De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fases in het radicaliseringsproces Toegepast op radicalisering binnen de islam (2015). Uit: A.J. G IELEN & J. G RIN, De betekenissen van "evidence based.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fases in het radicaliseringsproces Toegepast op radicalisering binnen de islam (2015). Uit: A.J. G IELEN & J. G RIN, De betekenissen van "evidence based."— Transcript van de presentatie:

1 Fases in het radicaliseringsproces Toegepast op radicalisering binnen de islam (2015). Uit: A.J. G IELEN & J. G RIN, De betekenissen van "evidence based handelen" en de aard van "evidence". Lessen rond rugscholen en radicalisering, in D. V ERLET & C. D EVOS (ed.), Efficiëntie en effectiviteit van de publieke sector in de weegschaal, Brussel, Studiedienst van de Vlaamse Regering, 59-78. Bron foto: http://www.dreamstime.com/stock-photography-3d-man- puzzle-piece-image22884042 (toegang 03.12.2015)  1. Pre-radicalisering: jongeren voelen zich onrechtvaardig behandeld, deze gevoelens overheersen hun gedrag en hun denken.  2. Reflexieve fase: jongeren denken na over hun eigen ik; ze gaan aan de slag met de identiteitsvraag.  3. Vatbaarheid: jongeren worden beïnvloed door een veelheid aan factoren. De vraag is welke factor de overhand krijgt.  4. Verandering in identiteit: polarisering tussen de zij- groep en de wij-groep.  5. Dehumanisering en demonisering: de zij-groep wordt de vijand.

2

3 Fases in het radicaliseringsproces 1. Pre-radicalisering Uit: A.J. G IELEN & J. G RIN, De Betekenissen van "Evidence Based Handelen" en de Aard van "Evidence": Lessen rond Rugscholen en Radicalisering, Amsterdam, 2010, 69-71. Bron foto: http://www.bhmpics.com/3d_small_people-wallpapers.html (toegang 03.12.2015)  Factoren die bepalen of iemand vatbaar is voor een radicale boodschap:  Persoonlijke kenmerken:  Demografische kenmerken: leeftijd, lage sociaal-economische positie  Psychologische kenmerken: sterk rechtvaardigheidsgevoel, behoefte aan hechting, gemakkelijk beïnvloedbaar.  Interpersoonlijke kenmerken:  Kwaliteit van de sociale relaties: hoe minder hecht, hoe groter de kans op radicalisering.  Een combinatie van deze factoren: er is kans op een psychologische interpretatie van persoonlijke omstandigheden:  de jongeren voelen zich meer benadeeld,  gevoelens van onrechtvaardigheid nemen de bovenhand.

4 Fases in het radicaliseringsproces 2. Reflexieve fase Bron foto: http://www.helderester.nl/webdesign/plaatjes/3d-poppetjes (toegang 03.12.2015)  Als:  onrechtvaardigheidsgevoelens overheersen  ÉN  een trigger opduikt:  Persoonlijk (bv overlijden van een naaste)  Politiek (bv een oorlog, negatieve beeldvorming, …)  Sociaal-economisch (bv geen werk)  Dan gebeurt er een evaluatie van het ‘ik’: wie ben ik, wat wil ik, waarin geloof ik?  2 antwoorden:  Verandering in mijn situatie kan; ik zie mogelijkheden om mijn leven positief te structureren (weinig kans op verdere radicalisering). Dit is het kantelpunt in een radicaliseringsproces!  Verandering in mijn situatie kan niet; ik zie geen uitweg voor de toekomst vanwaar ik mij nu bevind.

5 Fases in het radicaliseringsproces 3. Vatbaarheid Bron foto: http://www.goeievraag.nl/computers- internet/internet/vraag/197033/heten-witte-poppetjes (toegang 03.12.2015)  Als verandering onmogelijk lijkt wordt de jongere vatbaar voor allesomvattende wereldvisies:  Religieuze  Ideologische  Welke wereldvisie opgepikt wordt is voornamelijk afhankelijk van de context van de jongere:  Persoonlijke contacten  Vriendengroep  Internet  Belang om erbij te horen is prioritair; het collectieve aspect van identiteit overheerst.

6 Fases in het radicaliseringsproces 4. Verschuiving in identiteit Bron foto: http://www.apvedap.nl/wb.php (toegang 03.12.2015)  Meervoudige identiteit wordt enkelvoudige identiteit  Deïndividualisering: het groepsgevoel domineert  Denken in wij-zij-termen  Bij te veel negatieve aandacht voor de wij-groep (bv in media) wordt het gevoel van polarisatie versterkt, men gaat zich nog meer afzetten tegen zij-groep  Jongere trekt weg uit sociale leven, sluit zich af van de maatschappij:  Banden met familie doorknippen  Weg uit vriendengroep  Niet meer naar school, stage, werk, …

7 Fases in het radicaliseringsproces 5. Dehumanisering en demonisering Bron foto: http://powerpictures.crystalgraphics.com/photos/view/cg5p2515475c/ monsters_mash_halloween_cartoon_characters_including (toegang 03.12.2015)  Wij-groep krijgt alleen positieve eigenschappen toebedeeld  Zij-groep krijgt alleen negatieve eigenschappen toebedeeld, wordt in extreme situaties ‘de vijand’.  Geweld tegen zij-groep wordt goedgepraat vanuit de allesomvattende wereldvisie, kan uitmonden in extremisme en terrorisme.

8 Fases in het radicaliseringsproces Manieren van aanpak Bron foto: http://www.veilingplaza.com/page/hoe-werkt-het (toegang 03.12.2015)  Verschillende interventies zijn mogelijk in een radicaliseringsproces:  Preventieve maatregelen:  O.a. activiteiten voor jongeren, gesprekken met (mogelijk) radicaliserende jongeren, inzet op weerbaarheid, opvoedingsondersteuning, …  Curatieve maatregelen:  O.a. individuele mentoring, individuele netwerkaanpak  Repressieve maatregelen:  O.a. regels en straffen


Download ppt "Fases in het radicaliseringsproces Toegepast op radicalisering binnen de islam (2015). Uit: A.J. G IELEN & J. G RIN, De betekenissen van "evidence based."

Verwante presentaties


Ads door Google