De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 5havo 9 september 2015. programma examenjaar studie- en beroepskeuze / vervolgstudie nadere kennismaking mentor buitenlandse excursies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 5havo 9 september 2015. programma examenjaar studie- en beroepskeuze / vervolgstudie nadere kennismaking mentor buitenlandse excursies."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 5havo 9 september 2015

2 programma examenjaar studie- en beroepskeuze / vervolgstudie nadere kennismaking mentor buitenlandse excursies

3 dynamische driehoek We delen de zorg voor mooie prestaties! Het gaat om de leerlingen: - zelfstandigheid - verantwoordelijkheid dragen Verschillen: - vervolgstudie - persoonlijke groei school leerling ouder

4 speerpunten speerpunten: ‒ leerling centraal: (mentor, individuele afspraken met docent) ‒ resultaatbewust en kwaliteit: (proefexamens en examenvoorbereiding) ‒ maatwerk en differentiatie (als dat kan en nodig is!)

5 mentoren Hr. HilhorstHr. Horstink Mw. De BruinHr. Groeneveld Hr. AltenaHr. Ten Broeke Mw. KoebruggeHr. Van Beers Hr. Olde BoerrigterMw. Roetenberg

6 ouders informatie: ‒ jaaragenda ‒ PTA, examenreglement ‒ inzage SOM ‒ mentor

7 het eindexamen ‒ havo: klas 4 en 5 ‒ Schoolexamen (SE) ‒ Centraal Schriftelijk Examen (CSE)

8 examenreglement ‒ cijferbepaling ‒ herkansingsregeling ‒ herexamenregeling

9 soorten vakken ‒ Vakken met alleen SE: inf – wisD – ma (cijfers) lo en ckv (onv / voldoende / goed) ‒ Vakken SE en CSE (50% - 50%) alle andere vakken

10 combinatiecijfer gemiddelde cijfer van ‒ maatschappijleer ‒ profielwerkstuk (kan dus compensatie zijn voor onvoldoende op eindlijst)

11 toetsen in schoolexamens ‒ schriftelijk ‒ mondeling ‒ kijk-/luister ‒ praktische opdracht ‒ handelingsdeel

12 PTA programma van toetsing en afsluiting ‒ welke toetsen ‒ wanneer (kwartiel 1t/m 7) ‒ waarover ‒ weging ‒ wel of niet herkansbaar

13 beoordelingen e.d. wat:resultaat, evt. proces hoe:cijfer of onv./vold./goed examendossier bewaren: ‒ resultaten: door school (SOM) ‒ gemaakte toetsen: door kandidaten, tot één jaar na het examen

14 herkansingsregeling bij SE één toets per periode, ongeacht resultaat inhalen op herkansingsmoment: herkansing van inhaalwerk is niet mogelijk. afwezig bij herkansing: herkansingsmogelijkheid vervalt maatwerk

15 programma dit schooljaar ‒ drie SE-weken ‒ examentrainingsweken voor CSE (verplicht) ‒ centrale examens (12 t/m 27 mei) ‒ gala 27 mei ‒ 16 juni vlag uit! ‒ tweede tijdvak 21 t/m 24 juni ‒ diploma-uitreiking

16 slaag-/zakregeling (1) eindcijfers voldoen aan: alles cijfers 6 of hoger 1x5 en rest 6 of hoger 1x4 en rest 6 of hoger en gemiddelde een 6,0 of hoger 2x5, of 1x5 en 1X4 en rest 6 of hoger en gemiddeld een 6,0 of hoger

17 slaag-zakregeling (2) gemiddelde van de CSE moet voldoende zijn (5,5) of hoger slechts één vijf voor Nederlands, Engels en wiskunde resultaat rekenen voldoende ckv en lo “voldoende” of “goed” onderdelen combinatiecijfer (maatschappijleer en profielwerkstuk) 4 of hoger

18 tweede tijdvak Iedereen mag in het tweede tijdvak een vak herkansen. Bij bijzondere omstandigheden naast herkansen mogelijkheid om vak in te halen.

19 afsluiting examen uitslag eerste tijdvak:16 juni 2016 uitslag tweede tijdvak: 5 juli 2016 diploma-uitreiking: 8 juli

20 Van Lyceum de Grundel ….. naar Hoger Onderwijs.

21 programma HBO/WO + toelatingseisen lob aanmelding loting + selectie studiefinanciering

22 Hoger Onderwijs: HBO - WO diploma havo: HBO diploma vwo: WO (universiteit) HBO 15%

23 toelatingseisen een diploma, pabo, hbo-rechten profiel, werktuigbouwkunde: NT profiel + vak(ken), accountancy NG+ec/mo aanvullende eisen –hotelschool –toneelschool –kunstacademie –logopedie –lichamelijke opvoeding

24 LOB voorbereiding op studiekeuze –open dagen –meeloopdagen –voorlichtingsactiviteiten (digitaal) –studie try-outs www.studietry-outs.nlwww.studietry-outs.nl –etc. verplicht: min. 40 punten (slu) vrij vragen

25 data open dagen Saxion: Enschede, Deventer, Apeldoorn Hogeschool Windesheim Zwolle vrijdag 13 november 13:00-21:00 uur Zaterdag 7 novemberApeldoorn12.00 - 16.00 uur Zaterdag 21 novemberDeventer12.00 - 16.00 uur Zaterdag 28 novemberEnschede12.00 - 16.00 uur Vrijdag 15 januari 2016Deventer13.00 - 17.00 uur Vrijdag 22 januariEnschede13.00 - 17.00 uur Vrijdag 29 januariApeldoorn13.00 - 17.00 uur Woensdag 9 maartDeventer17.00 - 21.00 uur Woensdag 16 maartEnschede17.00 - 21.00 uur Woensdag 23 maartApeldoorn17.00 - 21.00 uur

26 belangrijke websites www.deopendagenkalender.nl www.studielink.nl –aanmelden !! (DigiD) www.duo.nl –aanvragen studievoorschot –informatie loting en decentrale selectie www.studentenreisproduct.nl.nl –aanvragen reisproduct

27 aanmelden voor h.o. altijd vóór 1 mei (DigiD!!! 5 dagen) –recht op toelating –recht op matching-gesprek –recht op overstappen naar andere studie: tot 1 september

28 aanmelden voor h.o. afhankelijk van soort opleiding: –opleiding met aanvullende eisen: voor 15 jan. –opleiding met loting: voor 15 mei lotingstudie op eerste plaats geen twee lotingsstudies wel lotingstudie + studie decentrale selectie –opleiding met decentrale selectie eigen data bijv. Saxion Hogeschool 1 maart

29 loting (steeds minder) gewogen loting lotnummer bij aanmelden gemiddelde van cijfers lotingsklassen A: cijfer 8 of hoger: toegelaten B-C-D-E in verhouding 9-6-4-3 tweede helft juli bericht

30 decentrale selectie aanmelden bij één opleiding opleiding stelt zelf extra eisen: –vooropleiding/vakkenpakket/werkervaring onderzoek naar: –specifieke kennis en vaardigheden eigen aanmelddata !! ook aanmelden voor gewone loting –zie ook www.duo.nl

31 numerus fixus instellingsfixus –fysiotherapie –psychologie –logopedie opleidingsfixus –geneeskunde –tandheelkunde

32 studievoorschot Hoger Onderwijs: –lenen tot max € 986,-- per mnd –aanvullende beurs: –inkomen: € 46.000 - < € 30.000 –beurs: € 0 - € 365 –studiereisproduct (ov-kaart) –reizen naar studie en stage (ov-kaart) –www.duo.nl

33 regels afbetalen 35 jaar, sneller mag 1 - 4% van het inkomen niet afbetalen bij inkomen onder wettelijk minimum bijverdiengrens verdwijnt uitgebreide voorlichting: woensdag 27 jan 2016, 19:30 uur

34 van havo naar vwo met havo-diploma naar 5 vwo doel studeren aan universiteit verplicht op het vwo wi + fa/du vwo heeft één vak meer (inhalen) pos. advies + gem.: 6,8 procedure

35 beroepenvoorlichting voorlichting door ouders over beroep hbo / wo niveau eigen lln. uit 4/5 havo + 4/5/6 vwo woensdag 9 december a.s. aanmelden: c.delange@carmelhengelo.nl

36 Heeft u nog vragen? Bedankt voor uw aandacht en tot ziens. c.delange@carmelhengelo.nl

37 buitenlandse excursies Londen:lokaal G105 survival:lokaal G004 Praag:aula Berlijn:lokaal G005 Parijs:mediatheek

38 lokaalindeling mentoren Dhr. AltenaG012Dhr. V. BeersG117 Dhr. Ten BroekeG005Mevr. De BruinG105 Dhr. GroeneveldG009Dhr. HilhorstG114 Mevr. KoebruggeG110 Dhr. O. Boerrigter G103


Download ppt "Informatieavond 5havo 9 september 2015. programma examenjaar studie- en beroepskeuze / vervolgstudie nadere kennismaking mentor buitenlandse excursies."

Verwante presentaties


Ads door Google