De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 1 “Placing Europe in the vanguard of the fight against climate change” Kalender.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 1 “Placing Europe in the vanguard of the fight against climate change” Kalender."— Transcript van de presentatie:

1 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 1 “Placing Europe in the vanguard of the fight against climate change” Kalender Bali Roadmap Climate/Energy Package Peter Wittoeck FOD VVVL – Dienst Klimaatverandering CCIM Stakeholderconsultatie X 10 juli 2008

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 Bali Roadmap Kyoto track AWG KP: Commitments for Annex I Parties Review of the Kyoto Protocol Convention track Bali Action Plan (AWG LCA) –Shared Vision –Mitigation –Adaptation –Technology –Finance

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3 AWG KP Work program and schedule (adopted in Bali) 2008 Analysis of meansAnalysis of means available to Annex 1: emission trading, project based mechanismis, rules LULUCF, GHG sectors and sources, sectoral approaches, ways to enhance the effectiveness of those means methodological issuesRelevant methodological issues, incl estimating emissions and global warming potential consequencesPotential environmental, economic and social consequences, including spill-over effects potential and rangesMitigation potential and ranges ScaleScale of emission reductions 2009 commitmentsquantitative limitation or reduction commitments, durationduration of the commitment period

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 4 AWG KP - 2008 AWG KP 6.1 (Accra, augustus) consequencesInitial consideration of potential environmental, economic and social consequences, including spillover effects. meansSecretariat Technical Paper & Conclusions on means AWG KP 6.2. (Poznan, december 2008) consequencesconclusions on consideration of potential environmental, economic and social consequences mitigation potentialIn-session workshop & conclusions on mitigation potential Annex I commitmentsInitial consideration of Annex I commitments Work programmeWork programme for 2009.

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5 AGW KP - 2009 AWG KP 7 & 8 Conclusions on further commitments by Annex I Parties Conclusions on legal implications Draft decisions on further commitments for CMP.5

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 6 Kyoto Protocol Review CMP 4Review at CMP 4 share of proceedsExtending the share of proceeds to JI and IET to assist in meeting the costs of adaptation Commitments for Annex Ito inscribe Commitments for Annex I Privileges and Immunities flexible mechanismsScope, effectiveness and functioning of flexible mechanisms, including geographical distribution of CDM adverse effectsMinimization of adverse effects, including adverse effects of climate change ‘means’Input from the AWG on ‘means’

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 AWG LCA (Bali Action Plan) comprehensive process agreed outcomefifteenth session [2009]Launch a comprehensive process […] in order to reach an agreed outcome and adopt a decision at its fifteenth session [2009] by addressing: Ad Hoc Working GroupEstablish a subsidiary body, knows as the Ad Hoc Working Group on Long-Term Cooperative Action, that shall complete its work in 2009 4 sessions4 sessions in 2008 Stocktaking COP.14Stocktaking of the process at COP.14 informed by science internal and external processesProcess to be informed by science and by internal and external processes

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 8 AWG LCA Werkprogramma (aangenomen in Bangkok) 2008: 4 sessies Alle 5 de ‘building blocks’ van het BAP tijdens elke sessie 2009: minstens 4 sessies, max. 8 weken Workshops AWG LCA.2 (juni, Bonn): –Adaptation –Investeringen en financiële stromen –Technologie AWG LCA.3 (augustus, Accra): –Ontbossing –Sectoriële benaderingen AWG LCA.4 (december, Poznan): –Risk management (o.a. verzekeringsmechanismes) –R&D naar innovatieve technologie –Shared Vision

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 9 Finance Building Block & EU AWG LCA Workshop (juni, Bonn) Diverse concrete voorstellen van andere Partijen EU niet klaar voor diepgaande discussies Europese Raad 19/20 juni: With the aim of agreeing on an EU position at the Spring 2009 European Council, the Commission is invited to present a comprehensive strategy for scaling up finance and investment flows for both mitigation and adaptation in response to the Bali Action Plan... Raad (Milieu) juni/juli: High Level informal Working Group on enhanced finance and investments (initiatief NL) België?

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 Climate/Energy Package The package: ETS Effort Sharing CCS Renewables Doelstellingen Trio-VZP: Vóór eind 2008 overeenstemming Akkoord in eerste lezing Aanneming binnen de huidige legislatuur, begin 2009

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 11 Climate/Energy Package Feuille de route (Informal Cl. St. Cloud, juli 2008): Vóór Raad oktober, in COREPER vooruitgang boeken inzake: Flexibiliteiten Overgang 20%  30%, m.i.v. criteria internationaal akkoord Toewijzing van de opbrengst van veiling Carbon Leakage (criteria, sectoren, pistes) Financiering van pilootprojecten CCS Duurzaamheidscriteria biobrandstoffen Raad oktober, focus op: Solidariteit binnen het pakket Carbon leakage Mandaat voor onderhandelingen met het EP Vermijden van te discuteren over HEB-percentages

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 12 Andere EU-maatregelen Trio-VZP: Prioriteit voor de verordening CO2 en lichte voertuigen Burgerluchtvaart snel op nemen in ETS Veel aandacht naar energie-efficiëntie in landbouw, lichte industrie en gebouwen Informele Raad Saint-Cloud: Ecodesign: Trage vooruitgang  Politieke impuls geven Raad oktober Energie-efficiëntie van gebouwen: Vergaande herziening nodig van de Richtlijn

13 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 13 Dank u! www.climatechange.be peter.wittoeck@health.fgov.be

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 14 Belgisch VZP EU 2010 ‘Follow-up groep’ Taken programma van het Belgische voorzitterschap + de organisatie ervan verslag uitbrengen aan de ministerraad en het overlegcomité. Samenstelling diplomatiek adviseur premier directeurs van de beleidscellen Minister BuZa en Staatssecretaris EU-VZP ‘focal points’ Belgisch Voorzitterschap 2010’, aangeduid door –vice-premiers –Betrokken federale ministers –de regeringen van de gemeenschappen en gewesten FOD BuZa: –Voorzitter DirCom –directeur-generaal Europese Zaken (DGE), Permanente vertegenwoordigers Coreper I, Coreper II, Politiek en Veiligheidscomité Logistieke coördinator van het Belgische Voorzitterschap.

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 Belgisch VZP EU 2010 ‘Task Force 2010’ uitvoerend comité voorgezeten door de DGE. vertegenwoordigers van de beleidscellen van de eerste minister, van de vice-eerste ministers, van de minister van Buitenlandse Zaken, van de staatssecretaris belast met de voorbereiding, en van de ministers-presidenten van de gemeenschappen en de gewesten. de directeur externe communicatie van de kanselarij logistieke coördinator van het voorzitterschap zullen de vergaderingen van het uitvoerend comité bijwonen. Acties: a. Overleg met het middenveld Inschakelen officiële overlegorganen Seminaries worden georganiseerd door het Egmontinstituut Herfst van 2008 discussieforum via een interactieve webpagina. b. Het informeren van het publiek webpagina ‘Belgische Voorzitterschap 2010’ informatieseminaries Acties in scholen c. Promotieacties Initiatieven die opgestart worden tijdens het Belgische Voorzitterschap door federale en gefedereerde overheidsdiensten of andere groepen die representatief zijn voor het middenveld, kunnen, als ze tot doel hebben Europa te promoten, onder bepaalde voorwaarden genieten van het ‘Belgisch Voorzitterschap 2010’-label.


Download ppt "SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 1 “Placing Europe in the vanguard of the fight against climate change” Kalender."

Verwante presentaties


Ads door Google