De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voor toekomstige studenten Durf denken!. HET VOORBEREIDEND JAAR NEDERLANDS 2013 Gedetailleerd programma: Niveau 1: 9/1/2013-5/2/2013 Niveau 2: 8/2/2013-8/3/2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voor toekomstige studenten Durf denken!. HET VOORBEREIDEND JAAR NEDERLANDS 2013 Gedetailleerd programma: Niveau 1: 9/1/2013-5/2/2013 Niveau 2: 8/2/2013-8/3/2013."— Transcript van de presentatie:

1 Voor toekomstige studenten Durf denken!

2

3 HET VOORBEREIDEND JAAR NEDERLANDS 2013 Gedetailleerd programma: Niveau 1: 9/1/2013-5/2/2013 Niveau 2: 8/2/2013-8/3/2013 Niveau 3: 13/3/2013-23/4/2013 Niveau 4: 26/4/2013-28/5/2013 Niveau 5: 31/5/2013-26/6/2013 Niveau 6 : 2/8/2013-30/8/2013

4 Prijs en reductie Het inschrijvingsgeld bedraagt €1968, cursusmateriaal inbegrepen. Na ontvangst van de betaling stuurt het UCT u een bevestigingsbrief op die u kunt gebruiken om uw studentenvisum aan te vragen. Indien u de module Academisch Nederlands wenst te volgen, betaalt u daarbovenop €205, cursusmateriaal inbegrepen. Dit betaalt u na aankomst. Wie met succes het VJN volgt en een studentenkaart van de Ugent (academiejaar 2013- 2014) kan voorleggen (uiterlijk op 1/12/2013) krijgt voor alle afgelegde niveaus het cursusgeld ter waarde van de UGent-studentenkorting terug (€954 voor VJN en €100 voor Academisch Nederlands).

5 Studiegeld 2012-2013 5. Ontwikkelingsland M.b.t. A.1., A.2., A.3. A.4.: studenten uit een door de OESO/DAC erkend ontwikkelingsland [http://www.ugent.be/en/teaching/studentadmin/tuition/developi ng2012.pdf] betalen steeds het beursbedrag (€ 80 in geval van voltijdse inschrijving), met uitzondering van inschrijving voor doctoraat, doctoraatsopleiding, predoctorale opleiding en voorlopige inschrijving voor het doctoraat.

6 Letteren en Wijsbegeerte Rechtsgeleerdheid Wetenschappen Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Ingenieurswetenschappen en Architectuur Economie en Bedrijfskunde Diergeneeskunde Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Bio-ingenieurswetenschappen Farmaceutische Wetenschappen Politieke en Sociale Wetenschappe

7 Diplomadoelcontract Bindende voorwaarde: indien je niet voor minstens de helft van de opgenomen studiepunten credits hebt behaald, dien je bij een volgende inschrijving voor dezelfde opleiding voor minstens de helft van de opgenomen studiepunten credits te halen. Weigering tot inschrijving: zo niet wordt de inschrijving voor dezelfde opleiding geweigerd. Je inschrijving wordt ook geweigerd wanneer je na drie jaren van inschrijving voor minder dan één derde van de gedurende die inschrijvingen opgenomen studiepunten credits hebt behaald.

8 Creditdoelcontract Je wordt geweigerd als je je al tweemaal voor dat opleidingsonderdeel hebt ingeschreven zonder het creditbewijs te behalen. Dit geldt ongeacht of de eerdere inschrijving werd genomen via een creditdoelcontract of via een diplomadoelcontract.

9 http://www.uct.ugent.be/ Taaltoelatingsvoorwaarden bacheloropleiding Voor een Nederlandstalige bacheloropleiding moet je taalniveau B2 voor Nederlands bewijzen. Taalniveau B2: certificaat NVA5 van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de UGent [http://www.uct.ugent.be/] (UCT) certificaat ITNA (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen) uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het Universitair Talencentrum (HUB) en het instituut voor levende talen (KU Leuven) certificaat B2 van een universitair talencentrum attest PTHO (Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs) van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT) door de "Nederlandse Taalunie" succesvol toelatingsexamen (tand)arts succesvol gelijkwaardigheidsexamen (tand)arts, georganiseerd door de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) succesvol Staatsexamen NT2 Programma II

10 Je wordt vrijgesteld van deze taalvoorwaarden, indien je één van volgende studiebewijzen voorlegt: een diploma secundair onderwijs uitgereikt door (een onderwijsinstelling erkend door) de Vlaamse Gemeenschap een diploma hoger onderwijs van een Nederlandstalige opleiding uitgereikt door een hogeronderwijsinstelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap een bewijs dat je geslaagd bent voor één studiejaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs een bewijs dat je 30 credits hebt behaald voor Nederlandstalige opleidingsonderdelen aan een andere instelling voor hoger onderwijs

11


Download ppt "Voor toekomstige studenten Durf denken!. HET VOORBEREIDEND JAAR NEDERLANDS 2013 Gedetailleerd programma: Niveau 1: 9/1/2013-5/2/2013 Niveau 2: 8/2/2013-8/3/2013."

Verwante presentaties


Ads door Google