De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rita Huibers (Dagcentrum) Johan Fleerackers (Salamanderstraat) Walter Servaes (Klaverveld 1) Hans Wollens (Klaverveld 4) Yves Van Tilborg (Schildpad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rita Huibers (Dagcentrum) Johan Fleerackers (Salamanderstraat) Walter Servaes (Klaverveld 1) Hans Wollens (Klaverveld 4) Yves Van Tilborg (Schildpad."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Rita Huibers (Dagcentrum) Johan Fleerackers (Salamanderstraat) Walter Servaes (Klaverveld 1) Hans Wollens (Klaverveld 4) Yves Van Tilborg (Schildpad 4) Rik Baeten (Bosheuvel 2)

4

5 9 februari 2015 11 mei 2015 23 mei 2015 : informatievergadering 21 september 2015 30 november 2015

6 Masterplan Wonen MFC (multifunctioneel centrum) en FAM (flexibel aanbod meerderjarigen) PVF (persoonsvolgende financiering) Participatie dagcentrum en aanpassing huishoudelijk reglement Gebruikersraad Werkgroep “Sensibilisering v/h Netwerk”

7 Voor mensen met een (vermoeden van) beperking Iedere cliënt is gelijkwaardig Zoveel mogelijk mensen helpen Recht op een duidelijk antwoord Alle vragen uit de “kort-bij-huis-omgeving” Ook vragen “basiszorg” in ruimere regio Alle vragen “gespecialiseerde zorg”

8 Het antwoord kan volledig of gedeeltelijk zijn, afhankelijk van de vraag, het rugzakje en mogelijkheden Evolutie indien veranderende vraag of zorgnood Mee zoeken naar antwoorden : ondersteuning, opvolging en begeleiding Samenwerking met anderen; gedeeld antwoord Vraaggestuurd werken (niet: u vraagt, wij draaien) Ouders blijven partners in de zorg

9

10 Saldo rekening vorige boekjaren€ 5 037,58 Lidgelden (255 gezinnen)€ 6 375,00 Andere inkomsten € 280,00 Rente€ 28,25 TOTAAL€ 11 720,83

11 Werkingskosten Gebruikersraad Abonnementen FOVIG€ 65,00 Attenties en geschenken€ 35,00 Receptie informatievergadering€ 937,50 Andere uitgaven€ 75,02

12 Bijdragen aan de werking van Het GielsBos Eindejaarsfeesten 2015€ 2 340,00 Tijdschrift “GielsBos!”€ 1 020,00 Variabele bijdrage € 2 200,00 TOTAAL€ 6 672,52

13 A. Ontvangsten€ 11 720,83 B. Uitgaven- € 6 672,52 TOTAAL€ 5 048,31 Zichtrekening € 125,28 Spaarrekening€ 4 923,03

14 Te verwachten inkomsten : Saldo op rekening eind 2015€ 5 048,31 Lidgelden€ 6 500,00 Nazomerbal€ 225,00 TOTAAL€ 11 773,31

15 Te verwachten uitgaven : Bijdrage “GielsBos!”€ 1 040,00 Bijdrage eindejaarsfeesten€ 2 430,00 Lidgelden FOVIG€ 80,00 Werkingskosten (copies, postzegels, …)€ 120,00 Themavergadering€ 250,00 Receptie informatievergadering€ 900,00 Variabele bijdrage aan de werking € 1 950,00 TOTAAL€ 6 770,00

16 SAMENVATTING Te verwachten inkomsten€ 11 773,31 Te verwachten uitgaven€ 6 770,00 Te verwachten saldo eind 2016€ 5 003,31 In de veronderstelling dat er 260 gezinnen lid zijn van de gebruikersraad en dat het aantal cliënten 324 bedraagt.

17 Ondergetekenden, de heer Jos De Backer – commissaris, aangesteld tijdens de jaarlijkse informatie- vergadering van de Gebruikersraad van Het GielsBos op 25 mei 2013 – en de heer Jan Hagen – commissaris, aangesteld tijdens de Gebruikersraad van Het GielsBos op 24 februari 2014 – hebben in aanwezigheid van de heer Frank Goister – penningmeester van de Gebruikersraad van Het GielsBos – de boekhouding en de geschriften volledig gecontroleerd. Zoals in het verleden, werden alle inkomsten en uitgaven nauwkeuring ingeschreven en geboekt. De vooropgestelde jaarbalans 2015 stemt volledig overeen met de werkelijkheid. We stellen dan ook voor om het eindverslag van de penningmeester, gedateerd op 31 december 2015, éénparig goed te keuren. Gierle, 21 maart 2016.

18 Nieuwjaarsreceptie Dag van de zorg Lenteconcert Jaarlijkse informatievergadering Special Olympics Avondwandelvierdaagse Thema avond “Erfrecht”

19 Noteer alvast in uw agenda Vrijdag 23 september 2016 vanaf 19 uur

20


Download ppt "Rita Huibers (Dagcentrum) Johan Fleerackers (Salamanderstraat) Walter Servaes (Klaverveld 1) Hans Wollens (Klaverveld 4) Yves Van Tilborg (Schildpad."

Verwante presentaties


Ads door Google