De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kies jij voor NLT ? Wij zoeken een enthousiaste kandidaat met een 1e graads bevoegdheid, met eindexamenervaring en met ervaring Natuur, Leven & Technologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kies jij voor NLT ? Wij zoeken een enthousiaste kandidaat met een 1e graads bevoegdheid, met eindexamenervaring en met ervaring Natuur, Leven & Technologie."— Transcript van de presentatie:

1

2 Kies jij voor NLT ? Wij zoeken een enthousiaste kandidaat met een 1e graads bevoegdheid, met eindexamenervaring en met ervaring Natuur, Leven & Technologie. Daarnaast dient de kandidaat zich in te zetten voor onderwijskundige ontwikkelingen en vernieuwingen binnen Helinium, o.a. verdere vormgeving van Technasium in het havo/vwo en Bèta-techniek in vmbo.

3 Kies jij voor NLT ? Zaandam Noord-Holland Voor deze school is de docentenbank per het nieuwe schooljaar op zoek naar een 1e graad docent scheikunde anw & nlt...

4 Kies jij voor NLT ? HET LORENTZ LYCEUM/ ARNHEM INTERNATIONAL SCHOOL REQUIRES ENTHUSIASTIC TEACHERS TTO - Physics en Natuurkunde, 1e en 2e graad, 0,7500 a 1,0000 fte (liefst in combinatie met NLT)`

5 Kies jij voor NLT ? Uit ‘ad’ st Bonifatiuscollege Utrecht * Van bovenbouwdocenten in de BINASvakken verwachten wij de bereidheid om mee te werken aan de vakken ANW / NLT.

6 ANW vragen Hoe ontstaat natuurwetenschappelijke kennis? Hoe weet je wat waar is? Hoe beïnvloeden natuurwetenschap, techniek en samenleving elkaar? Wat is jouw rol? Hoe wordt natuurwetenschappelijke kennis toegepast? Hoe gebruik jij natuurwetenschappelijke kennis? Mag alles wat kan? Hoe bepaal je jouw standpunt?

7 Kies jij voor NLT ? 13.30 Waarom kiest een leerling NLT? 13.55 Opdracht introduceren 14.00 Als ‘sectie’ aan de slag 15.15Presentatie geven 16.00De ideale NLT docent Forum 16.15Feedback op presentaties 16.30BBBorrel

8 Doelen voor leerlingen  verbreding en verdieping  actualiteit en belang bètaonderwerpen  bètagebied is spannend, uitdagend  diversiteit studie en beroepsmogelijkheden  belang interdisciplinaire samenhang voor ontwikkelingen wetenschap en technologie

9 Opvallende kenmerken - leerlingen geen boek -> modules lang met een onderwerp bezig -> 40 SLU verschillende docenten -> muldisc sectie docenten doen ‘anders’ -> enthousiasme teamteaching praktisch bezig, excursies geen CSE -> schoolexamen

10 Na tijd meer inhoudskenmerken Interdisciplinariteit: belang samenhang voor ontwikkelingen wetenschap en technologie studie- beroepscontext: diversiteit rol van technologie: wisselwerking technologie en wetenschap rol van wiskunde niet te makkelijk, veel werk 5vwo nog moeilijker, nog meer

11 Ontwikkeling modules  samenwerking tussen min. 2 VO-scholen en HO-instellingen of andere onderzoeksinstellingen  duur ong. 20 mnd  certificeringsprocedure

12 Modulaire opzet  72 modules beschikbaar  multidisciplinaire modules (enkele mono-)  Elke module 40 slu HAVO 320 slu -> ‘8’ modules VWO 440 slu -> ‘11’ modules  Min.75% gecertificeerde modules

13 Voordelen modules leerling Flexibiliteit  Belangstelling leerling-keuzemogelijkheden  Actualiteit of nieuwe ontwikkelingen  Programma van jaar tot jaar aanpassen

14 Examenprogramma 2.0 HAVOVWO A Vaardigheden A BExacte wetenschappen en technologie B CAarde, natuurCAarde, natuur en heelal DGezondheid, bescherming en veiligheid DGezondheid en veiligheid EMaterialen, processen en producten ETechnolog.ontwikkelingen FFundamenten van natuurwetenschap en technologie

15 Eindtermen De kandidaat kan natuurwetenschappelijke en wiskundige concepten toepassen op interdisciplinaire vraagstukken mbt … het monitoren en (duurzaam) beheren van de natuurlijke en ingerichte leefomgeving

16 Eindtermen HAVO VWO..toepassen....analyseren....toelichten..…evalueren....beschrijven....analyseren.. gesloten probleem & model probleem analyseren vertalen naar een model -> toetsen en aanpassen beroepsgericht wetenschappelijk

17 Titles of modules… a selection La condition Humaine1935 René Magritte The best egg?? Forensic evidence Designing your disco What did you say? Sport performance Aerosoles in the air Dynamic modelling Locate & navigate Drinking & driving Zero-energy house

18 Verschillen tussen HAVO & VWO HAVO: Meer beroepsgericht Nadruk verbetering kwaliteit van leven Veel ruimte praktisch werk VWO: Meer onderzoeksgericht Nadruk op kennisontwikkeling Nieuwe kennis opdoen door het uitvoeren van onderzoek (evt UU of HU)

19 NLT-modules HAVO CodDome nlt3-h021Smaak makenI nlt3-h019Maak het verschilB nlt3-h017Glastuinbouw en energieC nlt2-h014De Bodem LeeftC nlt2-h012Medische beeldvormingD nlt1-h011Een Feest zonder KatersH nlt1-h010Forensisch onderzoekE nlt1-h009Plaatsbepaling en navigatieH nlt1-h008NulenergiehuisC nlt1-h007SportprestatiesG nlt1-h006Digitale TechniekI nlt1-h005Wat zeg je?E nlt1-h003Aërosolen en Vuile LuchtC nlt1-h002Dynamische modellen havoB nlt1-h001Het Beste EiH

20 NLT-modules VWO nltc-v208Moleculen in levenE nltc-v202De bewegende aardeC nlt3-v119HolografieI nlt3-v117KernfusieG nlt2-v115Bio-informaticaE nlt2-v114Hersenen en lerenE nlt2-v112De waterstofauto binnenstebuitenG nlt2-v110Technisch ontwerpen in de Biomedische TechnologieF nlt2-v109Brandstof voor het levenG nlt2-v108Meten aan melkwegstelselsD nlt2-v106Klimaatverandering, als het noordpoolgebied opwarmtC nlt1-v103Rijden onder invloedE nlt1-v102Dynamisch modellen vwoB nlt1-v101Forensisch onderzoekH

21 25% vrije ruimte Naar keuze van de school, bijv:  eigen materiaal (expertise)  onderwerpen informatica  onderwerpen wiskunde D  nog niet gecertificeerde modules  vakkennishiaten wegwerken  organiseren science café  ontwerp wedstrijden: bijv. solar cars  masterclasses

22 welke leerling mag NLT kiezen?  NT of NG-leerling Als  Profielkeuze vak  Keuzevak

23 Vragen ???

24 Opdracht in NLT-secties bestuderen module Individueel - oriëntatie op de module Sectie - bestuderen en bespreken adv ‘richtvragen’ - presentatie maken - presenteren aan andere groepen Begeleiding - procesbegeleider per module

25 Werken in een multidisciplinair team….…

26 Prijsuitreiking voor het beste Multi-team Multi-disciplinair Multi-tasking Multi-mediaal

27 Aan de slag Koffie /thee en materialen in ‘je’ zaal –zaal 315: Aerosolen en vuile lucht –zaal 317: Kijken en zien –zaal 308: Forensische technieken –zaal 401: Dynamische modellen Indeling is gemaild en hangt bij de zalen Om 15.15 starten de presentaties! Werk ze, plezier en succes!

28 Een bekwame docent NLT volgens leerlingen

29 Voor vragen en info… Vragen?  site NLT: http://www.betavak-nlt.nl/http://www.betavak-nlt.nl/  10 regionale steunpunten  digischool community

30 Forum Krijn Kieviet: bètasteunpunt & docent bio SGU Henk Jan Muller: bio/NLT/… Amarja Koers bio&NLT Werkplaats Bilthoven Ad Mooldijk (ex) docent NLT Alice Veldkamp landelijke werkgroep O&P NLT

31 Prijsuitreiking voor het beste Multi-team Multi-disciplinair Multi-tasking Multi-mediaal

32 NLT implicaties en beslispunten: rooster Idee werkgroep:  Inroosteren bij voorkeur op dagdelen, of blokuur + 1 of 2 losse uren  Blokuur eind van de dag ivm excursiemogelijkheid  Groepen naast elkaar programmeren -> keuze mogelijkheid voor leerlingen uitwisseling expertise docenten  Roosterwensen mogelijk?

33 NLT: implicaties en beslispunten: docenten  Wie kan NLT geven? 1 e graads docenten: wis, sch, nat, bio, inf en geografie  Onder coördinatieteam: min. drie leden van min. drie verschillende vakken (wis, sch, nat, bio en fys.geografie) Veld Ideeën  Teamteaching: wisselende koppels docenten voor de groep  Inroosteren bij voorkeur op dagdelen of blokuren en 1of 2 losse uren


Download ppt "Kies jij voor NLT ? Wij zoeken een enthousiaste kandidaat met een 1e graads bevoegdheid, met eindexamenervaring en met ervaring Natuur, Leven & Technologie."

Verwante presentaties


Ads door Google