De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

voorlichtingsavond klas 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "voorlichtingsavond klas 4"— Transcript van de presentatie:

1 voorlichtingsavond klas 4
WELKOM

2 voorlichtingsavond klas 3
Voorlichting over contacten administratie organisatie onderwijs examen sector

3 Contacten Mentor eerste aanspreekpunt voor ouders en leerling
telefonisch: via schoolnummer, vraag om een briefje in het postvak te leggen mail: ……(naam

4 informatiegids, zie website
Contacten School informatiegids, zie website jaarplanning, zie website leerlingenstatuut, zie website digitale nieuwsbrief algemene brieven gaan per mail naar ouder en kind. Terug te zien in Magister/contact.

5 Contacten Magister inzage in contact, cijfers, aanwezigheid,
agenda en eigen gegevens eigengegevens veranderen is mogelijk bv telefoonnummer en adres vragen over Magister? mevr. Van Baren:

6 Melding van aan- of afwezigheid: telefonisch of via de website
Contacten Melding van aan- of afwezigheid: telefonisch of via de website beter melden met blauwe briefjes dokter, tandarts, enz. graag vooraf met blauw briefje extra verlof, altijd schriftelijk aanvragen

7 Ongeoorloofd afwezig:
Contacten Ongeoorloofd afwezig: meldingen naar LPA (leerplichtambtenaar van de gemeente Zoetermeer, mevr. H. Peters) 18 uur binnen 3 weken ongeoorloofd ongeoorloofd is Z, O, L. voorbeeld veel ziek? Wij moeten melden bij JGZ

8 administratie Telefoonlijst Maillijst Garderobekastje

9 administratie Klas 4 inleveren kopie legitimatiebewijs voor 1 oktober
ID-kaart of paspoort of uittreksel bevolkingsregister (via website gemeente)

10 organisatie onderwijs
Directeur mw. H. Klunder Adjunct-directeur hr. A. de Bruijn Afdelingsleider Bovenbouw mw. M.I. Hendriks algemene zaken en dagelijkse leiding

11 organisatie onderwijs
Assistentafdelingleiders: leerlingzaken hr. T. Couwenberg mw. N. Leijerweert mw. V. van Room Bureau onderwijsondersteuning: mw. H. van Dijk

12 organisatie onderwijs
Examenssecretariaat hr. P. Louw Decaan (Vragen over vervolgopleiding) decanaat mw. E. Renfrew

13 examen PTA Programma van Toetsing en Afsluiting examen duurt 2 jaar
PTA voor 1 okt. download website aparte mailing m.b.t. zak/slaagregeling

14 examen Werk gemist? in Magister staat een 1
afspraak maken bij de docent of inhaalkaart inhaaluur, ma en di uur – uur proces-verbaal

15 Enkele belangrijke zaken uit het PTA
examen Enkele belangrijke zaken uit het PTA LO moet voldoende zijn (anders geen diploma) (elke les een cijfer, bij ziekte een werkstuk) KV1 moet voldoende zijn (anders geen diploma) (afgerond in klas 3) Maatschappijleer 1 (afgerond in klas 3, eerste examencijfer) rekenen toets verplicht, nadere informatie volgt

16 SE = Schoolexamencijfer
CE = Centraal examencijfer Zak/slaagregeling, zie website

17 Bureau onderwijsondersteuning
BOO Huiswerkplein voor iedereen toegankelijk Leerhulp Aanvraag door vakdocent RT In bijzondere gevallen via BOO

18 Info per opleiding


Download ppt "voorlichtingsavond klas 4"

Verwante presentaties


Ads door Google