De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe wijze van overleg met de gebruikers van het RR Isabelle Delhez 21-10-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe wijze van overleg met de gebruikers van het RR Isabelle Delhez 21-10-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe wijze van overleg met de gebruikers van het RR Isabelle Delhez 21-10-2015

2 Comité van de gebruikers van het Rijksregister – Situation actuelle Vaststellingen: 1. Een reglementair kader dat 20 jaar oud is: «koninklijk besluit van 12/8/1994 tot oprichting van een Comité van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen» 2. Een Comité dat niet meer voldoende beantwoordt aan de verwachtingen van de gebruikers, noch aan die van het RR, zowel op het vlak van uitwisseling van ideeën als op het vlak van overleg 21.10.2015

3 Denkoefening en pistes Cf. Cté van de gebruikers van 22 oktober 2014: Idee 1 3 multilaterale overlegplatformen met specifieke doelstellingen en opdrachten: 1.Een Beperkt Overlegcomité van de gebruikers 2.Een Comité van de partners van het Rijksregister + permanente werkgroepen 3.Provinciale Overlegcomités 21.10.2015

4 Idee 2 21.10.2015 Beperkt Overlegcomité Comité van de partners Algemene vergadering Stuurgroep ???!!??

5 Algemene vergadering =“denkorgaan” Representatieve vergadering van de gebruikers van het RR Belast met het meedelen van adviezen en voorstellen aan de Minister 21.10.2015 5

6 Stuurgroep = “uitvoerend orgaan”  Secretariaat  Agenda en dagorde  Opmaak van verslagen  Leiding van debatten en werkzaamheden  Oprichting van werkgroepen… Samenstelling? “Actoren” van het RR: belangrijke FOD’s, vertegenwoordigers van Steden en Gemeenten, het Sectoraal Comité,… 21.10.2015 6

7 En nu? De denkoefening gaat voort, binnen de administratie, in samenwerking met het Kabinet, op basis van uw voorstellen,… Een ontwerp van besluit zou aan de Ministerraad voorgelegd moeten worden. 21.10.2015 7

8 22.10.2014 Vragen?


Download ppt "Nieuwe wijze van overleg met de gebruikers van het RR Isabelle Delhez 21-10-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google