De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 6 voor 7 mei 2016. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 6 voor 7 mei 2016. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig."— Transcript van de presentatie:

1 Les 6 voor 7 mei 2016

2 “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” (Mattheüs 11:28-30) Jezus berispte die steden de Hem niet hadden geaccepteerd, zelfs nadat Hij wonderen in hen had verricht. (Mattheüs 11:20-24). Daarna prees Hij de Vader, omdat nederige mensen de verlossing, die verworpen was door de “wijzen”, hadden aangenomen (Mattheüs 11:25-26). In die context, nodigde Hij degenen uit, die hard werkten om hun eigen redding te bewerkstelligen, maar gebukt gingen onder zonde, om rust te vinden in de verlossing die Hij biedt. Een gratis, “eenvoudige” en “lichte” zaligheid. De rust die Hij aanbiedt houdt ook een persoonlijke relatie met God in op Zijn rustdag (Mattheüs 11:27).

3 “In die tijd ging Jezus op een Sabbat door de korenvelden, en Zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Hem: ‘Zie, Uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat!’” (Mattheüs 12:1-2) Het Evangelie legt sommige van de handelingen uit, die Jezus op de Sabbat deed. De meeste van de verhalen laten zien hoe Jezus de Sabbat opvatte, in tegenstelling tot de opvatting van de Farizeeën. Is het geoorloofd om op de Sabbat te oogsten? Is het geoorloofd om op de Sabbat te genezen? Is het geoorloofd om op de Sabbat een brancard te dragen? Vanaf de Joden teruggekeerd waren uit Babylon, waren de Farizeeën meer bezorgd om de Sabbat niet te ontheiligen, dan te genieten van de Sabbatsrust die God ons geeft.

4 “Of hebt u niet gelezen in de Wet dat de priesters op de sabbatdagen de Sabbat ontheiligen in de tempel, en toch onschuldig zijn?” (Mattheüs 12:5) David en de toonbroden (1 Samuel 21:1-6). De honger van David en zijn kameraden was veel belangrijker dan het aanvankelijke doel van de toonbroden. De priesters mochten op Sabbat in de tempel werken, omdat hun dienst gerelateerd was aan het dienen van God. Jezus wilde Israël niet van de Sabbat ontlasten, maar hen bevrijden van de onbetekenende regels die de Sabbat tot een last hadden gemaakt.

5 “En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen Hem: ‘Is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen?’ — Dit om hem te kunnen beschuldigen.” (Mattheüs 12:10) Het is duidelijk dat de Farizeeën geloofden dat iemand genezen (op Sabbat), een schending van de Sabbat was. Jezus toonde hun de inconsistentie aan in hun argument. Zij waren bereid om een dier te helpen op de Sabbat, maar zij waren niet bereid om een mens te helpen. Mentaal waren zij zo verblind dat zij “weggingen en tegen Hem beraadslaagden, hoe zij Hem zouden kunnen ombrengen” (Mattheüs 12:14). Het kan zijn dat ik de handelingen van mijn broeder ten onrechte beoordeel vanwege mijn eigen gedachten aangaande hoe de Sabbat te houden.

6 “Vaak worden artsen en verpleegkundigen opgeroepen om op de Sabbat de zieken te bedienen, en soms is het voor hen onmogelijk om tijd vrij te maken om te rusten en toewijdingsdiensten bij te wonen. De noden van de lijdende mensheid moeten nimmer worden veronachtzaamd. De Heiland heeft door Zijn voorbeeld ons laten zien, dat het juist is om het lijden te verhelpen op de Sabbat. Maar onnodig werk zoals normale behandelingen en operaties die uitgesteld kunnen worden, moeten worden verzet. Laat de patiënten begrijpen dat artsen en helpers een dag van rust dienen te hebben. Laat hen begrijpen dat de werkers godvrezend zijn, en het verlangen hebben, om de dag heilig te houden, die Hij voor Zijn volgelingen apart gezet heeft om te houden, als een teken tussen Hem en hen.” E.G.White: “Testimonies for the Church” / “Getuigenissen voor de Gemeente”, deel 7, sectie 2 “Ons Sanatorium Werk”, hdst. 22 “Het Teken van onze Orde”, pag. 106.

7 “Indien u uw voet van de Sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt; indien u de Sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd wordt – die geëerd moet worden – indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, dan zult u vreugde scheppen in de HEERE….” (Jesaja 58:13-14) Jezus wilde de Sabbat herstellen in zijn ware betekenis. Wat is gerechtvaardigd om op de Sabbat te doen? Goed doen is (Mattheüs 12:12). Hij heeft de profeet Jesaja al gebruikt om ons te vertellen hoe wij de Sabbat zouden moeten houden om God te behagen:  Doe niet uw eigen wil.  Het houden ervan zou een verlustiging moeten zijn.  Het eren door het nalaten van dagelijkse zakelijke activiteiten.  Spreek zelfs niet over dagelijkse werk. Dan zullen wij op deze prachtige dag vreugde beleven aan het doorbrengen van tijd met God en met onze broeders en zusters.

8 … “We mogen in geen geval toestaan dat lasten en zakelijke transacties onze gedachten afleiden op de Sabbat van de Here, die Hij heeft geheiligd. We moeten niet toestaan dat onze geest stil staat bij de dingen van een wereldse aard, zelfs... De Sabbat is gemaakt voor de mens, om tot een zegen voor hem te zijn, door zijn geest van seculiere arbeid af te wenden, om over de goedheid en heerlijkheid van God na te denken. Het is noodzakelijk dat het volk van God samenkomt om over Hem te praten, om gedachten en ideeën uit te wisselen met betrekking tot de waarheden in Zijn Woord, en een deel van de tijd aan passend gebed te wijden. Maar deze samenkomsten, zelfs op de Sabbat, moeten niet saai worden gemaakt door hun lengte en gebrek aan interesse.”.G.White: “Testimonies for the Church / “Getuigenissen voor de Gemeente” deel. 2, Nr. 20, hfdst. 71, pg 583 ”Hoe zullen wij de Sabbat houden?”,


Download ppt "Les 6 voor 7 mei 2016. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig."

Verwante presentaties


Ads door Google