De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwetsbaarheid bij oudere patiënten met psychiatrische problemen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwetsbaarheid bij oudere patiënten met psychiatrische problemen"— Transcript van de presentatie:

1 Kwetsbaarheid bij oudere patiënten met psychiatrische problemen
Carolien Benraad, LOAG 14 oktober 2015

2 Kwetsbaarheid bij ouderen met psychiatrische problemen
Begrip kwetsbaarheid: kort opfrissen Wat weten we: met name iets bekend over depressie Klinische relevantie ? Hoe wordt frailty gemeten Hoe kunnen we kwetsbaarheid in de GGz meten ? Pilot

3 Frailty operationalisatie fysiek fenotype: Cardiovascular Health Study
Fried J. Gerontol A. Biol Med Sci. 2001

4 Fried Fenotype Frail: ≥ 3 items Intermediate : 1 of 2 items
Non-frail: 0 items

5 Frailty operationalisatie Cumulative Burden model: Canadian Stydy of Health and ageing
Rockwood, Mitniski, Searle, Clegg 2002, 2004 Accumulatie factoren op somatisch, sociaal en psychisch gebied: Frailty Index Aanvankelijk 92, 70 items, gereduceerd tot 38, 36 en later 21 items. CSHA Clinical Frailty Scale (7 punts)

6 Rockwood criteria Alle items worden gedichotomiseerd (getrichotomiseerd, gequatradeerd) 0 = afwezig, 1 = aanwezig Totaal aantal punten / aantal gescoorde items = Frailty index: 0 – 1 Maximaal 0,65 Mediane scores: Frail: 0,44 Pre-frail: 0,30 Robust: 0,12

7 Correlatie tussen beiden
Rockwood 2007

8 Relatie Frailty mortaliteit
Fried J. Gerontol A. Biol Med Sci. 2001

9 Overlap disability = comorbidity = frailty

10 Kwetsbaarheid Prevalentie Collard 2012 JAGS

11 Relatie kwetsbaarheid en ouderenpsychiatrie
Fried 2001Cardiovascular Health Study: Ouderen met antidepressiva en MMSE < 18 uitgesloten Toch in groep met kwetsbaarheid meer depressie en cognitieve problemen. Andrew en Rockwood 2007 Can. Study of Health and Ageing Depressie negatief geassocieerd in groep met laagste 10 % frailty (OR 0,22), idem laagste 50 % (OR 0,25) Depressie positief geassocieerd in groep met hoogste 10 % frailty (OR 4,28) Mensen met depressie hogere FI

12 Associatie Frailty (FI) en psychiatrische stoornis
Andrew 2007

13 Relatie somatoforme stoornissen en kwetsbaarheid: onverklaarde en deels verklaarde klachten
Benraad 2013

14 Relatie frailty, depressie en leeftijd

15 Depressie en Frailty NESDO studie : 378 depressieve en 132 niet depressieve ptn Fried criteria (≥ 3 van 5 criteria positief) 27 % van depressieve populatie frail volgens Fried criteria 9,1 % frail in niet depressieve populatie Associatie tussen frailty en ernst van depressie Collard 2013

16 Frailty Identity crisis
Frailty als ‘next to last’ stage. Afname van toekomst en kansen in het leven. Psychologisch: spijt, depressie, verbitterd Sociaal: mantelzorgbelasting, eenzaamheid Persoonlijkheid Zelfbeeld, lichamelijk en psychologisch Neurobiology, cognitieve stoornissen Fillit JAGS 2009, Andrew Int Psychogeriatrics 2012

17 Positief affect Positief affect negatief gecorreleerd met frailty
Ostir 2004

18 SR en MA naar behandeling van depressie bij ouderen
Kok 2013: Alle klassen AD hebben hogere response dan placebo Alleen pooling van alle klassen AD laat ook hogere remissie zien dan placebo Tedeschini 2011: Uitkomsten van studies bij ouderen > 65 jaar zijn slechter dan studies bij ouderen > 55 jaar en jongere volwassenen Calati 2013: Lagere response bij oudere leeftijd, mannen en langere duur van depressieve episode

19 Hoe komt dit? Zijn de ouderen in de studies kwetsbaarder?

20 Worden geriatrische parameters als frailty meegenomen in studies naar depressie bij ouderen?
SR: geriatrische parameters in RCT’s naar depressiebehandeling voor major depressie bij ouderen (≥ 60 jr en gem ≥ 65 jr). Studies na 2000 Resultaten: 27 studies

21 N = 27

22 Depressie en frailty Relevant
Wat zijn de consequenties voor behandeling ? Hoe kunnen we het meten ? Andere psychiatrische stoornissen?

23 Operationalisatie Fried
Fried J. Gerontol A. Biol Med Sci. 2001

24 Operationalisatie

25 Operationalisatie

26 Frailty index Rockwood, Mitnitsky, Searle

27 A standard procedure for creating a frailty index Searle SD, Mitniski A, Gahbauer EA, Gill TM and Rockwood, K BMC geriatrics 2008, :24 doi: / Associated with health status Generally increasing with age Not saturate too early (eg accommodation difficulty of eyes) The deficits must cover a range of systems If het index has to be used serially on the same population, items need to be the same from one iteration to the next. This requirement need not apply to comparisons between samples i.e samples that use different frailty indices appear too yield similar results.

28

29 Reductie tot een 7-puntsschaal

30 Eén maat als voorspeller mortaliteit: loopsnelheid
Studenski 2011

31 Relatie loopsnelheid en depressie
van Iersel 2005

32 Frailty Index Onderzoek Maria Mackenzie

33 Frailty Loopsnelheid: 6 meter looptest MNA: ondervoeding Handknijpkracht Funcionele status ADL (Barthell index) Co-morbiditeit Comorbiditeit (CIRS-G)

34

35 Ouderen in algemene ziekenhuizen
Risico op Delier Functieverlies Vallen Ondervoeding Allemaal weer onderling gerelateerd en gerelateerd aan slechte kwaliteit van leven, institutionalisering en mortaliteit Is deze assessment geschikt voor de oudere patiënt in de GGZ?

36

37 Straks verder

38 Resultaten pilot studie VMS in de GGZ
Doel: Feasability: haalbaarheid Doel op langere termijn: Hoe vaak komt het voor Voorspeller van uitkomstmaten ? Geriatrische medebehandeling ? Kunnen deze patiënten behandeling krijgen in de GGz? Helpen gerichte interventies?

39

40 Resultaten pilot 7 klinieken 50 patiënten
Leeftijd: 70 – 93 gem 77,9 (sd 5,4) 37 vrouwen, 13 mannen

41 Resultaten pilot 29 13 5 3

42 Uitkomsten VMS scores N (%) Delierrisico score ≥ 1 42 (84)
N (%) Delierrisico score ≥ 1 42 (84) Geheugenproblemen 36 (72) Eerder in de war 17 (34) Afgelopen 24 uur hulp 27 (54) Afgelopen half jaar gevallen KATZ score 0/ onafhankelijk 32 (64) 2/3/4 matig afhankelijk 12 (24) 5/6 volledig afhankelijk 6 (12) SNAQ risico op ondervoeding 0/1 laag risico 21 (43,8) 2 middel hoog risico 4 ( 8,3) ≥ 3 hoog risico 23 (47,9) missing 2

43 SNAQ uitgesplitst N (%) SNAQ items Onbedoeld afgevallen ≥ 3 kg maand
N (%) SNAQ items Onbedoeld afgevallen ≥ 3 kg maand ≥ 6 kg half jaar 42 (84) 11 (22,9) 15 (31,3) Verminderde eetlust missing Drink of sondevoeding 25 (52,1) 2 6 (12)

44 BMI

45 Vergelijking onderzoek Oud ea
77,9 jaar (spreiding 70,0 - 93 Delier 84 % Vallen 54 % Ondervoeding 56,2 % Fysieke beperkingen 36%

46 Discussie Wat valt op ? Delier items hoge scores Vallen: hoog
Zijn delier items allen gerelateerd aan delier Vallen: hoog KATZ ADL: valt mee Ondervoeding: hoog

47 Haalbaarheid Missing Tijdsinvestering Motivatie

48 Verder…


Download ppt "Kwetsbaarheid bij oudere patiënten met psychiatrische problemen"

Verwante presentaties


Ads door Google