De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nieuwe verbond Koen Minderhoud 22 mei 2016. 2 Ps 25:14 (Herziene Statenvertaling) 14 Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nieuwe verbond Koen Minderhoud 22 mei 2016. 2 Ps 25:14 (Herziene Statenvertaling) 14 Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond."— Transcript van de presentatie:

1 Het nieuwe verbond Koen Minderhoud 22 mei 2016

2 2 Ps 25:14 (Herziene Statenvertaling) 14 Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend.

3 3 Heb 8:1-6 (NBV-Dutch) Het eerste verbond en het nieuwe verbond 1 De kern van mijn betoog is dat wij een hogepriester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit 2 en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht…. 6 Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften.

4 4 Mat 5:17 (NBV) 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.

5 5 Rom 8:3 (NBV) 3 Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend,

6 6 Rom 10:4 (Herziene Statenvertaling) 4 Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Joh 1:17 (Herziene Statenvertaling) 17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Mozes => Wet => Werken Jezus => Genade => Geloof Rechtvaardiging door geloof

7 7 Rom 6:14-15 (NBV-Dutch) 14 De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. 15 Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet.

8 8 Rom 8:3-4 (NBV) 3 Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, 4 opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist.

9 9 Mat 22:36-40 (NBV) 36 'Meester, wat is het grootste gebod in de wet?' 37 Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.'

10 10 Rom 13:8-14 (NBV) Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.

11 11 Joh 15:9-13 (NBV) 9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.

12 12 Rom 5:5 (Herziene Statenvertaling) 5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. Gal 5:22 (NBV) 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

13 13 Gal 5:6 (NBV-Dutch) 6 In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. 1 Kor 13:2 (NBV-Dutch) Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen- had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

14 14 Rom 7:6 (NBV) 6 We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest. De nieuwe orde van de Geest Rom 8:1-2 (NBV) 1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.

15 15 Rom 8:15 (NBV-Dutch) 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'.


Download ppt "Het nieuwe verbond Koen Minderhoud 22 mei 2016. 2 Ps 25:14 (Herziene Statenvertaling) 14 Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond."

Verwante presentaties


Ads door Google