De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De functionele reken-wiskundemethode. de functionele reken-wiskundemethode.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De functionele reken-wiskundemethode. de functionele reken-wiskundemethode."— Transcript van de presentatie:

1 de functionele reken-wiskundemethode

2 de functionele reken-wiskundemethode

3 Rekensprong Plus 4 Waarom Rekensprong Plus? Rekensprong Plus is een hedendaagse reken- wiskundemethode die inspeelt op de evolutie in onderwijs en maatschappij. Het is een functionele methode: ze streeft naar een hoge mate van efficiëntie, zodat de leerlingen de leerstof snel en blijvend kunnen toepassen. Daarvoor zijn leerstappen nodig. Rekensprong Plus bundelt die stappen in adequate leerlijnen doorheen de hele lagere school.

4 Rekensprong Plus 4 Sommige zaken moet je kind paraat ‘kennen’ om het te ‘kunnen’, bv. de maal- en de deeltafels als basis om succesvol te kunnen rekenen in het vierde leerjaar. Rekensprong Plus besteedt veel aandacht en tijd aan standaardprocedures omdat ze een houvast betekenen voor elk kind. Een standaardprocedure wordt dan een instrument. De vormgeving van de methode staat ten dienste van het leren: bv. het functionele kleurgebruik, de flappen aan de werkschriften, de structuur van de werkbladen, het opzet van het neuze-neuzeboekje, de pictogrammen …

5 Rekensprong Plus 4 Met benamingen als de ‘breukenmuurtjes’ maken we het rekenen extra aantrekkelijk en toegankelijk. De ‘cijferhemdjes’, die in het derde leerjaar voor het eerst aan bod kwamen, worden in dit leerjaar verder gebruikt.

6 Rekensprong Plus 4 Kernaspecten Regelmatig herhalen en inoefenen is de basis voor het vlot beheersen van de rekenvaardigheden. De parate kennis van tafels blijft belangrijk, bv. voor het vermenigvuldigen van kommagetallen:

7 Rekensprong Plus 4 Kernaspecten Nieuw in het vierde leerjaar zijn de kommagetallen. Niet gemakkelijk, maar de euro is een goede hulp. Met kloklezen gaan we tot op de seconde. De breuken worden verder uitgediept. In het eerste leerjaar telden en rekenden we tot 20, in het tweede leerjaar tot 100, in het derde leerjaar tot 1 000. Nu gaan we tot 100 000.

8 Vormgeving De materialen ogen mooi, kleurrijk en fris en zijn bovenal kindvriendelijk en doelgericht. Wibbel is het zwerffiguurtje, de ‘coach’ die doorheen de hele methode mee groeit met je kind. De vormgeving van de methode stimuleert het leren: bv. het functionele kleurgebruik, de flappen aan de werkschriften, de structuur van de werkbladen, het opzet van het neuze-neuzeboekje … Rekensprong Plus is ontwikkeld door een uitgeverij met kennis van zaken. Kortom, Rekensprong Plus is voor ons het middel om kwaliteitsvol rekenonderwijs voor je kind te realiseren. Rekensprong Plus 4

9 Rekensprong Plus biedt meer dan rekenen. Je kind wordt zich stilaan meer bewust dat het leert leren. Dat bewustwordingsproces verloopt individueel en is niet vanzelfsprekend. Sturing is en blijft dus nodig. Het ‘leren leren’ wordt actief gestuurd in Rekensprong Plus, onder andere door:  doordacht pictogramgebruik in het leerlingenmateriaal  het leren stellen van de juiste vragen bij problemen  het leren gebruiken van het stappenplan: Wat ga ik doen? Hoe ga ik het doen? Ik doe het. Ben ik klaar en wat vind ik ervan?  zelfstandig opdrachten leren uitvoeren

10 Rekensprong Plus 4 Ook het sociale leren wordt niet vergeten. Zo is er geregeld aandacht voor aspecten als: een kritische houding bijbrengen zorg opbrengen voor iets of iemand anders samenwerken het werk van anderen leren waarderen reflecteren over wat geleerd werd … Het leren leren en de sociale vaardigheden komen dagelijks aan bod. Software voor in de klas en een online oefeningenaanbod voor thuis via bingel.be (met gratis toegang voor elke Rekensprong Plus-gebruiker) bieden je kind optimale inoefenkansen.

11 Rekensprong Plus 4 Materialen 4 werkschriften a: september en oktober b: november en december c: januari tot maart d: na de paasvakantie (vooral inoefening en herhaling) een toetsschrift de Map van Wibbel: extra materiaal voor inoefenen en automatiseren, remediëren en verrijken het neuze-neuzeboekje: een handig opzoekboekje voor de leerlingen, waarin je ook als ouder informatie vindt over wat je kind leert in dit leerjaar. Het kan je helpen je kind gericht te begeleiden. We bekijken deze materialen nu van dichterbij.

12 Wat moet je kind leren? Op het einde van elke sprong is er een herhalingsles die voorbereidt op de toets. Die staat in het werkschrift. Die herhaling maken of bespreken we samen in de klas. Zo is je kind klaar voor de toets. Na de toets krijgen kinderen remediëring op maat of verrijking aangeboden, vanuit de zorg om alle kinderen kansen te geven. Rekensprong Plus 4

13 Hoe kun je je kind helpen? Geef je kind de kans om te vertellen wat het geleerd heeft. Regelmatig 5 tot 10 minuten oefenen op de tafels, kloklezen, rekenen met geld e.d. levert vaak meer resultaat op dan maar af en toe een uur aan een stuk oefenen. De oefeningen in het werkschrift met het pictogram kan je kind zelfstandig maken. Rekensprong Plus 4 Maar bovenal: moedig je kind aan. Vertrouwen hebben in het eigen kunnen is een onmisbare schakel in het opgroeien.

14 de functionele reken-wiskundemethode Daarom kozen we voor je kind …


Download ppt "De functionele reken-wiskundemethode. de functionele reken-wiskundemethode."

Verwante presentaties


Ads door Google