De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking is prima, Dat houden we zo! Wie staat voor u Cora Hoffmann IC verpleegkundige van oorsprong Sinds 1973 werkzaam in Ziekenhuis Terneuzen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking is prima, Dat houden we zo! Wie staat voor u Cora Hoffmann IC verpleegkundige van oorsprong Sinds 1973 werkzaam in Ziekenhuis Terneuzen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Samenwerking is prima, Dat houden we zo!

3 Wie staat voor u Cora Hoffmann IC verpleegkundige van oorsprong Sinds 1973 werkzaam in Ziekenhuis Terneuzen Vanaf 1990 Hoofd Acute Zorg Regelmatig werk- ervaring met politie gehad Zie de ervaring als collegiaal We kunnen op elkaars hulp rekenen

4 Wat is de Acute Zorg De SEH oftewel Spoedeisende Hulp Afdeling De IC/CCU oftewel Intensive en Coronary Care De ANW hoofden

5 Wie werken er op de SEH SEH verpleegkundigen Ziekenhuisartsen en Specialisten HAP artsen

6 Wie werken er op de IC/CCU IC verpleegkundigen Intensivisten Verpleegkundig Specialisten voor de EHH. Medisch Specialisten

7 Functie ANW hoofden Zij zijn na kantoortijd verantwoordelijk voor de organisatie van het ziekenhuis. Vaste groep van 7 verpleegkundigen Zij hebben vaak als eerste contact met collegae politie Functie Bewaking in ANW uren

8 Wanneer zien wij de politie ? Men wil een slachtoffer bezoeken Men wil een dader bezoeken Men geeft bewaking bij een dader Men verleent ons hulp bij agressie tegen ons Men begeleid een patiënt / slachtoffer naar de SEH Men wil een SEH unit gebruiken voor onderzoek

9 Hoe gaan we hier mee om We vragen toestemming aan de behandelaar We vragen toestemming aan de patiënt Wij voelen ons bedreigd en vragen hun hulp Politieconvenant

10 Politieconvenant en de praktijk Soms staan rechten en plichten van politie en ziekenhuis op gespannen voet met elkaar. Zo kan de informatiebehoefte van de politie botsen met het beroepsgeheim van ziekenhuismedewerkers. Maar zo kan ook het verstrekken van informatie aan de politie vanuit het ziekenhuis botsen met het Medisch Beroepsgeheim.

11 Twee Wetten Politie handhaaft de wet en verleent hulp aan individuele burgers. Deze taak is vastgelegd in de Politiewet In Ziekenhuis vindt onderzoek en behandeling plaats. De dienstverlening aan de patiënt is onder meer gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst ( WGBO )

12 Belangrijke Indicatoren Politie vraagt informatie vanuit haar hulpverlenende of opsporende taak! Bij medische noodzakelijke behandeling mag ( dader)niet worden meegenomen of gearresteerd Bij geen medische noodzaak mag politie niet worden tegengewerkt inzake arrestatie of medeneming.

13 Bij geen bezwaar van de behandelend specialist Werken we mee aan het afnemen van een verhoor bij volwassenen. Werken we mee aan verkrijgen van een bloedproef door GGD arts Informeren we de politie indien een trauma slachtoffer overlijdt

14 Medisch Beroepsgeheim Zonder toestemming van de ( ook overleden )patiënt mogen wij in beginsel geen mededelingen aan derden doen.

15 Uitzonderingen Uitzondering kan zijn bij een noodzakelijk gedwongen opname in kader van de wet BOPZ Of bij een “conflict van plichten” zoals dat gaat in geval voor ernstig levensgevaar voor de cliënt zelf of anderen In geval wij zelf de hulp inroepen, zijn wij verplicht de medische informatie over de cliënt en eventuele omstandigheden, die van belang zijn bij het beperken van de risico’s van het politieoptreden, te verstrekken

16 Burgerplicht Vermeende Kindermishandeling Huiselijk Geweld Per 1 juli 2013 Wet verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

17 AMK en SHG Artsen mogen zonder toestemming gegevens verstrekken aan AMK of SHG Hulpverlener moeten zich inspannen om toestemming van de patiënt te krijgen Artsen moeten kunnen overleggen met een vertrouwensarts

18 Knelpunten Telefonisch Contact Onaangekondigd verschijnen Sociaal Media Grijs Gebied/ Hiërarchisch Dilemma

19 Onze Zorg is een Ketenzorg Wij doen dit het liefst zo goed mogelijk Samen

20 Dank U voor uw Aandacht Vragen????


Download ppt "Samenwerking is prima, Dat houden we zo! Wie staat voor u Cora Hoffmann IC verpleegkundige van oorsprong Sinds 1973 werkzaam in Ziekenhuis Terneuzen."

Verwante presentaties


Ads door Google