De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgaan met gerechtelijke uitspraken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgaan met gerechtelijke uitspraken"— Transcript van de presentatie:

1 Omgaan met gerechtelijke uitspraken
Martine Balkema (gemeente Bunnik) Peter Mulder (gemeente Harderwijk)

2 Omgaan met gerechtelijke uitspraken
Deel I. Theorie Peter Mulder

3 Aanleiding voor wijziging Bro
Status van bestemmingsplannen niet duidelijk: Is een plan in werking getreden? Is een plan geheel of gedeeltelijk in werking getreden? Loopt er nog een beroepsprocedure of is het plan onherroepelijk? Is het plan geheel of gedeeltelijk onherroepelijk? Status van plannen niet volledig duidelijk: ROS2008 kent alleen planstatus ‘vastgesteld’ en ‘onherroepelijk’ Geen verplichting publicatie status ‘onherroepelijk’ Vigerende situatie is niet af te leiden van ruimtelijkeplannen.nl Vastgesteld plan staat op ruimtelijkeplannen.nl Uitspraak staat op raadvanstate.nl of rechtspraak.nl Bekendmaking gemeente

4 Wettelijke basis Artikel 1.2.1 lid 3 Besluit ruimtelijke ordening
Dus geen uitspraken over omgevingsvergunningen Artikel lid 3 Besluit ruimtelijke ordening Voor zover een bestemmingsplan, wijzigings- of uitwerkingsplan, exploitatieplan of rijksbestemmingsplan dan wel een onderdeel daarvan: a.niet in werking is getreden, of b.onherroepelijk is, dragen burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten en Onze Minister of Onze Minister wie het aangaat er zorg voor dat dit bij de raadpleging van dat plan langs elektronische weg kenbaar is. Praktijkrichtlijn Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (PRTRI2012) Praktijkrichtlijn Gebiedsgerichte Besluiten (PRGB2012) Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI20120) Dus ook voorlopige voorzieningen Ruimtelijkeplannen.nl

5 Dossierstatus en processtappen I
Beroep? Vastgesteld Geheel onherroepelijk in werking Nee Ja Vovo? Nee Niet in werking geheel Ja Uitspraak Schorsing? Deels in werking deels Geheel in werking Nee

6 Dossierstatus en processtappen II
ongegrond niet-ontvakelijk gegrond, maar rechtsgevolgen in stand gegrond, maar AbRS voorziet in de zaak Geheel onherroepelijk in werking Deels onherroepelijk in werking gedeeltelijke vernietiging Uitspraak Vervallen vernietiging Geconsolideerd

7 Dossierstatussen op een rij
Geheel in werking Beroep, geen vovo Vovo afgewezen Deels in werking Vovo gedeeltelijk toegewezen Niet in werking Vovo toegewezen (schorsing) Geheel onherroepelijk in werking Beroep ongegrond Beroep niet-ontvankelijk Gegrond, rechtsgevolgen in stand Gegrond, RvS voorziet in de zaak Deels onherroepelijk in werking Gedeeltelijke vernietiging Vervallen Besluit vernietigd Geconsolideerd Gegrond, AbRS voorziet in de zaak Gedeeltelijke vernietiging

8 Wat moet je beschikbaar stellen en wat kun je verwijderen?
Geheel in werking + vastgesteld plan + uitspraak vovo Deels in werking + vastgesteld plan Niet in werking + uitspraak vovo

9 Wat moet je beschikbaar stellen en wat kun je verwijderen?
Geheel onherroepelijk in werking + vastgesteld plan + uitspraak hoofdzaak - eerdere planversies (t/m ontwerp) uitspraak vovo Deels onherroepelijk in werking + vastgesteld plan + uitspraak hoofdzaak Vervallen - vastgesteld plan - uitspraak hoofdzaak

10 Wat kom erbij kijken? Gerechtelijke uitspraak is een Gebiedsgericht besluit ‘kennisgeving’ Besluitgebied Contour GML Beleids-/ Beslissing (uitspraak) PDF besluitdocument Bijlagen Kaartje? PDF Identificatienummer =idn dossier uniek versienr. (bestemmingsplan) Verwijzingen 1. ruimtelijk plan IMRO-attribuut LJN of nummer AbRS

11 Geconsolideerde versie
Geconsolideerde versie is zelfstandig instrument (dus nieuw idn) Mogelijkheid om uitspraak te verwerken in het plan (daarnaast ook: uitwerkingen, wijzigingen en partiële herzieningen) Ambtshalve, geen juridische status Vergelijkbaar met ‘werkexemplaar’ Geen verplichting, wel extra service Interpretatie van uitspraak?

12 Publiceren gerechtelijke uitspraak door gemeente Bunnik
Voorwaarde: overstap naar 2012-manifest (met zowel 2008 plannen als 2012 plannen). Gemeente Bunnik is eind oktober overgestapt naar 2012-manifest, dit kon snel omdat: publiceersoftware webbased; geen tussenkomst ICT noodzakelijk voor upgrade naar 2012. Vrij snel daarna uitspraak Raad van State over het bestemmingsplan Buitengebied Bunnik 2011. Wens om uitspraak te publiceren als ‘gebiedsgericht besluit’. (vanaf 1 oktober 2012 mogelijk, vanaf 1 juli 2013 verplicht)

13 Omgaan met gerechtelijke uitspraken
Deel II. Praktijk Martine Balkema

14 Werkwijze gemeente Bunnik I
Maken gebiedsgericht besluit (plantype = gerechtelijke uitspraak). Gebiedsgericht besluit bestaat uit een gml (besluitgebied) met daaraan gekoppeld een pdf van de gerechtelijke uitspraak (besluitdocument). Bepalen op welk gebied de gerechtelijke uitspraak betrekking heeft. Uitspraak bestemmingsplan Bunnik heeft betrekking op een planregel. Besluitgebied (gml) gekoppeld aan het hele plangebied. Bepalen wat de dossierstatus wordt als gevolg van de gerechtelijke uitspraak. In geval Bunnik twee beroepen gedeeltelijk gegrond. Besluit van de raad is vernietigd betreffende één onderdeel van de planregels. Raad van State heeft zelf in de zaak voorzien door planregels aan te passen. Uitspraak Raad van State treedt in zoverre in de plaats van het vernietigde besluit. Resultaat uitspraak: bestemmingsplan geheel onherroepelijk in werking. Nieuwe dossierstatus = geheel onherroepelijk in werking. Planstatus van het ruimtelijk plan is en blijft ‘vastgesteld’.

15 Werkwijze gemeente Bunnik II
Gebiedsgericht besluit maken met behulp van Tercera-Codeer. Gerechtelijke uitspraak direct digitaliseren, zonder tussenkomst van stedenbouwkundig bureau. Input: gerechtelijke uitspraak (pdf) en bestanden bijbehorend bestemmingsplan. Output: besluitgebied (gml) en besluitdocument (pdf). Publiceren gebiedsgericht besluit op Besluitgebied en besluitdocument inlezen in publiceer software. Gerechtelijke uitspraak als nieuw plantype opgenomen in het dossier Buitengebied Bunnik 2011 Aanpassen dossierstatus in manifest 2012 naar ‘geheel onherroepelijk in werking’. Waarmerken en beschikbaar stellen manifest 2012

16 Resultaat op www.ruimtelijkeplannen.nl

17 Omgaan met gerechtelijke uitspraken
Deel II. Vragen/discussie


Download ppt "Omgaan met gerechtelijke uitspraken"

Verwante presentaties


Ads door Google