De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AOS docentonderzoek bijeenkomst 9 Analyseren. Analyseren van data verzamelde data analyse resultaten conclusies Doel: ordenen van data om antwoord op.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AOS docentonderzoek bijeenkomst 9 Analyseren. Analyseren van data verzamelde data analyse resultaten conclusies Doel: ordenen van data om antwoord op."— Transcript van de presentatie:

1 AOS docentonderzoek bijeenkomst 9 Analyseren

2 Analyseren van data verzamelde data analyse resultaten conclusies Doel: ordenen van data om antwoord op onderzoeksvraag te krijgen Dataselectie: hoofd- en bijzaken onderscheiden, relevantie. Datareductie: grote hoeveelheid data terugbrengen tot overzichtelijk geheel.

3 Algemene aanbevelingen bij analyse Controleren van je uitkomsten: -is uitkomst logisch, realistisch; of andere verklaring; verstorende factoren -terugkoppelen naar respondenten (validiteit) -analyses door meerdere personen (betrouwbaarheid) Eenduidige dataverzameling maakt analyse makkelijker. Goede documentatie van analyse (verantwoording; data vaker gebruiken). Gebruik maken van computer: mindmaps, Excel, SPSS.

4 Voorgestructureerde data en analyse Enkelekeuzevragen Aantallen, percentages, categorieën samenvoegen, vragen combineren Meerderkeuzevragen Vragen naar getallen Gemiddelde, sd, mediaan, correlatie, t- toets … Schaalvragen Gestructureerde observaties Aantallen, percentages categorieën samenvoegen Gemiddelde Gesloten toetsvormenAantallen, percentages goed-fout, gemiddelde, sd

5 Enkelekeuzevraag - voorbeelden Wat is je geslacht? 0 jongen 0 meisje Welk profiel heb je gekozen? 0 Cultuur en Maatschappij 0 Economie en Maatschappij 0 Natuur en Techniek 0 Natuur en Gezondheid

6 Analyse enkelekeuzevraag Aantallen, percentages, categorieën samenvoegen 48 jongens, 42 meisjes AantalPercentage C&M2022 E&M2528 N&T3236 N&G1314 M-profiel4550 N-profiel4550 Totaal90100 % Vragen combineren Jongens Meisjes N%N% C&M5101536 E&M13271229 N&T2450819 N&G613716 Totaal48100 %42100 %

7 Meerderekeuzevraag - voorbeeld Ik heb mijn profiel gekozen omdat: (je mag meerdere mogelijkheden aankruisen) 0 ik dit profiel het leukst vind 0 ik het beste ben in de vakken van dit profiel 0 ik met dit profiel de meeste keuze voor studies heb 0 dit profiel verplicht is voor de studie die ik wil gaan doen 0 mijn ouders dit het beste profiel voor mij vinden 0 anders, namelijk …..

8 Analyse meerderekeuzevraag Aantallen, percentages 90 leerlingen, 160 antwoorden AantalPercentage Leukst5031 Best3522 Meeste keuze 3019 Verplicht2013 Ouders106 Anders159 Totaal160100 % Categorieën samenvoegen: profielkeuze vanuit antwoorden N% Huidige situatie (leukst + best) 8553 Vervolgstudie (keuze, verplicht) 5032 Anderen (ouders, vrienden, mentor) 2515 Totaal160100 %

9 Analyse meerderekeuzevraag Profielkeuze vanuit leerlingen N=90 GekozenNiet gekozen Leukst50 (55%)40 (45%) Best35 (39%)55 (61%) Meeste keuze30 (33%)60 (67%) Verplicht20 (22%)70 (78%) Ouders10 (11%)80 (89%) Anders15 (17%)75 (83%)

10 Analyse meerderekeuzevraag N-profiel N=45 M-profiel N=45 gekozenniet gekozengekozenniet gekozen Leukst10 (22%)35 (78%)40 (89%)5 (11%) Best30 (67%)15 (33%)5 (11%)40 (89%) Meeste keuze20 (44%)25 (56%)10 (22%)35 (78%) Verplicht5 (11%)40 (89%)15 (33%)30 (67%) Vragen combineren: profielkeuze en reden

11 Vragen naar getallen Voorbeelden: leeftijd, rapportcijfer, duur (aantal maanden, uren…), toetsscores. Voordeel: vergelijkbaarheid. Rekenkundige analyses (Excel, SPSS): -Gemiddelde (groepsscore) -Mediaan (middelpunt) -Standaarddeviatie (verdeling van scores, variatie) -Verschillen toetsen (t-toets, variantie-analyse): toeval of niet (significantie) -Samenhang: correlaties

12 Effect van een interventie vaststellen Interventie in een klas: de experimentele groep. Een andere klas is de controlegroep. Effect van het experiment: gemiddelde op proefwerk Conclusie: interventie heeft gewerkt Gemiddelde controlegroepGemiddelde experimentele groep 6.58.1

13 Effect vaststellen (1) Let op spreiding experimentele groep controlegroep

14 Effect vaststellen (2) Let op beginsituatie (voormeting, leerwinst) Experimentele groep V N V N V N V N V N V N V N Controlegroep 1 2 34 5 67

15 Effect vaststellen (3) Of het werkt Hoe het werkt Proces: weten waarom een bepaalde aanpak wel/niet werkt. Praktijkrelevantie.

16 Schaalvragen Antwoord op schaal van 1 (zeker niet van toepassing) tot 4 (zeker van toepassing) De docent waardeert zijn/haar relatie met mij. 1234 Deze docent wordt gauw boos op mij. 1234 Deze docent voelt gemakkelijk aan hoe ik me voel. 1234

17 Analyse schaalvraag Aantallen, percentages 90 leerlingen Gemiddelde Sd Slaan3.000.50 Schoppen3.400.75 Schelden2.900.90 Uitlachen3.301.50 Negeren2.851.90 Categorieën samenvoegen en vragen combineren Jongens N=48 Meisjes N=42 Fysiek 2.703.95 Verbaal3.302.85 Negeren2.303.60

18

19 Gestructureerde observaties Komt gedrag voor? Hoe vaak, hoe lang? Bijv leerkrachtgedrag: instructie, organisatie, individuele hulp. Analyse: aantal, percentages, vergelijking (lessen). Les 1Les 2Les 3 Instructie3 21 %5 29 %8 40 % Organisatie6 43%10 59 %2 10 % Individuele hulp5 36 %2 12 %10 50 % Totaal14 100 %17 100 %20 100 %

20 Ongestructureerde data en analyse Open vragen en tekstfragmentenFragmenten selecteren Categoriseren Illustreren Horizontaal vergelijken Grote documenten: lesmethoden, vakliteratuur, beleidsplannen, notulen Mindmaps, conceptmaps Video en audiofragmenten Tekeningen, werkstukken Open toetsvormen

21 Analyse ongestructureerde data Datareductie: betekenisvolle tekstfragmenten selecteren; label/onderwerp toekennen Categoriseren: analyseren a.d.h.v. categorieën (vanuit onderzoeksvraag, literatuur) Tekstfragmenten gebruiken als illustratie Horizontaal vergelijken: verschillen en overeenkomsten eruit halen.

22 Analyse open vragen Voorbeeld open vraag “Wat vind je van de methode?” - Relevante informatie selecteren - Categoriseren - Horizontaal vergelijken Leerling 1Leerling 2Leerling 3Bevindingen Ik vind hem moeilijk. Hij ziet er saai uit. Ik vind hem wel goed, alleen wel moeilijker dan de oude method. Er hadden wel wat meer plaatjes in gemogen en ik snap er de helft niet van. De leerlingen vinden de methode moeilijk. De meeste leerlingen vinden de methode niet aantrekkelijk.


Download ppt "AOS docentonderzoek bijeenkomst 9 Analyseren. Analyseren van data verzamelde data analyse resultaten conclusies Doel: ordenen van data om antwoord op."

Verwante presentaties


Ads door Google