De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Limosa als werkinstrument stand van zaken Limosa als werkinstrument stand van zaken Bruno De Pauw Directie Internationale Betrekkingen Rijksdienst voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Limosa als werkinstrument stand van zaken Limosa als werkinstrument stand van zaken Bruno De Pauw Directie Internationale Betrekkingen Rijksdienst voor."— Transcript van de presentatie:

1 Limosa als werkinstrument stand van zaken Limosa als werkinstrument stand van zaken Bruno De Pauw Directie Internationale Betrekkingen Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

2 Limosa als werkinstrument - april 2009 2 Veralgemeende meldingsplicht – Scope: - Een beeld van iedereen die in België werkt - Niet onderworpen aan Belgische socialezekerheidsstelsel (in principe) – Wie: - Buitenlandse werknemers - Buitenlandse zelfstandigen - Buitenlandse stagiairs … die, vanuit de ganse wereld, tijdelijk/gedeeltelijk in België komen werken

3 Limosa als werkinstrument - april 2009 3 Veralgemeende meldingsplicht Vrijstellingen: Wegens de korte duur van de activiteiten in België: Wegens de aard van de activiteiten in België: └► aanpassen van de bestaande vrijstellingen: 1. aan de ervaringen op het terrein (toepassingsproblemen) 2. Coherentie met andere domeinen (arbeidskaarten, verblijf,…) 3. Duidelijkheid (interpretatieproblemen) 4. Efficiëntie & proportionaliteit

4 Limosa als werkinstrument - april 2009 4 Veralgemeende meldingsplicht Vrijstellingen: Wegens de korte duur van de activiteiten in België: De werknemers die naar België komen bij de entiteit van de multinationale groep waartoe hun werkgever behoort, voor het deelnemen aan vergaderingen, onderhandelingen of theoretische opleidingen met een maximum van 20 opeenvolgende kalenderdagen mits, in het geval van het meerdere deelnames aan vergaderingen, onderhandelingen of theoretische opleidingen, hun verblijf in België geen 3 opeenvolgende maanden overschrijdt; Voor de toepassing van dit artikel is een multinationale groep het geheel van verbonden en/of geassocieerde vennootschappen zoals bedoeld in artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen die in ten minste drie verschillende landen gevestigd zijn;

5 Limosa als werkinstrument - april 2009 5 Veralgemeende meldingsplicht Vrijstellingen: Wegens de korte duur van de activiteiten in België: Installatie/assemblage van zelf geleverde goederen ► herzien formulering (8 dagen) Niet voor bouw Dringende herstellingen of onderhoud aan zelf geleverde goederen door gespecialiseerde technici ► herzien formulering (8 dagen – werkgever)

6 Limosa als werkinstrument - april 2009 6 Veralgemeende meldingsplicht Vrijstellingen: Traject Technici: redactie KB's & Verslag a/d Koning Werkgroep MOD Kabinet Nationale arbeidsraad Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers Ministerraad Belgisch Staatsblad

7 Limosa als werkinstrument - april 2009 7 Veralgemeende meldingsplicht Juridische basis Inbreukprocedure van de Europese Commissie – DG Interne markt Verenigbaarheid met de vrijheid van dienstverrichting (EG verdrag)  Belemmering van het vrij verkeer  Dwingende redenen van algemeen belang  Evenredigheidsbeginsel – efficiëntie & effectiviteit

8 Limosa als werkinstrument - april 2009 8 Veralgemeende meldingsplicht Procedure: Melding door de buitenlandse onderneming (of vertegenwoordiger in buitenland of België) voorafgaand aan het begin van de activiteiten in België. - Ontvangstbewijs « Limosa-1 » ( L-1 ) on-line Totaal aantal gemelde personen (cumulatief) WerknemersZelfstandigenStagiairs Zelfstandige stagiairs 2007 (1 apr – 31 dec) 158.226144.89812.392808 128 2008 224.905203.86719.8961038 104 2009 (01->03) 56.20850.7195.184267 38

9 Limosa als werkinstrument - april 2009 9 Veralgemeende meldingsplicht Procedure: Controle ontvangstbewijs door Belgische klant voorafgaand aan het begin van de activiteiten in België. Niet voor particulieren - Bij ontbreken ervan: elektronisch melden door klant voorafgaand aan het begin van de activiteiten in België. Niet door particulieren Totaal aantal meldingen “ontbreken L-1 document” 2007 (1 apr – 31 dec) 2.689 2008 1.385 2009 (01->03) 363

10 Limosa als werkinstrument - april 2009 10 Veralgemeende meldingsplicht Procedure: Controle ontvangstbewijs door Belgische klant voorafgaand aan het begin van de activiteiten in België. Afschaffing van verplichting tot controle E101 formulier & melding aan de Sociale inspectie Inhoudingsplicht 30bis

11 Limosa als werkinstrument - april 2009 11 Veralgemeende meldingsplicht Hoe melden? Elektronisch : via webtoepassing  Beveiligde toegang  Snel en eenvoudig  24/24 – 7/7  NL – FR – EN - DU  Onmiddellijke aflevering meldingsbewijs L-1 Per brief of fax  2007: 96 faxen; 13 brieven  2008: 87 faxen; 4 brieven

12 Limosa als werkinstrument - april 2009 12 Veralgemeende meldingsplicht werken in verschillende landen Voor situaties waarbij gedeeltelijk (regelmatig en substantieel) in België en gedeeltelijk in andere landen gewerkt wordt een handelsvertegenwoordiger, zelfstandige consultant, … Een melding per (max) jaar, telkens hernieuwbaar Geen opgave van Belgische klant, werkplaats en uurrooster Niet mogelijk voor bouw & interim

13 Limosa als werkinstrument - april 2009 13 Veralgemeende meldingsplicht Hoe melden? De plaats van tewerkstelling: Onderneming Werf Regio

14 Limosa als werkinstrument - april 2009 14 Veralgemeende meldingsplicht sancties Voor buitenlandse werkgever:  Gevangenisstraf (8 d. tot 1 j.)  Geldboete (van 500 tot 2.500 €)  Administratieve geldboete (van 1.875 tot 6.205 €) Voor buitenlandse zelfstandige:  Gevangenisstraf (8 d. tot 1 j.)  Geldboete (van 500 tot 2.500 €) Voor Belgische klant:  Geldboete (van 250 tot 2 500 €)  Administratieve geldboete (van 125 tot 1.250 €) → Aantal administratieve of strafrechtelijke sancties in het kader van het Limosa-systeem: Parlementaire vraag nr. 141 van de heer Guy D’haeseleer van 22 mei 2008

15 Limosa als werkinstrument - april 2009 15 Veralgemeende meldingsplicht vestigingsplaats werkgever of zelfstandige

16 Limosa als werkinstrument - april 2009 16 Veralgemeende meldingsplicht Evolutie per maand

17 Limosa als werkinstrument - april 2009 17

18 Limosa als werkinstrument - april 2009 18

19 Limosa als werkinstrument - april 2009 19 Luxemburg Werknemers Brief + ontvangstbewijs (brief / e-mail) aan ITM Sanctie: stopzetting werken 2006: 18.000 meldingen - 21.000 werknemers Veroordeling door het Europese Hof van Justitie → wetgeving ondubbelzinniger gemaakt www.itm.lu/detachement-de-travailleurs

20 Limosa als werkinstrument - april 2009 20 Frankrijk Werknemers Brief + ontvangstbewijs + bijlagen aan de lokale Arbeidsinspectie Sanctie: € 68 2007: 17.000 meldingen - 68.000 werknemers Proportioneel? Wordt binnenkort gewijzigd www.travail-solidarite.gouv.fr > Informations pratiques > Droit du travail > Détachement de salariés www.travail-solidarite.gouv.fr

21 Limosa als werkinstrument - april 2009 21 Nederland Notificatieplicht  Werknemers derdelanders / Bulgarije - Roemenië  E101 of formulier aan CWI  Sanctie € 1500 (€ 4000 – 8000)  2006: 6.300 notificaties  Inbreukprocedure Europese Commissie EDM  "fiscale DIMONA" → afgeschaft sinds 1.1.2009

22 Limosa als werkinstrument - april 2009 22 Duitsland Werknemers Bouw, industriële schoonmaak en postdiensten + extra documenten, te vertalen in het Duits Centrale melding; model on-line in te vullen + afdrukken : www.zoll.de/e0_downloads/b0_vordrucke/l0_fks/index.php www.zoll.de/e0_downloads/b0_vordrucke/l0_fks/index.php Boetes €1500 – €25.000 2002: 22.151 gemelde werknemers(?) Veroordeling door het Europese Hof van Justitie www.zoll.de/d0_zoll_im_einsatz/b0_finanzkontrolle/e0_ae ntg/index.html www.zoll.de/d0_zoll_im_einsatz/b0_finanzkontrolle/e0_ae ntg/index.html

23 Limosa als werkinstrument - april 2009 23 Tsjechië Werknemers Melding door de ontvangende firma aan lokaal Arbeidsbureau + register bijhouden IN & OUT Sancties tot € 20.000 2007: 51 meldingen www.portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/tiskopisy

24


Download ppt "Limosa als werkinstrument stand van zaken Limosa als werkinstrument stand van zaken Bruno De Pauw Directie Internationale Betrekkingen Rijksdienst voor."

Verwante presentaties


Ads door Google