De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestuurlijke netwerkdag G32, 18 september 2014 Themagroep Ondernemerschap Wethouders: Ap Reinders, Haarlemmermeer Willemien Vreugdenhil, Ede Mariëtte van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestuurlijke netwerkdag G32, 18 september 2014 Themagroep Ondernemerschap Wethouders: Ap Reinders, Haarlemmermeer Willemien Vreugdenhil, Ede Mariëtte van."— Transcript van de presentatie:

1 Bestuurlijke netwerkdag G32, 18 september 2014 Themagroep Ondernemerschap Wethouders: Ap Reinders, Haarlemmermeer Willemien Vreugdenhil, Ede Mariëtte van Leeuwen, Zoetermeer

2  Begrip Ondernemerschap.  Fine tuning ambtelijk en bestuurlijk.  Focus en afbakening.  Verbindingen leggen met andere themagroepen.  Aandachtspunten themagroep.  Op te pakken activiteiten in G32 verband. Inleiding

3  De ondernemer als werkgever (Ede).  Ondersteunen en faciliteren starters en ZP-ers (Haarlemmermeer).  De Ondernemer Centraal (Zoetermeer). Aandachtspunten

4 Videofragment Ede

5  Van focus op arbeidsproductiviteit naar focus op omzet en productieve medewerkers.  Inclusieve arbeidsmarkt als gezamenlijke verantwoordelijkheid van de drie O’s.  Voorbeeld werkplaats Rotterdam Zuid.  Onderwijs van focus op startkwalificatie naar focus op ontwikkeling in de praktijk. De ondernemer als werkgever

6 Rol overheid  Gemeente: stimuleren, bij elkaar brengen, ondersteunen, afspraken (kennis delen).  Rijk: regelgeving ombuigen naar de juiste prikkels (lobby). De ondernemer als werkgever

7  Starters/ZP-ers/MKB motor (lokale) economie.  Faciliterende rol gemeente.  Niet “pamperen”, maar stimuleren.  Lokaal, regionaal, nationaal. Ondersteunen en faciliteren starters/ZP-ers

8  Ontmoeten en verbinden.  Oog voor bijzondere inkomenspositie.  Inkoop en aanbestedingen.  Huisvesting (bijv. voor innovatieve starters, eenpitters in de wijk).  Nieuwe collectiviteiten. Ondersteunen en faciliteren starters/ZP-ers

9 Activiteiten op te pakken in G32 verband:  Lobby voor bijvoorbeeld microkredieten, innovatiesubsidies, garantstellingen.  Aandacht voor inkomenspositie (en arbeidsbescherming) kleine zelfstandig ondernemer.  Specifieke aandacht voor problematiek snelle groeiers.  Kennisdelen en leren van best practices. Ondersteunen en faciliteren starters/ZP-ers

10  Dutch Innovation Factory Zoetermeer Dutch Innovation Factory Zoetermeer

11  Economie continu in beweging; kansen doen zich kort voor.  Vraagt om flexibele ondernemersgerichte overheid draait om excellente dienstverlening aan ondernemers.  Ruimte bieden aan innovaties drie O’s. De Ondernemer Centraal

12 Wat in G32-verband?  Elkaar inspireren met best practices.  Aandacht vragen voor  Bijvoorbeeld aansluiting op Ondernemersplein van KvK tbv excellente dienstverlening.  Ondernemer uitnodigen en centraal zetten. De Ondernemer Centraal

13  Themagroep van start!!  Betrekken van:  Kennisinstellingen als Platform31, KING, VNG  Ondernemers(verenigingen)  Aanvullingen, discussie. Tot slot


Download ppt "Bestuurlijke netwerkdag G32, 18 september 2014 Themagroep Ondernemerschap Wethouders: Ap Reinders, Haarlemmermeer Willemien Vreugdenhil, Ede Mariëtte van."

Verwante presentaties


Ads door Google