De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Klankbordgroep Infrastructuur en Groen De Nolle 29 november 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Klankbordgroep Infrastructuur en Groen De Nolle 29 november 2010."— Transcript van de presentatie:

1 1 Klankbordgroep Infrastructuur en Groen De Nolle 29 november 2010

2 2 Vragen Klankbordgroep 8 november 2010 1.Inrichting Vlaardingerhilseweg laten zoals nu? 2.Kan kruispunt Veckdijk – Vlaardingerhilseweg veiliger? 3.Is de fietsoversteek berijdbaar voor scootmobiel? 4.Overleg met café Suze over terrein van café. 5.Welke oplossingen zijn er voor “kiss & drop”? Hoteltoegang (schets)

3 3 Veckdijk en Vlaardingerhilseweg Intensiteiten: Veckdijk telling Waterschap:1.284 voertuigen/etmaal (twee richtingen) Veckdijk prognose 2020: 2.830 voertuigen/etmaal (twee richtingen) Vlaardingerhilseweg: berekening ± 70 voetuigen/etmaal (zie tabel) Dit is 50 á 60 autoritten + 10 á 20 vrachtautoritten per etmaal. Stel dat aannamen (van CROW) in groene cellen niet juist zijn en er twee maal zoveel verkeer rijdt, dan nog rijden er maximaal 150 voertuigen per etmaal de Vlaardingerhilseweg in/uit = 75 per richting. Vlaardingerhilseweg is een ‘rustige weg’ en kan ook 30 km/uur worden.

4 4 1. Inrichting Vlaardingerhilseweg Maximumsnelheid op Vlaardingerhilseweg wordt 30 km/uur (geen zone, betreft slechts 1 weg) Komgrens bij Veckdijk nr.70/72 en bij Kerkweg Variant 1: laten zoals nu Komgrens bij Veckdijk nr.70/72 en bij Kerkweg óf bij uitgang sportpark Maximumsnelheid op Vlaardingerhilseweg wordt 50 km/uur (vanwege fietsvoorziening) Variant 2: met fietsstroken

5 5 2. Kruispunt Veckdijk – Vlaardingerhilseweg Variant 1 Variant 2 Huidig “plateau” blijft zoals het is. Wel kleine aanpassing fietsopgang

6 6 3. Fietsoversteek berijdbaar voor scootmobiel?  Volgens de website van Kenniscentrum Wonen-Zorg (www.kcwz.nl) is de draaicirkel van een scootmobiel 2,1 meter.www.kcwz.nl  Dit betekent dat men 2,1 meter nodig heeft om een bocht van 90 graden te maken.  De breedte van het ontworpen middeneiland is 3 meter; met aftrek van trottoirbanden, etc. resteert hiervan 2,40 meter.  De breedte is daarmee voldoende voor de draai van een scootmobiel.

7 7 4. Overleg met café De Tiende Penning Gesprek gevoerd op 26 november 2010.  Aan dhr. A. de Beer, eigenaar van café De Tiende Penning zijn de plannen voorgelegd. Dhr. de Beer heeft mondeling aangegeven tevreden te zijn met de plannen.  Aan de volgende zaken moet in de verdere uitwerking aandacht geschonken worden: 1.Bij de detailuitwerking moet gekeken worden naar de entrée van, en een hekwerkt/poort langs de parkeerplaats. 2.Tijdens de werkzaamheden moet extra aandacht zijn voor de bereikbaarheid van het café.

8 8 d. a. c. b. 5. Oplossingen voor “Kiss & drop” Opties: Langs de Hossenbosdijk noordzijde, in Kiss&dropstrook Langs de Hossenbosdijk zuidzijde, in Kiss&dropstrook Langs de Nolle in combinatie met uitstaphalte van de bus Op het schoolplein / parkeerterrein van het Maerlant College / De Schakel

9 9 Voor- en nadelen per optie a. Hossenbosdijk noordzijde b. Hossenbosdijk zuidzijde c. De Nolle / combi met bushalte d. Schoolplein Maerlant / De Schakel 1. Wat doen de auto­ bestuurders? Rijden (eventueel) via de rotonde en droppen hun kinderen aan de schoolzijde. Dienen dan de Hossenbosdijk te vervolgen richting Brielle. Droppen hun kinderen en rijden via rotonde verder. Kunnen (eventueel) via de rotonde weer terugrijden van waar men kwam. Droppen hun kinderen en rijden via rotonde verder. Kunnen (eventueel) via de rotonde weer terug­rijden van waar men kwam. Rijden via de Hossenbosdijk het schoolplein van De Schakel op, droppen hun kinderen en keren daar. Kunnen via Hossenbosdijk links- als rechtsaf. 2. Wat doen kinderen?Lopen via voetpad naar de ingang van schoolplein / Maerlant College. Lopen langs Hossenbosdijk, steken over bij zebrapad rotonde en lopen via voetpad naar de ingang van schoolplein / Maerlant College. Lopen via voetpad naar de ingang van schoolplein / Maerlant College. Staan op het schoolplein van De Schakel en lopen via het parkeerterrein naar het Maerlant College. 3. Wat zijn de conflicten? Verkeer dat rotonde verlaat en richting Hossenbosdijk rijdt, kan hinder hebben van verkeer naar / vanuit de Kiss & dropstrook. Verkeer dat op Hossenbosdijk richting rotonde rijdt, kan hinder hebben van verkeer naar / vanuit de Kiss & dropstrook. Verkeer dat op De Nolle richting rotonde rijdt wordt geconfronteerd met stoppend verkeer vóór de roton­de. De bus kan hinder hebben van stoppende auto bij uitstaphalte. Auto’s dienen op het schoolplein van De Schakel te keren met groot potentieel gevaar voor school­kinderen die daar zijn. Men moet twee keer de Hossen­bosdijk af- en oprijden. 4. Is locatie vanuit alle windrichtingen bereikbaar? Ja, maar verkeer vanuit N218 / Veckdijk moet via Hossenbosdijk verder rijden; men kan niet meer terug van waar men kwam. Nee, niet vanuit Veckdijk en niet vanuit de N218. Effect is dat zij elders op de rijbaan gaan halteren. Nee, niet vanuit Veckdijk en niet vanuit Hossenbosdijk. Effect is dat zij elders op de rijbaan gaan halteren. Ja 5. Hoe vaak rijdt men via de rotonde? Auto’s rijden max. 1 keer de rotonde rond. Auto’s rijden niet of max. 1 keer de rotonde rond. Score items 1 t/m 5++-0++----+++- +++ ++ Som scores als alle items gelijk ‘wegen’. 2-202

10 10 Variant a. Hossenbosdijk noordzijde Aparte stopstrook net na rotonde zodat auto’s niet op de rijbaan stoppen. Beschikbare breedte tussen weg en fietspad is ± 3,50 meter. De rijbaan is 5,80 meter breed. Het hoogteverschil tussen beide is 55 cm. De breedte van de strook is 2,25 m. met een trottoir van 1,20 meter dat aansluit op het trottoir bij de zebra / rotonde. Het hoogteverschil dient opgevangen te worden door het fietspad over een korte lengte iets te verhogen, zie dwarsdoorsnede. De lengte voor twee auto’s is ± 12 m. (excl. schuine zijden in- en uitrijden). Het voetpad kan ook aan de andere kant van het fietspad liggen. De haltehaven wordt dan ruimer maar het talud tussen watergang en fietspad dient meer opgehoogd te worden. Dit vergt nader onderzoek.

11 11 drop Variant d. Op schoolplein / parkeerterrein Zelfde ruimtebeslag als nu. In de huidige beschikbare ruimte passen 20 of 21 parkeerplaatsen in plaats van de huidige 42 plaatsen. Groter ruimtebeslag dan nu Met behoud van huidige 42 parkeerplaatsen is 6 meter extra ruimte nodig voor rondrijden. De watergang zal mogelijk van damwand voorzien moeten worden. Groter ruimtebeslag dan nu maar kleiner dan 2 e optie. Met behoud van 42 parkeerplaatsen is voor cirkel extra ruimte nodig. De watergang zal mogelijk bij cirkel versmald moeten worden of van damwand voorzien.

12 12 Hoteltoegang (voorstel aan hotel)

13 13 Samenvatting 1.Advies inrichting Vlaardingerhilseweg: met of zonder fietsstroken. Voorkeur gemeente is ‘niets’ doen 2.Kruispunt Veckdijk – Vlaardingerhilseweg hangt samen met keuze bij punt 1. 3.Fietsoversteek is berijdbaar voor scootmobiel. 4.Overleg met café De Tiende Penning heeft niet geleid tot aanpassingen. 5.Oplossing voor “kiss & drop” in overleg met scholen bepalen. Dit kan op later moment worden opgepakt en is niet van invloed op advies Klankbordgroep aan B&W. Hoteltoegang: overleg loopt met hoteleigenaar


Download ppt "1 Klankbordgroep Infrastructuur en Groen De Nolle 29 november 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google