De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerlingenparticipatie Praktische gevolgen van wijziging BDGO Lerend Netwerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerlingenparticipatie Praktische gevolgen van wijziging BDGO Lerend Netwerk."— Transcript van de presentatie:

1 Leerlingenparticipatie Praktische gevolgen van wijziging BDGO Lerend Netwerk

2 Samen school maken Participatie = Is deelnemen aan onderwijs Is ook onderwijs mee vorm geven m.a.w. het democratisch proces waarbij leerlingen actief betrokken worden bij besluitvorming over zaken die hen aanbelangen

3 Formele participatie versus informele participatie participatiecultuur leerlingenraad schoolraad

4 Leerlingenraad -In elke school SO -Verkiezing niet langer verplicht: andere manieren om een leerlingenraad samen te stellen zijn toegelaten -Indien geen LLNraad: schoolraad organiseert samen met het schoolbestuur de verkiezing -Informatieverplichting

5 Leerlingen in de schoolraad in SO Hoe? -via aanwijzing door de leerlingenraad -via verkiezingen door en uit de leerlingen (kiesreglement voor schoolraden) Wanneer? Vanaf 1 september 2015

6 Leerlingen in de schoolraad in BuO -verplicht in OV4 -andere OV facultatief -één of meer leerlingen -directeur oordeelt in overleg met pedagogische raad over opportuniteit

7 Mandaat in de schoolraad is belangrijk -advies -stemrecht verkiezing raad van bestuur van de scholengroep en de raad GO!

8 Samenstelling schoolraad De schoolraad bestaat uit stemgerechtigde leden: -3 personeelsleden -3 ouders -2 gecoöpteerde leden -2 leerlingen in het SO De directeur heeft een raadgevende stem

9 Onverenigbaarheden in de schoolraad mbt leerlingen  De leerling mag slechts lid zijn van 1 schoolraad.  De leerling mag geen bloed- of aanverwant tot 2de graad zijn van een personeelslid in de schoolraad.

10 Rechtsbescherming  Leerlingen die deel uitmaken van de leerlingenraad kunnen voor de meningen geuit in de uitoefening van hun mandaat geen tuchtsancties oplopen.  Mensen zitten er vanuit een engagement.  Elk lid moet kunnen praten zonder dat dit weerslag heeft (participatiedecreet)

11 Communicatie en informatie: leerlingenraad en schoolraad  Informatierecht: over alle aangelegenheden waarover de schoolraad advies en overlegbevoegdheid heeft.  Te begrijpen taal voor leerling!  Informatieplicht & communicatieplicht: over de werking, over activiteiten en standpunten, manier uitoefenen bevoegdheden.  Wijze van informeren moet opgenomen worden in huishoudelijk reglement.

12 Wat komt er aan bod op de schoolraad? De leden van de schoolraad kunnen: Advies geven  Document met niet-bindend standpunt  Aan de directeur, algemeen directeur of raad van bestuur van de scholengroep. Overleggen  Interactief gesprek tussen de directeur en de schoolraad  Hoeft niet tijdens de schoolraad te gebeuren, kan ook op een ander moment. Beslissen  De leden van de schoolraad kunnen over de eigen werking beslissingen nemen.

13 Begeleiding leerlingen Het schoolbestuur moet de leerlingenraad en de vertegenwoordigers van leerlingen in de schoolraad de nodige ondersteuning bieden om hun functie te kunnen uitoefenen.

14 Einde mandaat in leerlingenraad en schoolraad wanneer de leerlingen de school verlaten, beëindigt hun mandaat van rechtswege

15 Stellingen Een directeur heeft stemrecht in de schoolraad

16 stellingen Een directeur heeft stemrecht in de schoolraad Een directeur heeft enkel adviserende stem in de schoolraad

17 stellingen Als hun kinderen de school hebben verlaten, maken de ouders geen deel meer uit van de schoolraad

18 stellingen Als hun kinderen de school hebben verlaten, maken de ouders geen deel meer uit van de schoolraad Ouders blijven deel uitmaken van de schoolraad, ook al hebben hun kinderen de school verlaten

19 stellingen Alle leden van de schoolraad kunnen voorzitter worden

20 stellingen alle leden van de schoolraad kunnen voorzitter worden enkel de gecoöpteerde leden en de ouders kunnen voorzitter worden van de schoolraad

21 stellingen De schoolraad kan op eigen initiatief een advies geven aan de directeur, de raad van bestuur en de algemeen directeur

22 stellingen De schoolraad kan op eigen initiatief een advies geven aan de directeur, de raad van bestuur en de algemeen directeur

23 stellingen Een schoolraad heeft recht op informatie

24 stellingen Een schoolraad heeft recht op informatie

25 stellingen Voor een geldig advies is het vereist dat minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is

26 stellingen Voor een geldig advies is het vereist dat minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is

27 stellingen Een schoolraad geeft een geldig advies bij unanimiteit

28 stellingen Een schoolraad geeft een geldig advies bij unanimiteit Een schoolraad geeft een geldig advies bij gewone meerderheid van stemmen

29 stellingen Een gewone meerderheid van stemmen betekent de helft plus één

30 stellingen Een gewone meerderheid van stemmen betekent de helft plus één

31 stellingen Bij het bepalen van het meerderheidsquorum worden onthoudingen, ongeldige stemmen en blanco stemmen niet meegeteld

32 stellingen Bij het bepalen van het meerderheidsquorum worden onthoudingen, ongeldige stemmen en blanco stemmen niet meegeteld

33 Ervaringsuitwisseling Een voorbeeld uit de praktijk

34 Reflectie: leerlingen in de schoolraad, hoe? Leerlingen kunnen verkozen worden of worden afgevaardigd uit de leerlingenraad om te zetelen in de schoolraad. Welke ideeën hebben jullie om dit aan te pakken? Waar kan het mis gaan? Welke ondersteuning kan de scholengroep of scholengemeenschap bieden?

35 Reflectie: ondersteunen Het schoolbestuur moet de leerlingenraad en de vertegenwoordigers van leerlingen in de schoolraad de nodige ondersteuning bieden om hun functie te kunnen uitoefenen. Hoe kunnen scholen dit verwezenlijken? Welke ervaringen hebben jullie? Wat liep goed? Wat liep mis? Welke ondersteuning kan de scholengroep of scholengemeenschap bieden?

36 Vragen? Noden? Zijn er nog vragen? Hoe kunnen wij jullie nog helpen?


Download ppt "Leerlingenparticipatie Praktische gevolgen van wijziging BDGO Lerend Netwerk."

Verwante presentaties


Ads door Google