De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kansen en mogelijkheden ‘Krimp tot kunst verheffen’ Kansen en mogelijkheden ‘Krimp tot kunst verheffen’ Presentatie krimp en leefbaarheid 7 februari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kansen en mogelijkheden ‘Krimp tot kunst verheffen’ Kansen en mogelijkheden ‘Krimp tot kunst verheffen’ Presentatie krimp en leefbaarheid 7 februari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Kansen en mogelijkheden ‘Krimp tot kunst verheffen’ Kansen en mogelijkheden ‘Krimp tot kunst verheffen’ Presentatie krimp en leefbaarheid 7 februari 2013

2 Programma uur: Opening en welkom en het doel van deze avond uur: Stand van zaken regionale activiteiten krimp en leefbaarheid uur: Korte toelichting lokale vraagstukken uur: Toelichting werkwijze bespreken casussen uur: Terugkoppeling uur: Afsluiting

3 Stand van zaken regionale activiteiten krimp en leefbaarheid  Regionale Woon en Leefbaarheidsbasisplan  8 clusters: -zorg -primair onderwijs, -onderwijs en arbeidsmarkt -economie en toerisme -cultuur -wonen 1 -wonen 2 -nieuw burgerschap

4 Communicatie  website:  Nieuwsbrieven (per mail)  Toogdagen: 9 november jl. in De Meet in Bellingwolde en 27 maart a.s. Menterwolde

5 Lokale vraagstukken Ontwikkelingen die van invloed zijn: 1.Demografische cijfers 2. Economische recessie 3.Regeerakkoord: nieuwe taken gemeente 4.Financiële positie gemeente 5.Samenwerking provinciaal/lokaal

6 Kijken naar wat wel kan 1.Denken in kansen 2.Denken buiten bestaande kaders 3. Zijn er slimme oplossingen mogelijk ? 4.Leren van anderen

7 Visueel: Visueel: Fasering: Van eigen kracht, naar sociaal netwerk, naar algemene voorzieningen, naar individuele voorzieningen

8 Casussen 1.Vier casussen voorbereid 2.Verdelen in twee groepen: -Inwoners in de kantine -Maatschappelijke organisaties in de raadszaal 3.Ruim een uur om de casussen te bespreken 4.Uitkomsten noteren op flap 5.Terugkoppeling van de groepen

9 Uitkomsten en vervolg 1.Verslag van bijeenkomst wordt g d (mailadres eventueel noteren op lijst bij de uitgang) 2.Bundelen uitkomsten twee bijeenkomsten, conclusies trekken en opstellen plan van aanpak 3.Plan van aanpak wordt voorgelegd aan college en raad 4.Vervolgbijeenkomst

10 Afsluiting Bedankt voor uw inbreng en graag tot de Bedankt voor uw inbreng en graag tot de volgende bijeenkomst ! volgende bijeenkomst !


Download ppt "Kansen en mogelijkheden ‘Krimp tot kunst verheffen’ Kansen en mogelijkheden ‘Krimp tot kunst verheffen’ Presentatie krimp en leefbaarheid 7 februari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google