De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

XXXXX Ervaringscertificaat: knelpunten en mogelijkheden bij verzilvering Werkconferentie EVC 30 plus Woerden, 31 oktober 2011 Tijs Pijls, Kenniscentrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "XXXXX Ervaringscertificaat: knelpunten en mogelijkheden bij verzilvering Werkconferentie EVC 30 plus Woerden, 31 oktober 2011 Tijs Pijls, Kenniscentrum."— Transcript van de presentatie:

1 XXXXX Ervaringscertificaat: knelpunten en mogelijkheden bij verzilvering Werkconferentie EVC 30 plus Woerden, 31 oktober 2011 Tijs Pijls, Kenniscentrum EVC pijls@kenniscentrumevc.nl 0610015878 www.kenniscentrumevc.nl

2 08/11/06 xxxxxx Casus Sander >Ervaringscertificaat commercieel medewerker binnendienst; >Alle werkprocessen aangetoond muv taal&rekenen; >Ervaringscertificaat aangeboden ter verzilvering bij diverse ROC’s; >Onzichtbare muur: “geen aanbod”, lange wachttijd, hoge kosten; >Sander is een ontevreden consument die belemmerd wordt in zijn voortgang; Onbekendheid, geen eenduidigheid, onwil of onvermogen om maatwerk te leveren. Waar kan de consument terecht met zijn klacht? Insert footertext through View menu2

3 08/11/06 xxxxxx Casus Hogeschool >EVC hoog op beleidsagenda CVB, volledige steun! >EVC afgestemd met Examencommissie >Norm: Alleen EVC aanbieden voor standaarden waar ook maatwerk voor geboden kan worden; >Geen problemen met verzilvering (intern)! Visie is doorvertaald, afstemming + mogelijkheid tot maatwerk, verzilvering intern is geen probleem Insert footertext through View menu3

4 08/11/06 xxxxxx Casus gastouders >ROC krijgt Ervaringscertificaat aangeboden ter verzilvering; >Geen afstemming vooraf met aanbieder; >Kwaliteit Ervaringscertificaat is onder de maat (kruisjesschema, nauwelijks onderbouwing, nauwelijks bewijsmateriaal, vermenging rollen); >Ervaringscertificaat niet geaccepteerd door ex.cie Geen afstemming, kwaliteit Ervaringscerificaat onder de maat. Ervaringscertificaat van erkende aanbieder moet waarde op zich hebben. Regelgeving nodig om kwaliteit beoordelende organisatie te borgen. Insert footertext through View menu4

5 08/11/06 xxxxxx Casus thuiszorg >Veel EVC kandidaten met INTAS diploma; >EVC aanbieder vond dit niet voldoende (VRAAK), aanvullende (actuele) bewijzen; >Examencommissie vond INTAS voldoende als basis voor vrijstelling; >Nu splitsing in aanbod: kandidaat met INTAS vrijstelling, andere kandidaten EVC. Geen afstemming (extreem doorgeschoten in onafhankelijkheid nav eerste audit), nu dialoog met examencommissie, afspraken vastleggen Insert footertext through View menu5

6 08/11/06 xxxxxx Casus KBB >Erkend EVC aanbieder; >Veel kandidaten met een diplomawens in het kader van hun loopbaandoel; >EVC aanbieder gebruikt door de Inspectie goedgekeurde toetsen (TOA); >Problemen met verzilvering: in een aantal gevallen taal en rekenen met eigen toetsen of docenten vaststellen; >Eisen Leer en burgerschap Onduidelijkheid ten aanzien van taal en rekenen, leer en burgerschap Insert footertext through View menu6

7 08/11/06 xxxxxx Samenvattend: succesfactoren >Visie op EVC en doorvertaling binnen organisatie; >Afstemming tussen EVC aanbieder en examencommissie; >Bekendheid examencommissie met EVC; >Toelaatbaarheid Ervaringscertificaat is geregeld; >Beleid verzilvering Ervaringscertificaat is helder; >Goede kwaliteit Ervaringscertificaat; >Aanwezigheid maatwerk als evt. vervolg op EVC; >Kwaliteit beoordelende organisaties en audit; >Verzamelen en stroomlijnen klachten via KC EVC?? Insert footertext through View menu7

8 08/11/06 xxxxxx Overdraagbaarheid Ervaringscertificaten >3 trainingen voor examencommissies vanuit actieplan kwaliteit EVC >Checklist beoordelen van Ervaringscertificaten >Respect voor kwaliteit EVC, wantrouwen door: Ontbreken meta-toezicht; Focus op verzilvering (onderzoek Inspectie); Ontbreken eenduidig beeld goed Ervaringscertificaat; Meer informatie op het Ervaringscertificaat nodig (bijv. instrumentemix) Insert footertext through View menu8

9 08/11/06 xxxxxx Onderzoek Kenniscentrum verzilvering >Onderzoek naar knelpunten en oplossingen bij verzilvering Ervaringscertificaten binnen huidige wet- en regelgeving; >Verkenning wet- en regelgeving; >Inventarisatie belemmeringen, oplossingen en good practices; Insert footertext through View menu9 AanbiederOntvanger EVC-aanbieder, -private aanbieder sessie 1 -kbb als zelfstandig EVC aanbieder sessie 2 Onderwijs (‘anders’) -examencommissie mbo sessie 3 -examencommissie hbo sessie 4 Werkgever sessie 5 EVC-aanbieder die zelfstandig onderdeel uitmaakt van een onderwijsorganisatie -mbo sessie 3 -hbo sessie 4 Onderwijs (‘eigen’ en ‘anders’) -examencommissie mbo sessie 3 -examencommissie hbo sessie 4 Werkgever sessie 5

10 08/11/06 xxxxxx Onderzoek Kenniscentrum verzilvering >Afstemming onderzoek Inspectie >Presentatie klankbordgroep >Notitie januari 2012 Insert footertext through View menu10

11 08/11/06 xxxxxx Kenniscentrum EVC 2012 >Kwaliteit van EVC aanbieders >Kwaliteit EVC systeem, ondersteuning stakeholders >Kwaliteit van EVC in de markt (opleiders) >Kwaliteit van EVC in de markt (marktpartijen) >Expertrol, advies en onderzoek >Publieksinformatie en voorlichting Insert footertext through View menu11


Download ppt "XXXXX Ervaringscertificaat: knelpunten en mogelijkheden bij verzilvering Werkconferentie EVC 30 plus Woerden, 31 oktober 2011 Tijs Pijls, Kenniscentrum."

Verwante presentaties


Ads door Google