De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begeleiding en Professionalisering van invallers De leraar van de toekomst Tiny Rompen 06-22652623.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begeleiding en Professionalisering van invallers De leraar van de toekomst Tiny Rompen 06-22652623."— Transcript van de presentatie:

1 Begeleiding en Professionalisering van invallers De leraar van de toekomst Tiny Rompen t.rompen@caop.nlt.rompen@caop.nl 06-22652623

2 Workshopprogramma 1.Hoeveel invallers heeft u in uw organisatie? 2.Definitie invallers 3.Ideeën caroussel hoe zou u de professionalisering van uw invallers kunnen vormgeven? 4.Activiteiten Arbeidsmarktplatform PO 5.Opstellen plan van aanpak voor uw eigen organisatie 6.Vragen van het sectorplan PO

3 2. Definitie van invallers? Starters net afgestudeerd van de pabo Ervaren leerkrachten die iets anders willen, die boventallig zijn of die bewust kiezen voor invalwerk ….. Verschillende soorten contracten: vaste overeenkomst vaste overeenkomst met een tijdelijke uitbreiding vaste overeenkomst maar RDDF plaatsing tijdelijke overeenkomst een min/max contract bindingscontract uitzendcontract of payrollcontract detachering

4 Waarom? 1.Het PO kent veel invallers, onduidelijk is hoeveel. 2.Het PO heeft 5.400 tijdelijke contracten met uitzicht op vast en 6.000 tijdelijke contracten zonder. Constateringen uit onderzoek Invallers hebben of krijgen niet altijd de mogelijkheid om zich te blijven professionaliseren. Invallers hebben behoefte aan een mix van activiteiten: coaching, mentoring, workshops/training, intervisie, observeren van lessen.

5 Kwaliteit bewaken en behouden 1.Hoe bewaakt u de kwaliteit van de invallers? 2.Wat zou u voor professionalisering en begeleiding aan uw invallers willen en kunnen bieden? 3.Hoe zorgt u dat de invallers niet tussen wal en schip vallen? 4.Maakt u een onderscheid tussen vaste invallers en los/vaste invallers?

6 Starters Opleiden in de school i.s.m. pabo’s projecten voor inductiefase In drie jaar tijd van startbekwaam-> basisbekwaam-> vakbekwaam Activiteiten die gedaan worden: Starterscoach Leernetwerk Kennis café Intervisie Beeldcoachinng Voorbeelden http://www.steunpuntopleidingsscholen.nl/ www.partnerschapopleidenindeschool.nl https://scholenvoordetoekomst.wordpress.com/

7 3. Ideeën carroussel 1.Schrijf ideeën voor begeleiding van de invalpooler en professionalisering van de invalpoolers op een geeltje en plak deze op het vel.(5 minuten) Wissel van tafel 2. Bekijk ideeën en vul aan met extreme ideeën (niet nadenken over haalbaarheid) voor begeleiding en professionalisering en schrijf deze op (5 minuten) Wissel van tafel 3. Kies op basis van de uitkomsten van 1 en 2 de meest haalbare ideeën. (15 minuten) Centraal 4.Presenteer per tafel de meest haalbare Ideeën

8 4. activiteiten ter ondersteuning Impuls 1.Checklist een warm welkom met e-card 2.Buddy principe met e-card Structuur 3.Matchinstrument op Onderwijsvacaturebank.nl 4.Ondersteuning voor de buddy

9 E-card Checklist een warm welkom

10 Checklist

11 E-card Buddy

12 Wat verwachten we van een buddy? De buddy Is onafhankelijk en integer; Is enthousiast, geduldig en flexibel; Is een inspirator; Heeft gevoel voor humor; Kan de rol van een vertrouwenspersoon vervullen; Durft initiatief te nemen; Kan goed samenwerken; Kan goed feedback geven; Heeft kennis van het onderwijsproces in het primair onderwijs Is bereid om minimaal 40 uur te investeren in de invaller op jaarbasis Is voor een schooljaar op afroep beschikbaar om te sparren over –Lesmethodiek –Wijze van orde houden –Praktische tips Is bereid om een keer een lesbezoek te doen en feedback te geven Is bereid om de invaller te helpen en te begeleiden met zijn professionaliseringsvragen Maakt duidelijke afspraken met de invaller over wijze van inzet en contact.

13 Buddy matching en ondersteuning Nog in ontwikkeling: 1.Matching via www.onderwijsvacaturebank.nlwww.onderwijsvacaturebank.nl –Aanmaken profiel buddy –Zoeken in profielen 2.Ondersteuning buddy door bijvoorbeeld –Online training –Webinar –netwerkbijeenkomsten

14 5. Een plan van aanpak Maak aan uw tafel een plan van aanpak begeleiding van invallers voor uw eigen organisatie in steekwoorden. Gebruik hiervoor het format en bespreek de ideeën in uw groep.

15

16 Ga naar www.govote.at Toets deze code in 86 69 3 Beantwoord de volgende 2 vragen: 1.Wat neemt u mee als actie voor u zelf uit de workshop? 2.En welke actie(s) vindt u dat de sociale partners moeten gaan ondernemen? 2 vragen voor u

17 6. Vragen Sectorplan Wat gaat u zelf doen om de uitkomsten van het sectorplan te borgen? Wat vindt u dat de sociale partners moeten doen om de opbrengsten van het sectorplan te borgen?


Download ppt "Begeleiding en Professionalisering van invallers De leraar van de toekomst Tiny Rompen 06-22652623."

Verwante presentaties


Ads door Google