De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De GAS-wetgeving als instrument voor de aanpak van overlast Bedenkingen bij en suggesties voor een integraal en onderbouwd overlastbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De GAS-wetgeving als instrument voor de aanpak van overlast Bedenkingen bij en suggesties voor een integraal en onderbouwd overlastbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 De GAS-wetgeving als instrument voor de aanpak van overlast Bedenkingen bij en suggesties voor een integraal en onderbouwd overlastbeleid

2 Inhoudstafel Inleiding artikel Auteurs Geschiedenis GAS-wetgeving Nadelen GAS-wetgeving Aanbevelingen voor het GAS-beleid

3 Inleiding artikel GAS-wetgeving ontstaan 1995 Doel: overlast aanpakken a.d.h.v. politieregelement via administratieve systeem 2012: meer en meer gemeenten implementeren GAS Gevolg: aanpassing GAS-wetgeving (vb. Minimumleeftijd verlagen van 16 jaar naar 14 jaar). Artikel vormt algemene standpuntbepaling met betrekking tot GAS-wet en gevoerde overlastbeleid.

4 Auteurs Diederik Cops: Doctor in de Criminologie aan de KU Leuven. Johan Put: Doctor in de rechten aan de KU Leuven. Stefaan Pleysier: Doctor in de Criminologie aan de KU Leuven.

5 Geschiedenis GAS-wetgeving GAS-wetgeving ingevoerd in 1999 Reden: Veel overlast gerapporteerd en grote invloed op onveiligheidsbeleving. Gevolg: Instrument nodig om overlast snel en efficiënt aan te pakken. 2005: GAS-wetgeving populair door wetswijzigingen 2004 & 2005. Nu: GAS-wetgeving geïmplementeerd in ruim 80% van de gemeentes.

6 Nadelen GAS-wetgeving Lokale overheid werkt als:  wetgever  vaststeller feiten  Parket  beslissende instantie  benadeelde partij  begunstigde als ontvanger  uitvoerder van maatregelen België telt 589 gemeenten => telkens andere invulling van strafbare feiten => rechtsonzekerheid en geen rechtsgelijkheid.

7 Aanbevelingen GAS-beleid Scheiding der machten: Bemiddelingsprocedure bij minderjarigen moet gebeuren door neutrale en onafhankelijke bemiddelaar. Meer objectiveerbare defenitie van ‘overlast’ (op twee vlakken): 1. Enkel betrekking op effectief problematisch gesteld gedrag 2. Vormen van meer ernstige delinquentie uitsluiten uit toepassingsgebied GAS-systeem (vb. Geweld, woninginbraak)

8 Aanbevelingen GAS-beleid Meer objectiveerbare defenitie van ‘overlast’: subaanbevelingen: 1.Opstellen exhaustieve lijst van mogelijk te bestraffen feiten onder noemer ‘openbare overlast’ + omschrijving. 2.Ontwikkeling federale procedure om opgenomen gedragingen te toetsen aan fundamentele rechtsbeginselen. 3.Stafrechterlijk vervolgbare feiten uit categorie ‘gemengde inbreuken’ niet laten gelden voor minderjarigen, maar aan de jeugdrechter overlaten.

9 Aanbevelingen GAS-beleid Noodzaak voor integrale benadering overlast- problematiek met aandacht voor verschillende constitutieve elementen van fenomeen ‘overlast’: Oog voor gehele context, specifiek de ‘pleger’, de ‘klager’ en de interactie tussen beide. Grondige reflectie en onderbouwing met betrekking tot efficiëntie en effectiviteit van gevoerde beleid. Dit aan de hand van meer geobjectiveerde wetenschappelijke benadering.


Download ppt "De GAS-wetgeving als instrument voor de aanpak van overlast Bedenkingen bij en suggesties voor een integraal en onderbouwd overlastbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google