De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Natuur, Leven en Technologie: de actuele stand van zaken Hannah Wielenga Hogeschool Utrecht Medewerker Landelijk Ontwikkelpunt NLT 15 december 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Natuur, Leven en Technologie: de actuele stand van zaken Hannah Wielenga Hogeschool Utrecht Medewerker Landelijk Ontwikkelpunt NLT 15 december 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Natuur, Leven en Technologie: de actuele stand van zaken Hannah Wielenga Hogeschool Utrecht Medewerker Landelijk Ontwikkelpunt NLT 15 december 2006

2 NLT

3 De eerste NLT-modules La condition Humaine1935 René Magritte

4 Aan de orde komen: Doelstellingen en plaats in curriculum Stuurgroep en ontwikkelpunt Kenmerken van NLT Examenprogramma Eerste modules Invoering Ontwikkeling modules

5 Doelstellingen

6 Verbreding en verdieping van de exacte vakken Oriënteren op een breed spectrum van studie en beroepen Interdisciplinaire samenhang Betere aansluiting tussen school en buitenwereld van bètapraktijk in samenleving, wetenschap en technologie Keuzemogelijkheden voor docenten en leerlingen binnen bètaonderwijs Bijdragen aan de permanente innovatie van onderwijs in bètavakken

7 Plaats in schoolcurriculum Profielkeuzevak voor leerlingen in NG en NT Voor havo (320 slu) en vwo (440 slu) Afsluiten met schoolexamen Ook als examenvak in vrije ruimte

8 Stuurgroep en landelijk ontwikkelpunt

9 Projectgroep / Landelijk Ontwikkelpunt STUURGROEP visie zorgt voor visiedocument resulteert in examenprogramma examen- programma resulteert in vakinhoud modules resulteert in kwaliteitsborging kwaliteitbewakings- systeem resulteert in Klankbordgroep Veld advies adviseert voert uit t.b.v. communicatie zorgt voor www.betavak-nlt.nl mailings, flyers,... d.m.v. begeleiding invoering

10 Kenmerken van NLT schoolexamen domeinen met keuzeregels inhoud modulair: mono-, multi- en interdisciplinaire modules havo meer beroepsgericht, vwo meer onderzoeksgericht inhouden worden steeds vernieuwd ontwikkeling samen met het onderwijsveld en buitenschoolse instellingen.

11 Biedt ruimte voor eigen keuzes Toont een eigen karakter voor havo en vwoeigen karakter Biedt ruimte voor actualiteit en flexibiliteit Gaat uit van een context-concept benadering Schoolexamen  geen bindende toetsvoorschriften, wel PTA Examenprogramma

12 Concept opbouw SE Havo (slu)Vwo (slu) startmodule40 vrij deel80120 keuze uit voorgeschreven domeinen met gecertificeerde modules à 40 slu 200 (5 modules) 280 (7 modules) totaal320440

13 Concept Domeinen havo SE75% A Vaardigheden B Over wetenschap en technologie C Bedreiging en behoud van de leefomgeving D Zorgen en genezen E Opsporen en beschermen F Verbetering van de kwaliteit van leven G Grenzen verleggen H Communiceren en navigeren I Gemak dient de mens

14 Concept Domeinen vwo SE75% A Vaardigheden B Fundament van wetenschap en technologie C Aarde en klimaat D Stellaire informatie en processen E Biofysica, -chemie en -informatica F Biomedische technologie en biotechnologie G Ontwikkeling in materialen, producten en productietechniek H Duurzaam gebruik van grondstoffen, energie en ruimte

15

16 Wat mag, kan, moet? OmvangHavo:320 slu ; Vwo:440 slu Examen Alleen SE Experimenteel examenprogramma Keuzes school (bevoegd gezag) Aanbieden? Welke leerlingen? Prof-keuzevak, examenvak, vrije ruimte > checklist checklist Voorwaarden school Aanmelden (info@betavak-nlt.nl)info@betavak-nlt.nl Formeren + ondersteunen docententeam Meedoen aan evaluatie & kwaliteitsborging

17 Voorwaarden school minimaal 3 docenten minimaal 3 eerstegraads bevoegdheden: biologie, (fysische) geografie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde ontbrekende kennis aan laten vullen

18 Voorwaarden school Docenten worden in gelegenheid gesteld om: deel te nemen aan NLT-conferenties nascholing te volgen deel te nemen aan netwerken VO + HO

19 Voorwaarden school Scholen werken mee aan de kwaliteitsborging en evaluatie- cyclus van het nieuwe vak, oa: gegevens ter beschikking stellen deelname invoerconferenties netwerken voor kwaliteitsborging

20 De eerste NLT-modules La condition Humaine1935 René Magritte

21 HAVO: Het ei VWO: Een moordzaak Startmodule

22 Landelijke modules HAVO Testversies in januari op de website: startmodule dynamisch modelleren aërosolen en UV duurzame energie gehoor, geluid en gehoorschade digitale techniek mens en meten nul-energie-woning communicatie en navigatie forensische technieken en biometrische identificatie rijden onder invloed

23 Landelijke modules VWO Testversies in januari op de website: startmodule dynamisch modelleren rijden onder invloed

24 Landelijke modules VWO Start ontwikkeling in januari: klimaatverandering medicijnen op maat meten aan melkwegstelsels fotosynthese@school technisch ontwerpen in de gezondheidszorg medische diagnostiek waterstofauto echt of vals hersenen en gedrag bioinformatica

25 25% vrije ruimte Naar keuze van de school, bijvoorbeeld: eigen materiaal masterclasses onderwerpen nieuwe natuurkunde onderwerpen wiskunde D onderwerpen ANW andere landelijke modules NLT

26 Organisatie en roostering plek NLT in programma? invulling team-teaching? groepering leerlingen? roostering? contact met andere scholen en HO?

27

28 Informatie digitaal www.betavak@nlt.nl info@betavak-nlt.nl mailinglist op papier folders decanen en leerlingen informatiepakket invoerscholen face to face invoerconferentie 13 februari APS conferentie 25 april diverse andere conferenties einde

29 Ontwikkeling vakinhoud VO i.s.m. HO/WO Ontwikkel- netwerken interactief Kennis instellingen en bedrijven

30 Mee ontwikkelen aan NLT? Al dan niet met (co)financiering LOP In bestaand netwerk In nieuw te vormen netwerk Als testschool Opgave als ontwikkel- of testschool via info@betavak-nlt.nl info@betavak-nlt.nl

31 Module ontwikkeling: LOP of extern LOP-modules (20h + 30v) eigen modules (?) module LOP selecteert of vraagt LOP adviseert netwerkvorming (bestaand/nieuw) LOP ondersteunt + begeleidt Instellingen ontwikkeling vlg. criteria LOP begeleidt + faciliteert Extern, feedback door LOP testen op testscholen LOP organiseert LOP of netwerk organiseert opleverenLOPExtern netwerk certificerenStuurgroep NLT

32 Tijdpad LOP-module Golf-model Module-overzicht

33 Module selectie Aanbodgestuurd, bij ‘gaten’ ook vraaggestuurd Criteria Spreiding over: –Domeinen –Niveau –Zwaartepunt (mono)vakken –Richting HO Haalbaarheid: netwerk, materiaal Potentie: ict-gebruik, werkvormen, uitdagende context

34 Testprocedure Op twee scholen die niet bij ontwikkelnetwerk betrokken zijn Vergoeding van € 1000 per testschool Met leerlingen uit de doelgroep van de module Evaluatie m.b.v. evaluatietool Anderen mogen ook testen en bevindingen doorgeven

35 Opleveren Eindredactie via ontwikkelpunt (voor LOP-modules) Modules komen beschikbaar via www.betavak-nlt.nl

36 Waarom NLT Als een school een realistisch en actueel exact programma wil aanbieden kun je niet zonder NLT!!!

37 Informatie www.betavak-nlt.nl info@betavak-nlt.nl

38 Stuurgroep Voorzitter: Harrie Eijkelhof (cd-bèta, UU) Secretaris: Jenneke Krüger (SLO) Leden: Vernieuwingscommissies Bèta Vakverenigingen VO HBO en WO Bedrijfsleven Platform Bèta Techniek

39 Ontwikkelpunt Projectleider/coördinator: Jenneke Krüger (SLO) Medewerkers: Berenice Michels (SLO, docent) Hannah Wielenga (HU) Jan Jaap Wietsma (docent) Ondersteuning: Financiële en administratieve zaken via SLO Digitale faciliteiten via SLO

40 Concept Examenprogramma Uitgangspunt HAVO Wetenschap en technologie bieden nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van het leven te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van energie, wonen, transport, veiligheid, voedsel, gezondheid, milieu, voortplanting, communicatie, informatie, navigatie en automatisering.

41 Concept Examenprogramma Uitgangspunt VWO Wetenschap en technologie ontwikkelen zich snel. Op een aantal wetenschapsgebieden liggen toepassingen nog niet in het verschiet maar worden nieuwe perspectieven geboden op het verleden en de toekomst van aarde, heelal, aard van leven en materie. Wetenschappelijke kennis leidt vaak tot ontwikkeling van moderne instrumenten waarmee de wetenschap weer nieuwe mogelijkheden wordt geboden.


Download ppt "Natuur, Leven en Technologie: de actuele stand van zaken Hannah Wielenga Hogeschool Utrecht Medewerker Landelijk Ontwikkelpunt NLT 15 december 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google