De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008 1. 2 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD Jakobijnenstraat 4, 9000 Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008 1. 2 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD Jakobijnenstraat 4, 9000 Gent."— Transcript van de presentatie:

1 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

2 2 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD Jakobijnenstraat 4, 9000 Gent

3 3 AGENDA Samenstelling huidig CKB Gent Stad Bevoegdheden CKB Schema’s – Meerjarenplan – Budget – Rekening Workload CKB Gent Stad Budget 2009

4 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD AGENDA

5 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD SAMENSTELLING FLOR BRONDEEL, afgevaardigde bisschop ETIENNE ROHAERT, voorzitter JOSIANE VANGLABEKE, secretaris JACQUES DE DECKER FILIP DE GEYTER JEAN-LOUIS MARTENS JOZEF REYNTJENS JAN VERMASSEN ROLAND HEBBELINCK, expert

6 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD AGENDA

7 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD BEVOEGDHEDEN C K B 1.het gelijktijdig en gecoördineerd indienen bij de stad, het bisdom en de provincie van een meerjarenplan en de wijzigingen; 2.het gecoördineerd indienen na advies van het bisdom bij de stad van het budget en de wijzigingen; 3.het gezamenlijk indienen bij de stad en de provincie van de jaarrekeningen 4. Afspraken met de stad ivm MJP, Budget en prioriteiten

8 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD BEVOEGDHEDEN C K B (2) 5. het vaststellen van de bijdrage in de werkingskosten van het centraal kerkbestuur; 6. het aanwerven van personeel voor het CKB; 7. het verlenen van administratieve en technische ondersteuning bij de werking van de kerkfabrieken; 8. de in de plaatsstelling van een in gebreke blijvende kerkfabriek.

9 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD AGENDA

10 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD VERLOOP MEERJARENPLAN Het meerjarenplan = - financiële afspraken tussen de kerkfabriek en de gemeente voor een periode van zes jaar ( ). -moet opgemaakt worden binnen de zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen

11 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD VERLOOP MEERJARENPLAN (2) Het meerjarenplan -treedt in werking op 1 januari van het tweede jaar na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraadsverkiezingen hadden plaats in Het eerste meerjarenplan werd opgemaakt vóór 1 juli 2007 en treedt in werking op 1 januari 2008.

12 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD KERKRAAD C K B MJP STAD PROVINCIE KERKRAADC K B BISDOM POSITIEVE beslissing PROVINCIE d = 15.08advies STAD d =

13 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD MJP PROVINCIEKERKRAADC K B NEGATIEVE beslissing STAD d = d = 30.12UITSPRAAK KERKRAADC K BBISDOMSTAD

14 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD VERLOOP BUDGET De kerkraad stelt jaarlijks op basis van het meerjarenplan het budget van de kerkfabriek voor het volgende boekjaar vast en dient het in voorkomend geval voor 30 juni in bij het CKB. De budgetten worden na het advies van het bisdom jaarlijks voor 1 oktober gecoördineerd bij de gemeente ingediend door het CKB

15 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD KERKRAAD C K B BUDGET STAD PROVINCIE d = KERKRAADC K BBISDOM AKTE+BESLUIT BISDOM advies

16 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD VERLOOP BUDGETWIJZIGING De budgetwijzigingen worden voor 15 september van het lopende jaar gecoördineerd bij de gemeenteoverheid ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren.

17 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD KERKRAAD C K B BUDGETWIJZ STAD PROVINCIE d = KERKRAADC K BBISDOM AKTE+BESLUIT advies BISDOM

18 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD VERLOOP REKENING De kerkraad stelt jaarlijks de rekening van het vorige jaar vast en dient ze vóór 1 april bij het CKB in. Het CKB dient vóór 1 juni alle rekeningen bij de gemeente en de provincie in. Binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat op de dag na de dag van ontvangst van de rekeningen bij de gemeente, dient de gemeenteraad advies uit te brengen over de rekeningen en over te maken aan de provincie.

19 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD VERLOOP REKENING Binnen de termijn van 200 dagen, die ingaat na het inkomen van de rekeningen bij de provincie, dient de provincie zich uit te spreken over de goedkeuring van de rekening van elke individuele kerkfabriek en de bedragen definitief vast te stellen en deelt zijn beslissing aan het CKB mee. Deze beslissing wordt eveneens overgemaakt aan de gemeente, de kerkraad, de penningmeester en het bisdom.

20 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD KERKRAAD C K B REKENING STADPROVINCIE d = d = volgend jaar advies C K BSTADKERKRAADBISDOM GOEDKEURING

21 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD AGENDA

22 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD AANTAL VERGADERINGEN CKB GENT STAD

23 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD TOTAAL UREN IN VERGADERINGEN CKB GENT STAD

24 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD OPVOLGING IN UREN CKB GENT STAD

25 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD TOTAAL OPVOLGING IN UREN CKB GENT STAD

26 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD TOTAAL UREN in vergaderingen en opvolging CKB GENT STAD

27 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD AGENDA

28 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD VERGELIJKING EREDIENST in €

29 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD VERGELIJKING GEBOUWEN in €

30 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD VERGELIJKING BESTUUR in €

31 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD VERGELIJKING ONTVANGSTEN in €

32 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD VERGELIJKING UITGAVEN in €

33 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD VERGELIJKING B 2008/2009 TOTAAL EXPLOITATIE VOOR TOELAGE in € (inkl K-waarde =L)

34 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD DE LEDEN VAN HET HUIDIG CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD DANKEN U VOOR HET VERTROUWEN EN DE MEDEWERKING


Download ppt "CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 5.09.2008 1. 2 CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD Jakobijnenstraat 4, 9000 Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google