De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst Biddag voor gewas en arbeid (en school )

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst Biddag voor gewas en arbeid (en school )"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst Biddag voor gewas en arbeid (en school )

2 Als je bidt zal Hij je geven Als je klopt aan de deur Zal Hij opendoen Als je zoekt dan zul je 't vinden Halleluja Halleluja, halleluja, halleluja

3 Als je de Vader vraagt om een brood Geeft Hij je zeker nooit een steen Al je gebeden klein of groot heus Hij vergeet er niet één

4 Als je bidt zal Hij je geven Als je klopt aan de deur Zal Hij opendoen Als je zoekt dan zul je 't vinden Halleluja Halleluja, halleluja, halleluja

5 Als je Mijn Vader iets wilt vragen Vraag in Mijn naam Ik zal het doen Ik ben met je alle dagen Ik ben dezelfde als toen

6 Als je bidt zal Hij je geven Als je klopt aan de deur Zal Hij opendoen Als je zoekt dan zul je 't vinden Halleluja Halleluja, halleluja, halleluja

7 Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta. ik zie het houten kruis zie wat de mensen doen dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen

8 Ik hoor opnieuw Zijn stem die roept het is volbracht en daarna wordt het stil 't is donker als de nacht, toen stierf Hij aan het kruis toen was de pijn voorbij o ik weet meer dan ooit dat Hij dit deed voor mij

9 Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil ik bid met heel mijn hart wat ik Hem zeggen wil hier aan dat houten kruis droeg U de straf voor mij ik had nog nooit een Vriend die zoveel hield van mij

10 De Hogepriester bidt!

11 Roemt nu onzen God; Knielt op Zijn gebod, Voor Zijn voetbank neer; Heilig is de HEER Op Zijn hogen troon. Amrams grote zoon En zijn broeder waren Bij zijn priesterscharen.

12 Uit Zijn heiligdom, In een wolkkolom, Heeft Hij Zijne wet Bij hen ingezet, Die door 's HEEREN kracht, Van hen werd volbracht. 't Nakroost der Hebreeuwen Volge dit all' eeuwen.

13 Geeft dan eeuwig' eer Onzen God en HEER; Klimt op Sion, toont Eerbied, waar Hij woont, Waar Zijn heiligheid Haren glans verspreidt: Heilig toch en t' eren Is de HEER der heren.

14 De Hogepriester bidt!

15 Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen, Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, Die door haar reuk het hart verblijdt.

16 Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen, Zijn baard en klederzoom doortrekt; Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt, Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit, En op zijn bergen nedervloeit.

17 Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, En 't leven tot in eeuwigheid.

18 Hineh ma tov uma na'im Shevet achim gam yachad. Hineh ma tov uma na'im Shevet achim gam yachad. Hineh ma tov Shevet achim gam yachad. Hineh ma tov Shevet achim gam yachad

19 De Hogepriester bidt!

20 Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees je bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Dat je groeien mag, dat je groeien mag. Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

21 Read your bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your bible, pray every day, if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow. Read your bible, pray every day, if you want to grow.

22 De Hogepriester bidt!

23 Weet je dat de Vader je kent Weet je dat je van waarde bent Weet je dat je een parel bent Een parel in Gods hand

24 Ik weet dat de Vader mij kent Ik weet dat ik van waarde ben Ik weet dat ik een parel ben Een parel in Gods hand

25 De Hogepriester bidt!

26

27

28

29

30

31

32 Looft, looft nu aller heren HEER, Gij zijne knechten, geeft Hem eer; Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt, En voor Zijn dienst in ijver blaakt. Heft uwe handen naar omhoog, Slaat naar het Heiligdom uw oog, En knielt eerbiedig voor Hem neer; Looft, looft nu aller heren HEER.

33 De Hogepriester bidt!

34 Hoger dan de blauwe luchten En de sterretjes van goud, Woont de Vader in de hemel, Die van alle kinderen houdt, Ook voor zieke kind'ren zorgt Hij Kent hun noden en hun pijn, Ja, voor groten en voor kleinen wil de Heer een Helper zijn. Daarom vragen wij eerbiedig, vouwen wij de handen saam, Heer die altijd naar ons luistert, neem ook dit gebed nu aan.

35 De Hogepriester bidt!

36 Onze Vader die in de hemelen zijt Uw naam worde geheiligd Uw koninkrijk kome Uw wil geschiede Op aarde zoals in de hemel Geef ons heden ons dagelijks brood En vergeef ons onze schulden Gelijk ook wij aan anderen vergeven En leidt ons niet in verzoeking Maar verlos ons van de boze Want van U is het koninkrijk En de kracht en de heerlijkheid Tot in eeuwigheid In eeuwigheid Amen

37 De Hogepriester bidt!

38 de Heere zegent jou en Hij beschermt jou Hij schijnt Zijn licht over jouw leven Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn Hij zal Zijn vrede aan je geven de Heere zegent u en Hij beschermt u Hij schijnt Zijn licht over uw leven Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x)

39 De Hogepriester bidt!


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst Biddag voor gewas en arbeid (en school )"

Verwante presentaties


Ads door Google