De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NIVE / NVIM Masterclass 6 maart 2014 Prof. dr. mr. Leo Witvliet Nyenrode Business Universiteit Instituut Interventie Management.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NIVE / NVIM Masterclass 6 maart 2014 Prof. dr. mr. Leo Witvliet Nyenrode Business Universiteit Instituut Interventie Management."— Transcript van de presentatie:

1 NIVE / NVIM Masterclass 6 maart 2014 Prof. dr. mr. Leo Witvliet Nyenrode Business Universiteit Instituut Interventie Management

2 B C A De context moet voortdurend in beeld zijn en aandacht krijgen. Vermogen tot permanente aanpassing in zakelijke en persoonlijke opvattingen A B C Drieledig verbandTweeledig verband T.Schuyt en G.Leene, naar G.Simmel

3 Wendbaarheid - Componenten Responsiveness ( zien, gericht zijn op, ontvankelijk zijn om aan te pakken). Versatility (robuust, veelzijdigheid, iets aan kunnen) Flexibility (flexibel) Resilience (veerkrachtig) Innovativeness (gericht op innovatie) Adaptability (leergierig)

4 De vijf krachten 1 The force of technology Technological capability increases exponentially; Five billion become connected; The cloud becomes omnipresent; Continuous productivity gains; Social participation increases; The worlds knowledge becomes digitalised; Mega-companies and micro- entrepreneurs emerge; Ever-present avatar and virtual world; The rise of cognitive assistants; Technology replaces jobs. The force of globalisation 24/7 and the global world; The emerging economies; China and India’s decades of growth; Frugal innovation; The global education powerhouses; The world becomes urban; Continued bubbles and crashes; The regional underclass emerge.

5 De vijf krachten 2 The force of demography and longevity The ascendance of Gen Y; Increasing longevity; Some Baby Boomers grow up poor Global migration increases The force of society Families become rearranged; The rise of reflexivity; The role of powerful women; The balanced man; Growing distrust of institutions; The decline of happiness (work); Passive leisure increases. The force of energy resources, Energy prices increase Environmental catastrophes A culture of sustainability

6 Aantekeningen Flexibilisering van arbeid is normaal – Vele differentiaties zijn mogelijk en overal van hoog tot laag zie je flexibilisering Interim-management als term voldoet niet meer. – Maar tegelijk is het een duidelijk begrip. Door de eeuwen heen. Verandermanagement is een begrip dat aan slijtage onderhevig is – Het gaat nu om de organisatie van permanente aanpassing, Agility/Wendbaarheid Onder invloed van de tijd grote terughoudendheid om mensen van buiten in te schakelen – Wel vraag naar mensen die gespecialiseerd zijn en die de competentie hebben om deze kennis te kunnen toepassen

7 Vervolg aantekeningen Het nieuwe economische model – De ZP zal permanent moeten investeren in kennisontwikkeling zodat hij blijvend meerwaarde kan leveren. 6 -9 maanden werken en rest investeren in opleiding. – Onderzoek laat zien dat bedrijven hier op inspelen, kennis ontwikkeling wordt dan een product van in en extern, waarbij snelheid een criterium is De netwerksamenleving is een feit. – Er zijn diverse netwerken waar interim-managers aan deelnemen (meervoudige identiteit) Voor branche organisaties betekent dit dat zij deze netwerken moet kennen en haar leden daar naar verwijst – De economie van onze tijd vraagt om innovatie gebaseerd op specialisatie en samenwerking naast en in mindere mate op marktwerking en concurrentie(paradigma van de vorige eeuw)


Download ppt "NIVE / NVIM Masterclass 6 maart 2014 Prof. dr. mr. Leo Witvliet Nyenrode Business Universiteit Instituut Interventie Management."

Verwante presentaties


Ads door Google