De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drs. Ronald Duzijn, directeur KAMG Evaluatie instroom opleidingsplaatsten M&G 27 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drs. Ronald Duzijn, directeur KAMG Evaluatie instroom opleidingsplaatsten M&G 27 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Drs. Ronald Duzijn, directeur KAMG Evaluatie instroom opleidingsplaatsten M&G 27 november 2014

2 KAMG AJN FMG NVAG NVDG NVFG NVMM VAGZ VIA VIZ sib VVAK VvAwT Jeugdartsen Forensisch artsen Artsen beleid, management, onderzoek Donorartsen Farmaceutisch artsen Medisch milieukundigen Medisch adviseurs zorgverzekeraar Artsen Indicatie & Advies Artsen Infectieziektebestrijding Vertrouwensartsen Artsen Tuberculosebestrijding

3 Ontwikkelingen opleidingen sociale geneeskunde 1. Modernisering medische vervolgopleidingen: Project kwaliteitsborging opleidingen sociale geneeskunde 2. Integraal opleidingsplan arts M&G 3. Individualisering opleidingsduur

4 1. Project kwaliteitsborging opleidingen sociale geneeskunde Aanleiding Verouderd handboek sociale geneeskunde Ervaren knelpunten in de kwaliteit van de opleiding van artsen M&G (incl. profiel) Bijzondere kenmerken opleiden van artsen in de in publieke gezondheidszorg: - opleidingsklimaat - beperkte financiering - duaal opleiden

5 1. Project kwaliteitsborging opleidingen sociale geneeskunde Gezamenlijk project van NVAB, NVVG en KAMG (opdrachtgever) Uitgevoerd in het kader van MMV (opdrachtnemer) Onder leiding/toezicht van stuurgroep (opleidingsinstituten, praktijkopleiders, CGS en RGS) => 3 Deelprojecten -> projectgroepen

6 1. Project kwaliteitsborging opleidingen sociale geneeskunde 3 Deelprojecten: 1. Visie op kwaliteit en besturingsmodellen - voor- en nadelen van huidige wijze van opleiden in sociale geneeskunde - voor- en nadelen van opleiden van huisartsen en medisch specialisten  Visiedocument (vastgesteld)  K.O.E.R.S (in ontwikkeling)

7 K.O.E.R.S = Kwaliteitsvisie Opleidingen En Raamplan Sociale Geneeskunde  Kader voor de 3 landelijke opleidingsplannen  Vervanging Handboek sociale geneeskunde  Systeem van interne en externe kwaliteitsborging:  Gelaagd toezicht RGS  Duidelijke rollen van alle actoren  Cyclisch: waarborgen kwaliteit en actualiteit Status: werkdocument

8 1. Project kwaliteitsborging opleidingen sociale geneeskunde 3 Deelprojecten: 2. Kwaliteitskader instituten en inrichtingen 3. Kwaliteitskader opleiders Eerste concepten: normen en indicatoren Laatste versie: facetten en voorbeelden Geen afvinklijst -> maar aspecten die de kwaliteit van opleiden borgen

9 1. Project kwaliteitsborging opleidingen sociale geneeskunde Kernvragen aan Actoren: Aios – Instituut – Inrichting - Opleiders - Regionale opleidingsgroep op de volgende Kwaliteitsdomeinen: - Visie en kwaliteitsbeleid - Academisch niveau - Opleidingsprogramma - Leeromgeving en begeleiding - Toetsing, beoordeling en resultaten - Management, staf en organisatie.

10 1. Project kwaliteitsborging opleidingen sociale geneeskunde Afronding = 1 e kwartaal 2015 Daarna:  invitational / raadpleging veld  consequenties regelgeving?  pilot kwaliteitscyclus en kwaliteitskader

11 2. Integraal opleidingsplan arts M&G Aanleiding Position Paper KAMG  meer integrale benadering van de opleiding arts M&G als specialisme  minder versnippering en geen losse opleidingen  actueel: opzet en eindtermen ->  Prioriteit Consilium KAMG 2014 en 2015 met onderwijskundige ondersteuning  Landelijk opleidingsplan arts M&G als bedoeld en passend binnen KOERS

12 3. Individualisering opleidingsduur Consequentie: - minimale duur is 1 jaar - in profielopleiding wel verkorting mogelijk - voor volledige opleiding geldt 4 jaar: -> wel meer spreiding van opleiding mogelijk - voor zij-instromers geldt al een individueel opleidingsplan - NSPOH werkt aan explicitering van vrijstellingen en individualisering opleidingsduur. -> 2015 ontwikkel/proefjaar


Download ppt "Drs. Ronald Duzijn, directeur KAMG Evaluatie instroom opleidingsplaatsten M&G 27 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google