De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

>> Als het gaat om innovatie Proces KP8. >> Als het gaat om innovatie 2 Belangrijke stappen Voorjaar/zomer 2010: Nationale consultatie KP8 Hoofdlijnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: ">> Als het gaat om innovatie Proces KP8. >> Als het gaat om innovatie 2 Belangrijke stappen Voorjaar/zomer 2010: Nationale consultatie KP8 Hoofdlijnen."— Transcript van de presentatie:

1 >> Als het gaat om innovatie Proces KP8

2 >> Als het gaat om innovatie 2 Belangrijke stappen Voorjaar/zomer 2010: Nationale consultatie KP8 Hoofdlijnen & instrumenten NL standpunt met TAG-NL bijdrage Oktober 2010: Innovation Union Eind 2010: Mid Term Review KP7 Eind 2010: Transport White Paper Begin 2011: Strategic Transport Technology Plan (DG MOVE) TEN-T opvolging

3 >> Als het gaat om innovatie 3 KP8 Roadmap Begin 2011 KP beleidsstuk van de Commissie Eerste helft 2011: Consultatie KP8 door EC Conferentie voor de zomer December 2011: Commissie voorstel voor KP8 Science, society, competitiveness? ‘ Programma van programma ’ s ’ ? European Innovation Partnerships? Hoe komt ‘ Transport ’ terug in KP8? Input voor DG MOVE voor STTP Input voor DG RTD

4 >> Als het gaat om innovatie 4 De route naar KP8 201020112012 Start KP8 Voorstel financiële perspectieven 2014-2020  EC Mededeling n.a.v. MTR KP7  EC Mededeling vereenvoudiging  EC Voorstel KP8  EC Behandeling KP8  RvC Eerste lezing KP8  EP Tweede lezing KP8  EP Aanname van KP8 in tweede lezing  RvC Afstemmen en aannemen KP8 in 3 e lezing  RvC/EP/EC Rapportage MTR KP7 2013 EU-Onderzoek& Innovatieplan

5 >> Als het gaat om innovatie 5 FP8 voorlopige kaders (EL&I voorheen EZ) Voor FP8 zal lijn regeerakkoord worden gevolgd, m.a.w. de Economische topgebieden zijn bepalend. Het betreft “huidige en toekomstige economische topgebieden van Nederland, zoals water, voedsel, tuinbouw, high tech, life sciences, chemie, energie, logistiek en creatieve industrie” Innovation Union Tot eind november bepaling NL reactie » Het idee van Europese Innovatie Partnerships is positief, mits geen nieuw instrument » Reductie van aantal instrumenten Mid Term Review (MTR) verwacht medio oktober, daarna raadsconclusies Interacties met MTR vanuit thema’s FP7 en JTI’s onduidelijk

6 >> Als het gaat om innovatie 6 Interacties met commissie Overkoepelend NL Position Paper nog niet aangeboden aan commissie Positie namelijk afhankelijk van kabinetsinzet Verwachting is dat NL Position Paper in jan/feb naar Commissie gaat Paper op hoofdlijnen, zal niet ingaan op transport Het Nederlandse Transport Paper “INITIAL THOUGHTS OF THE NETHERLANDS FOR TRANSPORT RESEARCH IN FP8” is aangeboden aan DG Research & ACARE Volgende stap is een workshop voor plaats van Transport Onderzoek in KP8

7 >> Als het gaat om innovatie 7 Workshop FP8 Transport - doelstellingen De doelgroep tijdig op de hoogte brengen van de belangrijkste ontwikkelingen in het Europese onderzoeksbeleid op het gebied van transport Bijdragen aan identificeren van Nederlandse belangen en posities ten aanzien van transport/mobiliteitonderzoek in KP8 Argumenten voor inbedding transport/mobiliteitsonderzoek in KP8 Bijdragen aan een engelstalige notitie met Nederlandse voorstellen ten aanzien van transport-onderzoek in KP8. Bijdragen aan NL-breed KP-8 standpunt (ingebracht via EZ)

8 >> Als het gaat om innovatie 8 Workshop - doelgroep Industrie, kennisinstellingen, universiteiten en overheid Nederlandse vertegenwoordigers in ETP’s/JTI’s/JPI’s Vertegenwoordigers van de nationale innovatieprogramma’s KP7 Programma Comité leden (Transport, ICT, Energy, Milieu) Vertegenwoordigers van Nederlandse ministeries, met name (het voormalige) VenW, EZ, OCW en VROM

9 >> Als het gaat om innovatie 9 Workshop – opzet Middag in december (13:00 – 17:00) 30 tot 50 deelnemers  ook link met platform AAT Start met plenaire sessie Toekomst van het Europese R&D beleid Toekomstbeelden/scenario’s Transport in 2020/2050 2x parallelle sessie Naar thema  maatschappelijke uitdagingen Naar modaliteit  technologische uitdagingen

10 Persoonlijke Observaties Kaders Nederland o.a. bepaald door Regeerakkoord en Innovation Union Signalen zijn dat er brede EU steun is voor de Innovation Union, inclusief Nederlandse steun Volgens het regeerakkoord valt innovatie onder het oude “EZ” In Eu context is het mogelijk om de steunfondsen (structural funds) te gebruiken voor Research & Innovatie Er blijft veel geld “liggen”, en de EU dringt aan op het gebruik van deze fondsen voor Research & Innovatie In de Innovation Union wordt “Smart Mobility” als een mogelijk European Innovation Partnership (EIP) genoemd Transport komt prominent voor in het stuk DG Move (transport) neemt in toenemende mate de lead in het transport onderzoek

11 Ter discussie Kan een European Innovation Partnership (EIP) voor Smart and Green Mobility meerwaarde hebben voor de NL luchtvaartsector Wat lijkt de meest haalbare weg: Overtuigen nieuwe regering dat er specifiek/generiek Luchtvaart beleid dient te komen Of Inzet op Europese aanpak Hoe zou NL kunnen een EIP kunnen initiëren waarbij luchtvaart (gebruik, maak en MRO) aan de orde komen Bijv. Gebruikmakend van structuurfondsen voor NL bijdrage Mobiliteit als uitgangspunt, m.a.w. passagier of pakket als centraal uitgangspunt met een minimale ecologische footprint


Download ppt ">> Als het gaat om innovatie Proces KP8. >> Als het gaat om innovatie 2 Belangrijke stappen Voorjaar/zomer 2010: Nationale consultatie KP8 Hoofdlijnen."

Verwante presentaties


Ads door Google