communicatie- en andere hulpmiddelen die aanwezig zijn binnen de cursus. De knop Informatie bevat alle praktische informatie (bv. groepsindelingen, tolinto-inschrijvingen, enz…) die langere tijd voor de onderwijsleeractiviteit moet beschikbaar zijn en geen deel is van de eigenlijke leerstof. De knop Feedback geeft de studenten toegang tot hun individuele informatie uit de Mijn cijfers-tool* of tot kwantitatieve en kwalitatieve feedback d.m.v. mappen en items. * Let er op dat studenten de officiële resultaten van de onderwijsleeractiviteit of het opleidingsonderdeel enkel mogen ontvangen vanuit het administratieve systeem van de hogeschool. Juli 2011

8 De 5 methoden Methode 1: Opnieuw beginnen met structuur en inhouden Methode 2: Selectief kopiëren van mappen en items Methode 3: Selectief kopiëren van knoppen (en tools) Methode 4: De Toledo-afgevaardigde Methode 5: De Toledo-ondersteuningssessies in oktober Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?8Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

9 Methode 1: Opnieuw beginnen met structuur en inhouden Duidelijk afgebakende inhoudsgebieden een uniform cursusmenu voor de volledige opleiding geen irrelevante items meer van de voorbije jaren een cursus op het niveau van de onderwijsleeractiviteit i.p.v. het opleidingsonderdeel Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?9Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

10 Methode 1: Opnieuw beginnen met structuur en inhouden Aangeraden bij Nieuwe onderwijsleeractiviteiten Grondige herstructurering van cursus naar aanleiding van nieuwe onderwijsaanpak Gebruik van veel items met bijlagen waarvan de bijlagen jaarlijks toch veranderen Opleidingen waarvoor een visitatie gepland is Afgeraden bij Opnieuw maken van cursussen die reeds vorig academiejaar een duidelijke structuur (OLA-niveau) hadden en veel items met bijlagen bevatten (deze kunnen beter gekopieerd worden) Niet bruikbaar voor Opnieuw maken van toetsen en opdrachten (deze kunnen beter gekopieerd worden) Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?10Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

11 De 5 methoden Methode 1: Opnieuw beginnen met structuur en inhouden Methode 2: Selectief kopiëren van mappen en items Methode 3: Selectief kopiëren van knoppen (en tools) Methode 4: De Toledo-afgevaardigde Methode 5: De Toledo-ondersteuningssessies in oktober Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?11Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

12 Methode 2: Selectief kopiëren van mappen en items Via het contextmenu en de optie Kopiëren kan je een map (met onderliggende items) of een item,… kopiëren naar de andere cursus Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?12Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

13 Methode 2: Selectief kopiëren van mappen en items Aangeraden bij Kopiëren van map die in oude cursus behoorde tot de OA en nu een cursus is geworden op OLA-niveau Kopiëren van beperkt aantal mappen en items uit oude cursus naar nieuwe cursus Afgeraden bij Het in groep willen kopiëren van meerdere mappen of items (deze kunnen beter gekopieerd worden op de derde manier) Niet bruikbaar voor Het kopiëren van toetsen en opdrachten (deze kunnen niet op deze manier gekopieerd worden) Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?13Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

14 De 5 methoden Methode 1: Opnieuw beginnen met structuur en inhouden Methode 2: Selectief kopiëren van mappen en items Methode 3: Selectief kopiëren van knoppen (en tools) Methode 4: De Toledo-afgevaardigde Methode 5: De Toledo-ondersteuningssessies in oktober Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?14Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

15 Methode 3: Selectief kopiëren van knoppen (en tools) Vanuit een oude cursus via Configuratiescherm > Pakketten en Functies > Cursus kopiëren inhoudsgebieden en/of cursushulpmiddelen kopiëren naar een doelcursus van het volgende academiejaar Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?15Juli 2011 Het is aangeraden de knoppen Cursusinformatie en Cursusdocumenten in de oude cursus eerst te hernoemen naar Informatie en Inhouden en pas dan te kopiëren naar de nieuwe cursus. Hierdoor komen de mappen en items immers meteen onder de juiste knop terecht. [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

16 Methode 3: Selectief kopiëren van knoppen (en tools) Stap voor stap 1.Doe voorbereidingen in de oude cursus 2.Start de kopie 3.Wacht op de bevestiging 4.Controleer de nieuwe cursus Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?16Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

17 Methode 3: Selectief kopiëren van knoppen (en tools) De combinatie van vinkjes is belangrijk Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?17 Mappen, items, documenten, enz… De verwijzing naar opdrachten, toetsen, discussiefora… o.m. discussiefora, cijferlijstkolommen, toetsen, enz… Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

18 Methode 3: Selectief kopiëren van knoppen (en tools) De juiste combinatie van vinkjes is noodzakelijk Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?18 Mappen, items, documenten, enz… o.m. discussiefora, cijferlijstkolommen, toetsen, enz… Enkel mappen, items, documenten, enz… Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

19 Mappen, items, documenten, enz… o.m. discussiefora, cijferlijstkolommen, toetsen, enz… Methode 3: Selectief kopiëren van knoppen (en tools) De juiste combinatie van vinkjes is noodzakelijk Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?19 Hulpmiddelen zoals de groepsindelingen (groepen en groepssets), contactpersonen, discussiefora, taken… Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

20 Methode 3: Selectief kopiëren van knoppen (en tools) De juiste combinatie van vinkjes is noodzakelijk Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?20 Mappen, items, documenten, enz… o.m. discussiefora, cijferlijstkolommen, toetsen, enz… Ook de opdrachten die onder een inhoudsgebied staan Juli 2011 Indien er groepsopdrachten zijn [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

21 Methode 3: Selectief kopiëren van knoppen (en tools) De juiste combinatie van vinkjes is noodzakelijk Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?21 Mappen, items, documenten, enz… o.m. discussiefora, cijferlijstkolommen, toetsen, enz… Ook de toetsen die onder een inhoudsgebied staan Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

22 Methode 3: Selectief kopiëren van knoppen (en tools) Aangeraden bij Kopiëren van discussiefora, toetsen en opdrachten van oude cursus naar nieuwe cursus Kopiëren van meerdere inhoudsgebieden (bv. Cursusinformatie + Cursusdocumenten + Opdrachten) Afgeraden bij Kopiëren van inhoudsgebieden waarvan de beschikbaarheid opnieuw moet aangepast worden (beter manueel kopiëren van map naarmate het relevant is) Niet bruikbaar voor Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?22 Het is aangeraden de knoppen Cursusinformatie en Cursusdocumenten in de oude cursus eerst te wijzigen naar Informatie en Inhouden en pas daarna te kopiëren naar de nieuwe cursus. Hierdoor komen de mappen en items immers meteen onder de juiste knop terecht. Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

23 Methode 2 Methode 3 Methode 3: Selectief kopiëren van knoppen (en tools) Stap voor stap 1.Doe voorbereidingen in de oude cursus A.Bepaal wat je wil kopiëren en op welke manier B.Wijzig de naam van bestaande knoppen Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?23Juli 2011 Hieronder zaten eigenlijk de meeste items en documenten voor de studenten. Hieronder zaten verschillende opdrachten gemaakt met de opdrachten tool die meetellen voor het examen. Dit was een vrijblijvende opdracht die enkel voor HAO studenten bedoeld was en als item met bijlage ter beschikking werd gesteld. Dit waren een aantal presentaties die door de studenten konden gebruikt worden bij het voorbereiden van opdrachten die ze indienden via de inlever-pagina. Deze knop wijzigen naar Inhouden Deze knop wijzigen naar Evaluatie [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

24 Methode 3: Selectief kopiëren van knoppen (en tools) Stap voor stap 2.Start de kopie A.Configuratieschem > Pakketten en functies > Cursus kopiëren B.De juiste combinatie van vinkjes is belangrijk! Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?24Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

25 Methode 3: Selectief kopiëren van knoppen (en tools) Stap voor stap 3.Wacht op de bevestiging A.Je ontvangt een e-mailbericht zodra de copy-actie voltooid werd B.Geen e-mail ontvangen? Controleer na enige tijd de nieuwe cursus Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?25Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

26 Methode 3: Selectief kopiëren van knoppen (en tools) Stap voor stap 4.Controleer de nieuwe cursus A.Ga na of de juiste knoppen met daaronder de juiste mappen/items werden aangemaakt B.Controleer de koppelingen vanuit mappen naar toetsen of opdrachten C.Indien van toepassing, controleer je ook de cijferlijst en de groepen in de cursus Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?26Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

27 De 5 methoden Methode 1: Opnieuw beginnen met structuur en inhouden Methode 2: Selectief kopiëren van mappen en items Methode 3: Selectief kopiëren van knoppen (en tools) Methode 4: De Toledo-afgevaardigde Methode 5: De Toledo-ondersteuningssessies in oktober Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?27Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

28 Methode 4: De Toledo-afgevaardigde Raadpleeg de pagina Who is Who van Toledo en spreek met de Toledo-afgevaardigde over ondersteuning bij het gebruik vanWho is Who van Toledo – Het exporteren en importeren van cursuspakketten – Het aanmaken van een bulk course copy bestand Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?28Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

29 Methode 4: De Toledo-afgevaardigde Aangeraden bij Bij het willen kopiëren van meerdere inhoudsgebieden en/of tools die vervolgens in meerdere cursussen moeten geïmporteerd worden Bij opleidingen waarvan in CORONA elk opleidingsonderdeel bestaat uit één onderwijsleeractiviteit en het uniforme cursusmenu niet gebruikt zal worden Afgeraden bij Oude cursussen die knoppen bevatten voor verschillende OA’s (dan kan u beter selectief de knoppen of mappen/items kopiëren) Niet bruikbaar voor Opleidingen die er voor kiezen het uniforme menu te promoten en dus niet terug willen naar de oude cursusmenu’s Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?29Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

30 De 5 methoden Methode 1: Opnieuw beginnen met structuur en inhouden Methode 2: Selectief kopiëren van mappen en items Methode 3: Selectief kopiëren van knoppen (en tools) Methode 4: De Toledo-afgevaardigde Methode 5: De Toledo-ondersteuningssessies in oktober Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?30Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

31 Methode 5: De Toledo-ondersteuningssessies in oktober Stuur vanaf 26 september 2011 een e-mailbericht naar toledo@kahosl.be met een voorstel van tijdstip en locatie om ondersteuning (individueel of in groep) te krijgen bij het aanleren van de drie manieren om materiaal in jouw cursussen te krijgentoledo@kahosl.be Acute problemen mag je steeds doorsturen via de Helpdesk van de hogeschool Helpdesk van de hogeschool Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?31Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

32 Methode 5: De Toledo-ondersteuningssessies in oktober Aangeraden bij De vaststelling dat het je niet lukt om zelf het materiaal van de oude naar de nieuwe cursussen te kopiëren, ook al heb je alle andere methodes al geprobeerd De wens om ondersteuning te krijgen in het herbekijken van de mappenstructuur onder Inhouden en/of Evaluatie De wens om ondersteuning te krijgen in het herbekijken van de onderwijsactiviteiten die je aan de studenten aanbiedt Afgeraden bij Onzekerheid over de cursussen die je moet gebruiken in Toledo (Schrijf je hiervoor in voor een individuele Toledo-opstartsessie in september)Toledo-opstartsessie in september Niet bruikbaar voor De wens om een ander voor jou het kopieerwerk te laten doen. Het melden van acute problemen bij het gebruik van Toledo of het kopiëren (Gebruik daarvoor de Helpdesk van de hogeschool) Helpdesk van de hogeschool Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?32Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

33 De 5 methoden Methode 1: Opnieuw beginnen met structuur en inhouden Methode 2: Selectief kopiëren van mappen en items Methode 3: Selectief kopiëren van knoppen (en tools) Methode 4: De Toledo-afgevaardigde Methode 5: De Toledo-ondersteuningssessies in oktober Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?33Juli 2011 [ methode 1 ] [ methode 2 ] [ methode 3 ] [ methode 4 ] [ methode 5 ]methode 1methode 2methode 3methode 4methode 5

34 Contact Bart D’haenens Dienst Onderwijsondersteuning en –ontwikkeling Tel. +32 (0)9 265 87 00 (direct) bart.dhaenens@kahosl.be toledo@kahosl.be http://www.kahosl.be bart.dhaenens@kahosl.be toledo@kahosl.be http://www.kahosl.be KAHO Sint-Lieven Gebroeders De Smetstraat 1 9000 GENT Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?34Juli 2011


Download ppt "Hoe komt er materiaal in mijn nieuwe cursussen? Dienst Onderwijsondersteuning en –ontwikkeling 2011 - 2012 Hoe komt materiaal in mijn nieuwe cursussen?1Juli."

Verwante presentaties


Ads door Google