De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Religie, mens en samenleving (voorlichting algemeen) 1 RMS – Wat? Waarom? Voor wie? Presentatie voor de leerlingen van VWO 3 over een nieuw keuzevak in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Religie, mens en samenleving (voorlichting algemeen) 1 RMS – Wat? Waarom? Voor wie? Presentatie voor de leerlingen van VWO 3 over een nieuw keuzevak in."— Transcript van de presentatie:

1 Religie, mens en samenleving (voorlichting algemeen) 1 RMS – Wat? Waarom? Voor wie? Presentatie voor de leerlingen van VWO 3 over een nieuw keuzevak in de Tweede Fase

2 Religie, mens en samenleving (voorlichting algemeen)2 RMS als keuze-examenvak  De overheid geeft de scholen ruimte voor een eigen keuze examenvak  Dit vak telt volledig mee voor het examen (‘schoolexamen’), en staat op dezelfde positie als elk ander vak in het zgn. “vrije deel”  Reformatorische scholen dienen gezamenlijk een aanvraag in bij het ministerie van OCenW.  Deze aanvraag wordt ondersteund door de CHE en de TUA (Voorwaarde voor de goedkeuring door de minister)  Invoering: VWO 4 in 2008 (8 uur in 3 jaar); HAVO 4 in 2009 (6 uur in 2 jaar)

3 Religie, mens en samenleving (voorlichting algemeen)3 Waarom een keuzevak RMS?  We staan allemaal in de multiculturele samenleving met zijn mogelijkheden, uitdagingen en problemen  Iedere christen heeft de opdracht de identiteit hoog te houden en vruchtbaar te maken voor en in de samenleving  Dit gebeurt bij RMS d.m.v.: bestudering van religie(s) bestudering van religie(s) Nadenken over het mens-zijn Nadenken over het mens-zijn bestudering van de samenleving bestudering van de samenleving

4 Religie, mens en samenleving (voorlichting algemeen)4 RMS staat voor:  Religie: Welke positie heeft religie in onze samenleving?  Mens: Hoe moeten wij als mensen in de samenleving functioneren?  Samenleving: Welke stromingen zijn er in onze multiculturele samenleving? Hoe gaat die samenleving met religie(s) om?

5 Religie, mens en samenleving (voorlichting algemeen)5 Waarom zou jij voor RMS kiezen?  Het verdiept en verbreedt je kijk op de samenleving en op de plaats van religie in die samenleving  Je komt meer te weten over de moderne theologie en je leert daarop antwoorden te formuleren  Je leert je eigen achtergrond, de christelijke traditie, beter kennen  Het zorgt ervoor dat je een debat met andersdenkenden kunt aangaan

6 Religie, mens en samenleving (voorlichting algemeen)6 Hoe wordt er bij RMS gewerkt?  Via opdrachten binnen en buiten de school.  Via onderzoek (literatuur, internet, etc. Zowel bronnen uit eigen achtergrond als uit andere visies)  Via discussie, video, PowerPoint, etc.  Met veel zelfwerkzaamheid

7 Religie, mens en samenleving (voorlichting algemeen)7 Hoe ziet de inhoud van het vak eruit?  Er zijn vijf domeinen (aandachtsgebieden) die in samenhang worden aangeboden: Religie en samenleving Religie en samenleving Profielverdieping Profielverdieping Bijbelstudie curriculum Bijbelstudie curriculum Eigentijdse theologie Eigentijdse theologie Christelijke Spiritualiteit Christelijke Spiritualiteit

8 Religie, mens en samenleving (voorlichting algemeen)8 1 Religie en samenleving:  Je gaat het christelijk geloof en andere godsdiensten bestuderen  Je onderzoekt de (ontwikkeling van de) invloed van wereldgodsdiensten op de samenleving  Je leert te reageren vanuit christelijk perspectief op de samenleving en op de positie van religie daarin  Je denkt na over de veranderde positie van religie in het openbare leven en je leert daarover een standpunt in te nemen en te verdedigen

9 Religie, mens en samenleving (voorlichting algemeen)9 2 Profielverdieping:  Je maakt studie van de relatie geloof en wetenschap op het gebied van je eigen profiel en weet Bijbelse noties in te brengen in discussies die daarmee samenhangen  Je krijgt kennis en inzicht in de ethische problematiek van je eigen profiel en je kunt daarmee omgaan in gesprek / debat

10 Religie, mens en samenleving (voorlichting algemeen)10 3 Bijbelstudiecurriculum:  Je leert het bestuderen van de Bijbel op hoofdlijnen: methodes van Bijbeluitleg, achtergronden van Bijbelboeken, etc.  Je leert een verbinding te leggen tussen Bijbelgedeelten en de praktijk (hoe je de Bijbel in het publieke leven kunt gebruiken)

11 Religie, mens en samenleving (voorlichting algemeen)11 4 Eigentijdse theologie:  Je neemt kennis van de ontwikkelingen in de theologie na de verlichting (dus na ca. 1700)  Je leert hoe de nieuwere theologie invloed heeft op religie en samenleving nu, en hoe men daarbij omgaat met de Bijbelse boodschap  Je leert kritisch met moderne theologische teksten om te gaan en je kunt er een eigen standpunt over innemen / verdedigen

12 Religie, mens en samenleving (voorlichting algemeen)12 5 Christelijke spiritualiteit:  Je maakt diepgaand kennis met de bronnen van onze eigen christelijke en reformatorische traditie en je leert die bronnen zelf te lezen.  Je kunt geschriften uit het verleden op een positieve manier in de huidige context plaatsen

13 Religie, mens en samenleving (voorlichting algemeen)13 Hoeveel tijd kost het je?  De studie kost 2-3 lesuren per week, plus huiswerk.  Het vak wordt getoetst door: Voortgangstoetsen Voortgangstoetsen Handelingsdelen Handelingsdelen Portfolio Portfolio Presentaties Presentaties Onderdeel profielwerkstuk Onderdeel profielwerkstuk Eindgesprek Eindgesprek

14 Religie, mens en samenleving (voorlichting algemeen)14 Voor wie is RMS? Het vak RMS is voor iedereen die... - zich als christen wil profileren in de samenleving - verder wil kijken en op zoek is naar de diepere oorzaken van zijn / haar toekomstig vakgebied - die vragen heeft bij moderne wetenschap - die het (ethisch) debat wil aangaan in de multiculturele samenleving, bijv. in politiek, beleid, rechtspraak en besluitvorming - die dienstbaar wil zijn in de kerk en/of het onderwijs - die levensbeschouwelijke kennis wil kunnen gebruiken in de context van hulpverlening en / of advies Conclusie: voor ieder vakgebied is RMS een uitdaging!


Download ppt "Religie, mens en samenleving (voorlichting algemeen) 1 RMS – Wat? Waarom? Voor wie? Presentatie voor de leerlingen van VWO 3 over een nieuw keuzevak in."

Verwante presentaties


Ads door Google