De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professionaliseren van lerarenopleiding en secundair onderwijs via docentenstages 16-17 feb. 2012 Heverlee - Diest Info lectoren BaKO en BaLO - verbreding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professionaliseren van lerarenopleiding en secundair onderwijs via docentenstages 16-17 feb. 2012 Heverlee - Diest Info lectoren BaKO en BaLO - verbreding."— Transcript van de presentatie:

1 Professionaliseren van lerarenopleiding en secundair onderwijs via docentenstages 16-17 feb. 2012 Heverlee - Diest Info lectoren BaKO en BaLO - verbreding van het S&E project

2 Aanleiding voor het project Toename van het belang van werkplekleren in het onderwijs Snelle evolutie in de arbeidscontext Nood aan flexibele en creatieve manieren om om te gaan met nieuwe kennis Samen opleiden ….. Nog geen vormen van werkplekleren in de lerarenopleidingen in Vlaanderen

3 TISM Bree Stichting Lodewijk De Raet Ecabo: beroepsonderwijs en bedrijfsleven dat werkt HvA community onderwijsontwikkeling 2010 Hogeschool Rotterdam: Jan Streumer (redactie) Fontys hogescholen

4 Aanleiding voor het project Nood aan ervaring op de werkplek Gebrek aan ervaring in S.O. of lager onderwijs Onvoldoende ervaring met specifieke doelgroepen Nood aan praktijktoetsing van eigen inzichten Bemerkingen van studenten/ praktijkveld Onderzoeksaanbevelingen

5 Wat is het project docentenstages? Ontwikkelen van een visie en kader docentenstages Ontwikkelen van stagetrajecten Ondersteuning bij de stage Draaiboek Good practices Methodieken Begeleidingsinstrumenten

6 Kadering van het project

7 Partners in het project  Projectgroep : 7 docenten van 3 hogescholen  3 regionale expertisegroepen : 30 vakmentoren SO / leerkrachten lager onderwijs : ontwikkelen van modeltrajecten  Resonantiegroep : 12 personen  3 regionale pilootgroepen :  toetsen van modeltrajecten in actie-onderzoek  12 vakmentoren SO  12 docenten (zowel in aanvangsbegeleiding als levenslang leren)

8 Good practices Interviews met collega’s met relevante ervaring Bedrijfsstage Internationale stage Vrijwillige onderwijsstage Experten uit Nederland en Verenigd Koninkrijk

9 Doelen voor docenten  Samen opleiden = gelijkwaardig participeren : van overleg naar samenwerking en partnerschap SO en HO  ‘Real-life’-ervaringen in het secundair/ lager onderwijs  Ervaren van de veelheid en complexiteit in beroepstaken en verwachtingen in het secundair onderwijs  Ervaring met specifieke doelgroepen

10 Doelen voor docenten (vervolg)  professionaliseren : docent als een leerder, reflectief ervaringsleren,  gevolg met meer zelfvertrouwen studenten opleiden  theorie en praktijk beter op elkaar af stemmen = een realistische opleidingsdidactiek / vinden van een evenwicht tussen ambities en mogelijkheden / verbinden van twee werelden  Stagebegeleiding afstemmen op praktijkervaring  Onderwijsvernieuwingen wederzijds uitwisselen = verbinding versterken tussen opleiden, innovatie en schoolontwikkeling  Draagvlakcreatie en visieontwikkeling: communicatie- en implementatiestrategieën

11 Doelen voor studenten Opleidingsproces van de studenten lerarenopleiding verbeteren Uitstroom van de opleiding verbeteren Uitval (na 3 à 5 j.) voorkomen van beginnende leerkrachten

12 Kadering van het project: tijdpad

13 Projectaanpak najaar 2010  Mei 2010 : omschrijving van de onderzoeksvraag, selectie en goedkeuring van de projectaanvraag door School of Education  Sept.– dec. 2010 : literatuurstudie  Nov. 2010 : inventarisatie good-practices d.m.v. 6-tal interviews  29 nov. 2010 : regionaal overleg met de 3 expertisegroepen (KHLeuven, KHMechelen, KHKempen)  9 dec. 2010 : overleg met resonantiegroep

14 Projectaanpak voorjaar 2011  12 jan. 2011: studiedag loopbaanleren in onderwijs  18 jan. 2011 : werkdag projectgroep  Feb. 2011 : verwerking enquêtes deelname docentstages en good practices  14 mrt 2011 : overleg met de 3 expertisegroepen  21-25 mrt 2011 : jobshadowing Bournemouth: good–practice  14 en 15 Mrt. 2011 : Poster van het project op Velon congres  4 apr. : informatie collega’s docenten  29 apr. 2011 : deadline indienen aanvragen docenten

15 Projectaanpak 2011  5 mei 2011 : samen leggen van de aanvragen, daarna contacten leggen met de scholen / leerkrachten  23 mei 2011 : overleg met de expertisegroepen  Juni 2011 : stage concreet uitwerken pilootgroep  2011 – 2012 : pilootgroepen : 4 docenten per regio  15 september 2011 startdag deelnemers project

16 Projectaanpak 2012 Stage secundair onderwijs en lager onderwijs collega’s BASO voor 20/02 Jan. 2012 : beslissing stagemogelijkheid voor collega’s BALO/BAKO 7 maart 2012 slotdag / reflectiedag voor docentenstage collega’s BASO 7 maart startdag voor docentenstage collega’s BALO/BAKO Verwerking gegevens mei – juni 2012 Voorstelling resultaten / draaiboek oktober – november 2012

17 0utput project docentenstages  Poster Velon congres 14 en 15 maart 2011  Presentaties op studiedagen van School of Education oktober 2011 en oktober 2012  Presentatie Veloncongres 6 en 7 februari 2012  Studiedag docentenstages in okt/nov 2012  Onderwijscongres 21-23 november 2012  Wettelijk kader KHLeuven professionalisering vanaf 2012- 2013  Website ? visie, methodieken, begeleidingsinstrumenten, good practices

18 Vervolg output  Draaiboek met modeltrajecten Stagetrajecten op verschillende tijdstippen in de loopbaan van docenten Stagetrajecten in de vorm van observatiestage, co-teaching, partnershipteaching, …. Andere intiatieven van werkplekleren: leernetwerken, workshadowing, …

19 Welke docenten kunnen deelnemen? Voorwaarden vanuit de lerarenopleiding KHLeuven buiten de evaluatieperiode vallen minimum 3 jaar in dienst van DLO Van 4 tot 45 jaren in dienst

20 Keuzemogelijkheden doelgroep 3 de graad basisonderwijs 1 ste graad A - stroom / B - stroom 2 de graad ASO / TSO / KSO BSO 2 de graad, 3 de graad, 7 de jaar Mix van doelgroepen

21 Invulling van Docentenstages

22 Wanneer ? Keuze stagevorm Geblokte stage : 1 week / 2 weken Januari Rustweek Rustige lesweek in sem. 2 Gespreide stage : halve dag / 1dag per week Alleszins voor 30 juni 2012

23 Belangrijkste voordelen Bevindingen deskresearch Professionele groei Dynamiseert betrokkenen Positieve reactie van de lerenden

24 Randvoorwaarden Bevindingen deskresearch Voldoende tijd Gelijkwaardige rol van de partners Duidelijke leervraag van de docent Grote participatiegraad van de docent Vaardigheden Open communicatie Plannen/managen Organisatorische vaardigheden Verbeeldingskracht en creativiteit Attitudes Respect en vertrouwen Bereidheid om risico’s te nemen Geen te grote egobetrokkenheid

25 Verloop pilootproject docentenstages BALO/BAKO Startdag 7 maart 2012 met alle deelnemers KHLeuven, KHKempen, KHMechelen School / leerkracht zoeken Stage realiseren voor 30 juni 2012 Ondersteuning tijdens de stage door Marleen Borzée Persoonlijke reflectie in functie van het project

26 Toledo-course deelnemers docentenstages Aanvragen Joke.Simons@lessius.eu; onderzoekster van het projectJoke.Simons@lessius.eu Informatiefolder voor de directie/leerkrachten basisonderwijs Op vraag van de school contract ( zie 7 maart) Opdrachtenbundel project S&E ( zie 7 maart ) Uitwisselen van ervaringen met de deelnemers

27 Wat krijg je voor deelname pilootproject docentenstages ? 119 uren professionalisering  invoeren in ERNA Contacten leggen / Voorbereiding / Realisatie Fnacbon Een namiddag startmoment 07/03/2012 Persoonlijke reflectie in functie van het project

28 Extra info, vragen, suggesties ? Vragen ? Bedankt voor jullie aandacht !


Download ppt "Professionaliseren van lerarenopleiding en secundair onderwijs via docentenstages 16-17 feb. 2012 Heverlee - Diest Info lectoren BaKO en BaLO - verbreding."

Verwante presentaties


Ads door Google