De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Congres 2016 “Kerk in Uitvoering” Welkom bij de workshop Geld Door: Huib van der Burg, portefeuillehouder ‘geld’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Congres 2016 “Kerk in Uitvoering” Welkom bij de workshop Geld Door: Huib van der Burg, portefeuillehouder ‘geld’"— Transcript van de presentatie:

1 Congres 2016 “Kerk in Uitvoering” Welkom bij de workshop Geld Door: Huib van der Burg, portefeuillehouder ‘geld’

2 Inkomsten kerkbalans

3 Activa (kerken in Groningen, Friesland en Drenthe)

4 Passiva (kerken in Groningen, Friesland en Drenthe)

5 Baten (2011)

6 Lasten (2011)

7 Stelling 1 Er is op dit moment per saldo geld genoeg. Er is echter het risico van een negatieve spiraal. Minder rendement en dalende ledenaantallen (juist van degenen die gewend zijn te betalen). De toekomst maakt dus somber. We zullen moeten investeren in nieuwe manieren om aan geld te komen.

8 Stelling 2 Gemeentes maken nu nog veel te veel gebruik van traditionele instrumenten van geldwerving. Men zal moeten inzetten op moderne en digitale middelen.

9 Stelling 3 De organisatie van de kerk moet eenvoudiger. De huidige inrichting geeft op veel plaatsen een te grote druk op mensen en middelen en die druk zal bij afnemende ledenaantallen en afnemende geldmiddelen alleen maar groter worden.

10 Stelling 4 Bij dalende inkomsten en in ieder geval geen of onvoldoende snel dalende uitgaven zal er een veel groter beroep moeten worden gedaan op de inzet van vrijwilligers. Hier zullen kerkrentmeesters hun rol moeten pakken.

11 Stelling 5 Veel gemeenten worstelen met een goede bemensing van de colleges. Kerkrentmeesters zijn soms lastig te vinden en als ze er al zijn blijven ze ook minder lang. Er zal dus een groter beroep gedaan moeten worden op (centrale of regionale) ondersteuning. Dat zal wel kosten met zich meebrengen. Het heeft wel als grote voordeel dat de onderlinge vergelijkbaarheid van gegevens sterk zal verbeteren.

12 Stelling 6 Er is op dit moment per saldo geld genoeg. Het is alleen slecht verdeeld. Als er niets gebeurt, zal in de komende 3 jaar tenminste 10% van de gemeentes verdwijnen. Dit vraagt om de bereidheid om intensiever te gaan samen werken.

13 Stelling 7 Gemeentes die van plan zijn nieuwe investeringen te doen, zullen eraan moeten werken om de hele gemeente te doordringen van nut en noodzaak daarvan.

14 Stelling 8 Gezien het belang van rente en dividend over het belegd vermogen van de plaatselijke gemeentes is het belangrijk om instrumenten te ontwikkelen zodat het vermogen meer rendeert dan op dit moment gezien de zeer lage rentestanden het geval is.

15 Bronvermelding Krimpende middelen en toch vitaal (rapportage over de financiële situatie van protestantse kerken in Drenthe, Friesland en Groningen). Door: Dr. Marten van der Meulen Groningen, Oktober 2015


Download ppt "Congres 2016 “Kerk in Uitvoering” Welkom bij de workshop Geld Door: Huib van der Burg, portefeuillehouder ‘geld’"

Verwante presentaties


Ads door Google