De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de kennismakingsavond schooljaar2013-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de kennismakingsavond schooljaar2013-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de kennismakingsavond schooljaar2013-2014

2 Mentor(en):  Leerlingen kunnen terecht met vragen en problemen  Mentor houdt contact met thuis  Huisbezoek bij nieuwe leerlingen  U kunt altijd telefonisch contact opnemen  U kunt ook per mail uw vraag stellen: ………………@triviumcollege.nl

3 schakelleerj. 1leerj. 2 vakafkorting (bbl-kgt) NederlandsNE 44,5*4 EngelsEN 222 DuitsDU 2 Wiskunde / rekenenWI 44,5*4 Science (nask - techniek)SC 2 Biologie - verzorgingBI/VZ 332 Mens & maatschappijMM 232 informaticaIF 1 Studie/mentoruur/svl/lobMLS 222 GymnastiekLO 322 Beeldende vormingBV 443 Lessentabel

4 Speerpunten Taal- en Rekenbeleid  Toewerken naar referentieniveau 2F  Programma ‘Got – It’  Samenwerking leerling, docent en ouder(s)/verzorger(s)

5 Lestijden Maandag t/m vrijdag 1 e uur 8.30 – 9.35 uur 2 e uur 9.35 – 10.40 uur PAUZE10.40 – 10.55 uur 3 e uur10.55 – 12.00 uur PAUZE12.00 – 12.30 uur 4 e uur12.30 – 13.35 uur PAUZE13.35 – 13.50 uur 5 e uur13.50 – 14.55 uur

6 Leerling haalt een geel briefje bij de conciërge of in 0.11 Zonder reden ! – Verslapen – Te laat vertrokken  3x te laat, volgende dag van 8.00u-8.25u in 0.11  Bij (veel) te laat komen is er contact met thuis  U ontvangt een email bij elke 3 e keer te laat komen  Bij 10 keer te laat komen melding leerplicht en gesprek op school Met reden ! – Tandarts – Huisarts – Of iets anders Te laat op school

7 Afwezigheid  Graag vooraf melden (met een briefje) bij de mentor  Verlof schriftelijk aanvragen bij afdelingsleider  Bij ziekte voor 8.30u telefonisch doorgeven (naam leerling + klas)  Beter melden via briefje of telefonisch doorgeven

8 Afwezigheid  Wij bellen zo spoedig mogelijk naar huis bij afwezigheid zonder afmelding.  Het kan voorkomen dat een leerling wel op school is en wij dus voor niets bellen  Dit kan komen doordat  Een leerling te laat was en zich niet in 0.11 gemeld heeft  Het klassenboek niet goed ingevuld is  Een leerling het 1 e uur r.t./training heeft  Een misverstand

9 Na het laatste lesuur 14.55u-15.30u  Afspraak mentor  Vragen en/of uitleg  Toetsen inhalen  Nablijven  Buiten Schoolse Activiteiten (BSA)  Klassendienst Verkort lesrooster:  Bij werk/studiemiddag  50 minuten rooster  Leerlingen om 13.25u vrij

10 www.triviumcollege.nl Locatie Mondriaan -Schoolregels  leerlingen / leerlingen en school -Schoolgids  over ons / documenten -Handleiding Magister  ouders / magister -Inloggen Magister via website -Brief met inlogcode + voorbeeld leerling

11 Magister  Agenda: Lesrooster Jaarrooster Lesuitval Terugkomen (na te laat komen)  Cijfers  Aanwezigheid/absentie  ELO – digitaal lesmateriaal  Persoonsgegevens leerling en ouders

12 Lesuitval  Door ziekte en/of scholing van een docent  Door werk – studie(mid)dagen  Invaldocenten; we streven naar een continurooster  Leerlingen in de hal op het plein; toezicht  Te zien in de agenda van Magister  U ontvangt een e-mail

13 E-mail met enquête met de volgende vragen: - Controleren van NAW gegevens in Magister -Vragen over dieet en voedingsgewoonten i.v.m. biologie/verzorging -Bereid te helpen bij schoolactiviteiten. -Stellen zich beschikbaar voor de schooloudercommissie. -Stellen zich beschikbaar voor de medezeggenschapsraad. -Geven toestemming voor het plaatsen van foto’s, waarop hun kind herkenbaar is.

14 Periodisering – 4 keer een periode van tien weken  Rapportbespreking  Cijfers  Inzet  Bevindingen worden meegenomen in het rapport  Tussenweek met activiteiten (rust in overige schoolweken)  POP gesprek tussenperiode 1 & 3  Rapport  Rapportgesprek met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en mentor

15 Ondersteuningsplan  Dossiergegevens  Mentor stelt ontwikkeldoelen op samen met de leerling:  Sociaal – emotioneel/pedagogisch  Didactiek  Studievaardigheden  Kernteam en leerlingcoördinator  Evalueren  Bijstellen doelen

16 Dyslexiecoach  Elk kernteam heeft dyslexiecoaches  Samen met de leerling kijken welke ondersteuning wenselijk is  Maatwerkkaart

17 Remedial teaching (r.t.) - trainingen  Begin van het schooljaar testen, toetsen, vragenlijsten  Aanvulling op het dossier  In aanmerking voor r.t./training  R.t./training tijdens de schooluren  Ouder(s)/verzorger(s) worden op de hoogte gebracht van de r.t./training

18 R.T. Lezen Spelling Schrijven Engels Rekenen Trainingen Sidderkuur (faalangst) Toon/Pep (zelfbeeld) Explosief (agressieregulatie) Rots en water (j/m) (fysieke weerbaarheidstraining)

19 BSA  Vrijwillig  Na 14.55u  Kortdurende activiteiten (een paar weken 1 dag per week)  Leerlingen kunnen zich inschrijven

20 Leerlingenraad - klassenvertegenwoordiger  Elke klas kiest een klassenvertegenwoordiger  Met een aantal klassenvertegenwoordigers en enkele docenten wordt er over school gepraat:  Thema schoolfeesten  Soepautomaat  Indeling schoolplein  Eind van het jaar is er een bedankje voor de klassenvertegenwoordigers.

21 Schoolspullen De leerling zorgt dat hij voor elke les de juiste spullen bij zich heeft:  Boeken (via van Dijk)  Kaften  Schriften  Etui (met inhoud !) – Multomap – Agenda – En wat verder nodig is, zie schoolgids

22 Kluisje  U heeft een rekening gehad  Contant betalen mogelijk  Bij betaling krijgt een leerling een kluisje  Aan het einde van het schooljaar krijgt de leerling de borg van € 5,-- terug als de sleutel ingeleverd wordt


Download ppt "Welkom op de kennismakingsavond schooljaar2013-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google