De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Beheerst beloningsbeleid en de Compliance Functie Annick Teubner – DNB 6 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Beheerst beloningsbeleid en de Compliance Functie Annick Teubner – DNB 6 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 1 Beheerst beloningsbeleid en de Compliance Functie Annick Teubner – DNB 6 maart 2012

2 22 Waarom beheerst beloningsbeleid? Variabele beloningen kunnen leiden tot het nemen van te grote risico’s. Beheerst beloningsbeleid is middel om een beheerste bedrijfsvoering te verwezenlijken en om soliditeit te verzekeren. Randvoorwaarden: Afstemming op risico profiel; risk appetite en strategie; Focus prestaties op lange termijn belangen instelling; Daadwerkelijke prestatie belonen – afstemming op risico’s. Herwinnen van vertrouwen

3 33 Elementen van beheerst beloningsbeleid Governance Gehele onderneming Algemene eisen Gehele onderneming Specifieke eisen Identified staff Beloningsstructuur Transparantie Gehele onderneming Cultuur

4 4 Resultaten

5 5 Governance Interne toezichthouder Governance dient om goede besluitvorming te waarborgen over beleid en uitvoering. Daartoe verantwoordelijkheid van organen/functies helder maken, processen vastleggen en betrokkenheid borgen. Interne toezichthouder 1.Beloningsbeleid RvB 2.Beloningsbeginselen algemeen 3.Beloning controle functies 4.Escalatieprocedure Informatie en rapportages van controle functies belangrijk Wat te doen? 1.Rol interne toezichthouder en functies vastleggen in beleid 2.Aanpassen reglement/statuten

6 6 Governance Controle functies Wat is nodig voor effectief functioneren? Voortdurende betrokkenheid – gelijkwaardigheid Deskundigheid Onafhankelijkheid - beloning: voldoende voor gekwalificeerd personeel meer vast dan variabel functie-specifieke eisen onafhankelijk van ‘eigen’ business unit Belangenverstrengeling: toezicht RemCo op beloning top controle functies Onafhankelijke beoordeling functioneren Informatievoorziening

7 7 Rol Compliance Opstellen beloningsbeleid en beloningsstructuur: 1.Risico-analyse: alle risico’s (compliance, reputatie en G&C) combinatie van algemene risico-analyse – invloed van beloningsbeleid op risico’s en vervolgens koppeling tussen risico’s en maatregelen. Tip: balanced scorecard 2.Gap-analyse (Compliance heeft lead) Tip: kijk verder dan letter van de wet; kijk ook naar effect op gedrag en cultuur 3.Risk taker analyse: gebruik Q&A DNB 4.Opzet framework: - governance: rollen, taakomschrijving, processen en procedures Tip: RACI-tabel - performance management (targets) Tip: group wide target menu

8 8 Rol Compliance 4.Opzet framework: - award and pay out proces Tip: compliance als target of als extra toetsteen - proportionaliteit: Tip: gebruik risico-analyse bij motivering Groep: taak- en verantwoordelijkheidsverdeling op moeder- en dochterniveau; informatievoorziening en rapportagelijnen Uitvoering beloningsbeleid: uitvoeren beleid, input beoordeling, informatie- voorziening en rapportages Monitoring beloningsbeleid: werking beleid en beleidsontwikkelingen

9 9 Risicobeheersing gehele onderneming Risicobeheersing, strategie en lange termijn (Art. 4 en 5 RBB) Solvabiliteit (Art. 12 RBB) Gegarandeerde variabele beloning (Art. 13 RBB) Overheidssteun (Art. 14 RBB) Ontslagvergoeding (Art. 16 RBB) Pensioenbeleid (Art. 21 RBB) Hedging (Art. 22 RBB) Ondermijning (Art. 23 RBB) Groep (Art. 24 RBB) Transparantie (Art. 25 RBB)

10 10 Risicobeheersing Identified staff Targets (prestatiecriteria)(Art. 10 RBB) Bedrijfscyclus en bedrijfsrisico’s(Art. 11 RBB) Verhouding vast-variabel (Art. 15 RBB) Berekening omvang variabele beloning of pool(Art. 17 RBB) Uitkering in financiële instrumenten met retentie(Art. 18 RBB) Gespreide uitbetaling (Art. 19 RBB) Voorwaardelijke toekenning met herbeoordeling (Art. 19 + 20.1 RBB) Claw back(Art. 20.2 RBB)

11 11 Analyse Identified staff Verplichte categorieën Gebruik Q&A DNB !!! Alle medewerkers wier beroepsactiviteiten een materiële invloed hebben op risicoprofiel Leden RvB Senior management ‘Control functies’ Andere Risk-takers Personen met zelfde boloningsniveau als senior management of risk-takers (denk aan adviseurs van RvB en spin doctors die formeel geen RvB-lid zijn)

12 12 Analyse Identified staff Overige risk takers Risico-analyse activiteiten: selecteren die het belangrijkst zijn voor het risicoprofiel financiële én niet-financiële risico’s Voor belangrijkste financiële risico’s: Banken / BO’s: 1% RWA, 1% P&L, 1% Balans Verzekeraars: 1% SCR Functie-analyse: bepalen risicoprofiel; uitvoeren binnen risicoprofiel monitoren Personen die individueel of collectief het risico-profiel kunnen beïnvloeden Beloningsstructuur: verhouding variabel – vaste beloning: hoe hoger, hoe meer risico

13 13 Risicobeheersing - instrumenten PrestatiefaseUitbetalingsfase Pool Ratio V:VB Targets Financiële instrumenten Retentie Deferral % en duur Malus Claw back

14 14 Prestatiefase Targets Prestatiecriteria zijn expliciet uitgewerkt en beschreven in beloningsbeleid Welke prikkel gaat uit van de target? Wat is invloed op gedrag en cultuur? Targets gekoppeld aan strategie en lange termijndoelstellingen Kwantitatieve en kwalitatieve prestatiecriteria Vastlegging gewicht targets in de totaalbeoordeling Financiële targets gecorrigeerd voor risico’s Targets op verschillende niveaus (groep, unit, individu)

15 15 Uitbetalingsfase Doel is lange termijn focus en relatie met lange termijn waarde creatie Good practices: - vastleggen verlaging ‘pool’ bij lagere inkomsten en winsten; - herbeoordeling op basis van oorspronkelijke criteria; - structureel proces herbeoordeling – kader discretionaire bevoegdheid RvC in - duidelijke malus en claw back principes én procedures in beleid; - in beleid: bij compliance issue de variabele beloning omlaag.  Veel gestelde vragen: - hanteren drempelbedrag bij deferral; - beloningen slechts uitstellen bij slechte resultaten; - dividend uitkeren over voorwaardelijk toegekende aandelen.

16 16 Proportionaliteit Art. 3 RBB en CEBS Guidelines: aard, omvang, complexiteit en interne organisatie Hele instelling / groepen Identified Staff Per artikel motiveren Kwantitatieve criteria – minima – neutralisatie (CEBS Guidelines – Annex 2) Identified staff: geen risk alignment nodig indien minder dan 1 maandsalaris en minder dan 10.000 euro

17 17 Kans beheerst beloningsbeleid 'moreel appèl' op financiële sector aanscherping van huidige regels snel bonusverbod bij staatsgesteunde bank totaalverbod op bonus bij banken “genoeg is genoeg” Beheerst beloningsbeleid kans om vertrouwen in financiële sector te herstellen

18 18 Samenwerking AFM en DNB Ieder eigen rol en beoordelingskader Beperking lasten onderneming: Wisselen informatie uit over uitvoering toezicht Uitwisseling informatie onderneming, indien mogelijk Bij voorkeur één aanspreekpunt binnen onderneming


Download ppt "1 Beheerst beloningsbeleid en de Compliance Functie Annick Teubner – DNB 6 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google