De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NVAG (Her)registratie arts, profielarts, arts M&G

Verwante presentaties


Presentatie over: "NVAG (Her)registratie arts, profielarts, arts M&G"— Transcript van de presentatie:

1 NVAG 12-12-2013 (Her)registratie arts, profielarts, arts M&G
NVAG (Her)registratie arts, profielarts, arts M&G? Ronald Duzijn

2 Vragen (her)registratie en opleiding
Complexe materie Specifieke wet- en regelgeving Meerdere actoren Veelal individuele vragen Drempel Als KAMG merken wij dat ook voor betrokken en goed ingevoerde professionals de materie van herregistratie BIG, profielregistratie en de registratie arts M&G, het in opleiding gaan, het opmaken/aanleveren van een portfolio, de te volgen stappen, etc. etc. ingewikkeld is. Er is een veelheid van wet- en regelgeving (wet BIG, Kaderbesluit (opleidingen, erkenningen, registratie en herregistratie), beleidsregels RGS, nieuwe regeling vrijstellingen (individualisering van de opleidingsduur) In het spel van opleidingen zijn vele partijen betrokken: KNMG (beleidsjuristen), CGS, RGS, opleidingsinstituut NSPOH, opleidingsinrichtingen, opleiders, de KAMG en wetenschappelijke verenigingen. Het heel vaak naast wat algemene vragen over hele specifieke vragen die de individuele situatie van de betrokken arts betreffen. Wij (KAMG en wetenschappelijke verengingen) merken dat dit alles vaak een drempel opwerpt om concreet actie te ondernemen en een de slag te gaan. Waar begin ik en bij wie meld ik me?

3 Informatie- en coördinatiepunt
KAMG: inventariseren, coördineren en beantwoorden Nieuwe website KAMG: Nieuw telefoonnummer: Vanaf januari 2014 Vragen spelen veel binnen het profiel Beleid & Advies c.q. binnen de NVAG. Maar niet uitsluitend: ook vanuit de VAGZ (idem profiel Beleid & Advies, profiel jeugdartsen, indicatie & advies worden regelmatig vragen gesteld. Als Koepel willen we graag fungeren als het centrale aanspreek- en informatiepunt voor individuele vragen. Een nieuwe website is in ontwikkeling en zal binnen kort online gaan. Daarin zal ik een apart item aanmaken dat refereert aan vragen rondom herregistratie en de uitnodiging doen om vooral contact op te nemen en je vragen te stellen. Ik neem aan dat die via de nieuwsbrief van de NVAG aan de achterban kenbaar kan worden gemaakt. Uiteraard kan men ook rechtstreeks mailen en bellen. Om de verwachtingen goed te managen wil de KAMG: De individuele vraag zo goed mogelijk beantwoorden En/of de vragensteller zo goed van advies voorzien door bijvoorbeeld door te verwijzen naar de juiste persoon/instantie Zo nodig e.e.a. kortstondig te coördineren c.q. te bemiddelen bijvoorbeeld een eerste contact te leggen of met elkaar in contact te brengen De vragen te verzamelen/te groeperen en naar aanleiding hiervan algemene informatie te verstekken (informatiebijeenkomst, factsheet, FAQ) Streven is naar een eerste reactie binnen een week.

4 SSGO: praktijkopleiding
Stichting sociaal geneeskundige opleidingen KAMG, VAGZ met steun van ZN Erkende opleidingsinrichting voor profiel B&A en arts M&G Samenwerkingsovereenkomsten Vangnet / aanvullende voorziening Zie SSGO staat voor Stichting sociaal geneeskundige opleidingen. De Stichting is opgericht (en eigendom) van KAMG en VAGZ en richt zich op de praktijkopleiding. Voor aios en werkgevers die in opleiding willen, maar niet kunnen beschikken over een erkende opleidingswerkplek (opleidingsinrichting). Geen concurrentie met bestaande erkende opleidingsinrichtingen -> graag spreiding houden. Maar wel een aanvullende voorziening en alternatief voor potentiele aios die nu niet in opleiding kunnen. Denk ook aan ZZPérs, maar ook aan organisaties die slechts eenmaal willen opleiden en geen opleider hebben. Meer informatie: bezoek de website

5


Download ppt "NVAG (Her)registratie arts, profielarts, arts M&G"

Verwante presentaties


Ads door Google