De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van de Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) Interreg Vlaanderen-Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van de Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) Interreg Vlaanderen-Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van de Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) Interreg Vlaanderen-Nederland Eerstelijnscontrole (2014-2020) 11 september 2015 Stefaan Buelens, coördinator Financiële cel www.grensregio.eu

2 Interreg IV (2007 - 2013) Interreg V (2014 - 2020)  INTERREG IV  94 miljoen EUR EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), 231 miljoen EUR uitgaven  69 projecten met 610 projectpartners uit VL en NL + extra projectpartners light  Document-gedreven  INTERREG V  152 miljoen EUR EFRO  startte eind 2014 (21 projectaanvragen in behandeling)  E-loket

3

4

5 Kosten- en financieringsplan  Financieringsplan per projectpartner  Maximum 50% EFRO  Inkomsten aftrekken  Cofinanciering voorzien (kan wijzigen bij uitvoering)  Kostenplan per projectpartner  20% flexibiliteit maximum budget per kostensoort bij controle projectpartner light: sub-projectwerking binnen partner !

6 Structuur kostenplan en declaratie  Personeelskost (SUT of % van totale projectkost)  Reiskosten (alleen bij SUT)  Overhead (% van personeelskost)  Externe Expertise en diensten  Uitrusting  Investeringen en bouwwerken  Inkomsten  Specifieke bewijslast per kostensoort (bewijs aanbesteding, onkostennota, factuur, …)

7 E-loket Alle informatie rechtstreeks en maar één keer invoeren Alle informatie-uitwisseling tussen programma en project(partners) verloopt via het e-loket Geen papieren stukken meer bij Interreg Afstappen van Excel-Word-opmaak Afschaffing van documenten en handtekeningen Volledige digitalisering projectwerking en informatisering declaraties (scans koppelen aan kostenlijn) Datacontrole (budgetoverschrijding, dubbeldeclaratie, …) Correcte afrondingen

8 Eerstelijnscontrole  aanvaarden of (gedeeltelijk) verwerpen van gedeclareerde kostenlijnen (Reden van verwerping invoeren per lijn)  Controleprotocol + onafhankelijkheid controleur  Resultaat controle automatisch + continue in overzicht, niet nog eens kopiëren naar een apart rapport of attest  Werkpapieren voor auditspoor FLC-werkzaamheden  Volledig te betalen door projectverantwoordelijke (vaste voorschotten + eindafrekening)  Bijzondere straf bij fouten FLC!

9 Controle op stukken  Declaratie uitgaven uiterlijk 6M na betaling  Check op volledigheid door Interreg  Controle op stukken: < 30 kalenderdagen  100% controle (tenzij zeer veel kleine uitgaven, dan sampling) !  PP light: passen in PP light reglement  Financiële correcties bij fout aanbesteding

10 Aandachtspunten controle op stukken  Toetsen kostenplan (rubriekniveau)  Toerekenbaar aan het project  Naleving aankoopregels toetsen  Volledige en correcte bewijsstukken  Betaald door de projectpartner, correcte berekening, correcte verdeelsleutel,…

11 Controle ter plaatse  Tussentijds en bij eindcontrole  Steekproef/selectie door Interreg  Sampling uitgaven (min. 25%)  Werkpapieren + correcties in e-loket

12 Aandachtspunten controle ter plaatse  Urenstaten en overuren  Detailstaten reiskosten  Aanbestedingen (ev. fin. correcties)  Realiteit gemaakte projectkosten  Correctheid verdeelsleutel  Logo-gebruik en horiz. aandachtspunten  Overfinanciering en inkomsten  Projectadministratie

13 Post 2 OHO: betaald door Interreg  Inwerktraject eind 2015 - begin 2016  Overleg met Interreg  Ad hoc consultancy opdrachten

14 Technische bekwaamheid Selectiecriteria  Capaciteit aantonen om projectteam aan te stellen  Nederlandstalig + gediplomeerd/ervaren  Teamleider  Teamleden + backup  1 referentie (max. 2) gelijkwaardige opdracht  Selectiecriteria: Prijs 55% - kwaliteit 45%

15 Indienen offerte  Uiterlijk op 9 oktober 2015, 11u !  1 op papier, 1 elektronisch  Attesten voor niet-Belgische inschrijver  Bewijs handtekenbevoegdheid  Offerteformulier: alle lijnen invullen  Documenten bekwaamheid (capaciteit + referentie) en criteria (opbouw prijs + kwaliteit plan van aanpak & teamleider)

16 Vraag en antwoord  Geen aparte vormvereisten of format voor plan van aanpak  (Groei)curve werkbelasting onbekend  geregistreerd accountant geen eis voor teamlid  Projectkosten reëel en forfait: zie reglement  Protocol is te onderhandelen. Courante kwaliteitseisen/zekerheid geven (nu 1% - 95%)  Borgstelling € 7.000,00 (niet % opdracht)


Download ppt "Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van de Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) Interreg Vlaanderen-Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google