De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Within our P&O shared services, Listening, providing and offering quality service to the customers, is not a goal. It’s a way of working ! it’s an evidence.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Within our P&O shared services, Listening, providing and offering quality service to the customers, is not a goal. It’s a way of working ! it’s an evidence."— Transcript van de presentatie:

1 1 Within our P&O shared services, Listening, providing and offering quality service to the customers, is not a goal. It’s a way of working ! it’s an evidence ! @PersoPoint

2 2 @PersoPoint

3 3

4 4

5 5

6 6 #

7 7 Wat doen we – Que fait-on ?

8 8 Wat doen we ? - que fait-on ? SCOPE PersoPoint Medewerker FOD Service Now Toekomstige situatie Dossier de personnel numérique “Reporting” ESS/MSS

9 9

10 10 Klantgerichtheid Betrouwbaarheid Innovation Dynamisme Responsabilité Orientation clients Fiabilité Innovatie Respect Ecoute active Communication transparente Pro-activité Actief luisteren Transparante communicatie Ondernemingszin Discretie Esprit d’entreprise Intégrité Erkenning Integriteit Constructieve samenwerking Loyaliteit Loyauté Discrétion Confidentialité Confidentialiteit

11 11

12 12 Locatie Metrosta tion Kunst- Wet op 50 M Centraal Station op 1200 M

13 13 Vanaf 1 mei…. -Verhuis Personeelsadministratie -Behoud contactpersonen (inclusief telnrs.). Wijziging e- mailadressen naar voornaam.naam@persopoint.bevoornaam.naam@persopoint.be -Geen papieren documenten meer door te sturen naar PersoPoint– alle documenten worden ingescand en doorgestuurd per mail ! -Nieuwe digitale procedures (vanaf 1 april) -Loopbaanonderbreking -Documenten mutualiteit (contractuelen) -Vervanging verlofbesluiten door mail

14 14 Vanaf 17 Mei: ESS/MSS - voor wie? -Elke medewerker heeft toegang tot ESS -Persoonsgegevens wijzigen -Verloven en afwezigheden aanvragen -Elke leidinggevende heeft toegang tot ESS en MSS -ESS: idem als elke medewerker -MSS: persoonsgegevens van de medewerkers consulteren, verlofaanvragen behandelen, Overzicht afwezigheden, delegaties beheren -Personeelsleden met een e-gov statuut: -Toegang tot ESS : voor beperkt aantal persoonsgegevens -Geen gebruik van ESS voor verlofaanvragen : via Partena -MSS: als leidinggevende, voor het behandelen van verlofaanvragen van personeelsleden

15 15 ESS/MSS - Toegang -Via Fedweb: Persopoint – Scope login -toegang vanop om het even welke PC en om het even waar -Tip: voeg de link toe aan uw favorieten -Via E-ID of Token -Token: aanvragen via http://www.fedict.belgium.be/fr/autres_services/demand e_de_token http://www.fedict.belgium.be/fr/autres_services/demand e_de_token

16 16 ESS - Verlof aanvragen -4 Types/ workflows van verloven -Type 1 : enkel goedkeuring Leidinggevende (jaarlijkse vakantie, recup) -Type 2: goedkeuring leidinggevende én PersoPoint (omstandigheidsverlof) -Type 3: enkel goedkeuring PersoPoint (vb staking personeelslid, verlof voor stage) -Type 4: niet via ESS: loopbaanonderbreking, ziekte, arbeidsongevallen -Verloven waarvoor een attest nodig is: attest via mail (ingescand) naar dossierbeheerder

17 17 ESS - Inhaalverlof aanvragen -Niet-prikkers: via ESS – recuperatieverlof -Prikkers: vragen geen recup aan via ESS -( tijdelijk ) Via oud systeem of op papier bij te houden tussen medewerker en leidinggevende

18 18 Demo ESS

19 19 MSS -Verlofaanvragen behandelen: -Verwittiging via mail -Via link mail of Via werklijst, één per één of meerdere tegelijk -Goedkeuren, terugzetten of afkeuren -Overzicht afwezigheden: via maandkalender -Delegeren: -kan naar iedereen (ook niet-leidinggevenden) -Enkel nadat je als leidinggevende alle reeds ingediende aanvragen hebt behandeld!

20 20 Demo MSS

21 21 ESS/MSS – vragen of problemen? -Problemen met uw E-ID toegang: -Service Desk Fedict: 0800 16 586 -Problemen bij aanvragen / wijziging gegevens -Contacteer uw dossierbeheerders -Helpfunctie “?” in ESS: beschikbaar vanaf eind juni

22 22 ….de komende maanden -Toegang tot digitaal personeelsdossier -Nieuw manier voor ziektemelding -Contact Center Tool -Nieuwe website PersoPoint Volg de updates via : fedweb en de communicatiekanalen binnen uw FOD/POD

23 23

24 24


Download ppt "1 Within our P&O shared services, Listening, providing and offering quality service to the customers, is not a goal. It’s a way of working ! it’s an evidence."

Verwante presentaties


Ads door Google