De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een onderzoeksvoorstel naar het effect van supervisie tijdens looptraining bij claudicatio intermittens Daria Jaenicke & Rachel Verbeek Presentatie BO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een onderzoeksvoorstel naar het effect van supervisie tijdens looptraining bij claudicatio intermittens Daria Jaenicke & Rachel Verbeek Presentatie BO."— Transcript van de presentatie:

1 Een onderzoeksvoorstel naar het effect van supervisie tijdens looptraining bij claudicatio intermittens Daria Jaenicke & Rachel Verbeek Presentatie BO 23 juni 2010

2  Opdrachtgever Revalidatieafdeling Tergooiziekenhuizen, locatie Zonnestraal in Hilversum Simon van der Voort & Ben Honing  Docentbegeleider Dr. Martin van der Esch, onderzoeker Jan van Breemen Instituut en docent aan de Hogeschool van Amsterdam Presentatie BO 23 juni 2010

3  Schrijven van een onderzoeksvoorstel met een literatuuronderzoek Presentatie BO 23 juni 2010

4  Vraagstelling 1: Wat zijn de effecten (gemeten met behulp van vragenlijsten en de 6 minuten wandel test) op het dagelijks functioneren van gesuperviseerde looptraining ten opzichte van niet gesuperviseerde looptraining bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden tussen de 40 en 75 jaar.  Vraagstelling 2: Welk meetinstrument kent de hoogste klinimetrische eigenschappen en is geschikt voor het meten van het dagelijks functioneren? Presentatie BO 23 juni 2010

5  Hart- en vaatziekten  Oorzaken en gevolgen  Looptraining  Klinimetrie Presentatie BO 23 juni 2010

6  Literatuuronderzoek  Onderzoeksvoorstel Presentatie BO 23 juni 2010

7  Zoekstrategie Pubmed, zoektermen, criteria  18 artikelen onderzocht op uitkomsten van klinimetrische eigenschappen  Uitkomsten: drie vragenlijsten Presentatie BO 23 juni 2010

8 CLAUdication-Scale  1997 in Duitsland ontwikkeld  Doel: QoL  In 2001 vertaald en gevalideerd in Engels, Frans en Vlaams  80 vragen, nu 47  Negen categorieën, nu vijf Presentatie BO 23 juni 2010

9 Walking Impairment Questionnaire  1990 in Verenigde Staten ontwikkeld  Doel: lichamelijke inspanning  In 2008 in Nederland vertaald en gevalideerd  22 vragen  Vier categorieën Presentatie BO 23 juni 2010

10 Peripheral Artery Questionnaire  2004 in Verenigde Staten ontwikkeld  Doel: functionele beperkingen  In 2008 in Nederland vertaald en gevalideerd  13 vragen  Drie categorieën Presentatie BO 23 juni 2010

11  De PAQ is de vragenlijst met de beste klinimetrische eigenschappen  Meet het best de functionele beperkingen van patiënten  Alternatief: WIQ  Generiek: SF-36

12  Introductie  Methode  Analyse  Discussie  Organisatie Presentatie BO 23 juni 2010

13  KNGF & NHG richtlijn adviseert looptraining  Loopbandtesten vs. vragenlijsten  Supervisie Presentatie BO 23 juni 2010

14  Doorverwezen via Tergooiziekenhuizen  In- en exclusiecriteria  Interventies  Metingen  PAQ Presentatie BO 23 juni 2010

15  Verschil tussen groepen  Uitkomstmaten  Vergelijken uitkomsten van metingen Presentatie BO 23 juni 2010

16  Veel onderzoek, geen RCT  Supervisie vs. non-supervisie onbekend  Geen quality of life vragenlijsten  In- en exclusiecriteria  Controle groep  Scheiding interventies  Tailor made care  Klinimetrie Presentatie BO 23 juni 2010

17  Drop-out  Duur onderzoek  Locatie  Kosten  Zelfstandigheid Presentatie BO 23 juni 2010

18  METC  Uitnodigen  Bezetting  Tijdsplanning Presentatie BO 23 juni 2010

19 Sept 2010 - jan 2o11 Jan 2011 - apr 2011 Mei 2011 - okt 2011 Nov 2011 - apr 2012 Mei 2012 - okt 2012 Nov 2012 - mei 2013 Aanmelden METC Includeren groep A Behandelen groep A Includeren groep B Behandelen groep B Includeren groep C Behandelen groep C Includeren groep D Behandelen groep D Presentatie BO 23 juni 2010 Elke groep bestaat uit een experimentele groep (25 patiënten) en een controle groep (25 patiënten)

20  Uitvoeren onderzoek  Gebruik PAQ Presentatie BO 23 juni 2010

21


Download ppt "Een onderzoeksvoorstel naar het effect van supervisie tijdens looptraining bij claudicatio intermittens Daria Jaenicke & Rachel Verbeek Presentatie BO."

Verwante presentaties


Ads door Google