De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eigen vermogen Indeling van vermogen Eigen vermogen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eigen vermogen Indeling van vermogen Eigen vermogen"— Transcript van de presentatie:

1 Eigen vermogen Indeling van vermogen Eigen vermogen BEA: Specifieke boeking bij de NV en BV 21.1 t/m (Heeswijk)

2 Vermogenstructuur Balans Investeringen Financieringen ↓ ↓ Bezittingen Eigen vermogen Vreemd vermogen

3 In Balans

4 Indelingen van vermogen
Achtergesteld vreemd vermogen: vermogen waarvan de gelduitleners achter gesteld worden bij andere schuldeisers Garantievermogen: buffer opgebouwd aan vermogen. Dit is bedoeld om aan de verplichtingen aan vreemdvermogenverschaffers te kunnen voldoen. (Eigen Vermogen + achtergestelde VV) Permanent vermogen: vermogen dat voor onbepaalde tijd in een bedrijf beschikbaar is gesteld. Tijdelijk vermogen: vermogen die voor een bepaalde tijd in een bedrijf beschikbaar is gesteld. Geïnduceerd vermogen: vermogen die uit de bedrijfsuitoefening beschikbaar wordt gesteld. Autonoom vermogen: vermogen waarvoor een aparte overeenkomst is afgesloten.

5 Verschillende soorten Aandelen vermogen bij NV/BV:
Maatschappelijk aandeelvermogen Maximumbedrag waarvoor een BV/NV volgens de statuten aandelen mag uitgeven. De nominale waarde van een aandeel is de waarde die op het aandeel staat. Geplaatst aandeelvermogen: Het gedeelte dat daadwerkelijk is uitgegeven. Je moet wel 20% van het maatschappelijk aandelenvermogen bij de oprichting plaatsen. Aandelenvermogen dat dan nog niet is geplaatst, noem je aandelen in portefeuille. Gestort aandelenvermogen: Gedeelte wat daadwerkelijk door de aandeelhouders is gestort. Het gestort aandelenvermogen (gestort kapitaal) moet minstens 25% van het geplaatste aandelenvermogen bedragen met een minimum van € ,- per BV. Bij een NV bedraagt dit bedrag € ,-

6 Voorbeeld: Een Naamloze Vennootschap heeft aandelen laten drukken met een nominale waarde van € 2 per stuk aandelen worden geplaatst tegen € 3 en daarvan moet 90% meteen betaald worden. Gedeeltelijke Balans NV Becx 31 december 2007 Credit: Maatschappelijk aandelenverm( x 2) € ,- - Aandelen in portefeuille (30.000x 2) € , Aandeelhouders n.t.s € ,- = gestort en geplaatst aandelenvermogen € ,- + Agio: x (3-2) = €

7 De journaalposten: Bij oprichting: 041 Aandelen in Portefeuille (B+) € Aan 040 Aandelenkapitaal (EV+) € Storting per bank: Uitgifte/ emissie/ plaatsing en storting per bank van aandelen: 110 Bank(B+) € 165 Aandelen nog te storten(B+) € Aan 041 Aandelen in Port.(B-)( x 2) € 043 Agioreserve (EV+)( x 1) €

8 Winstverdeling Eenmanszaak: -> winst naar de eigenaar winst = inkomsten Eigenaar moet hierover inkomstenbelasting betalen V.O.F: -> winst naar de vennoten vennoten moeten afzonderlijk inkomstenbelasting betalen

9 Winstverdeling N.V./ B.V.: winst verdelen over: - commissarissen/bestuurders ( Tantièmes) - vennootschapsbelasting - reserve (winstinhouding) - aandeelhouders (dividend) ! Dividend wordt altijd als een % van het geplaatste aandelenvermogen berekend ! Over het dividend wordt altijd 15% dividendbelasting als voorheffing ingehouden

10 Dividend Vorm: Cash: in geld Stock: in aandelen (NB: wel 15% dividendbelasting berekenen) Tijd: Interim (tussendividend) Slot (eind dividend)

11 Voorbeeld In 2004 heeft NV Becx een winst gemaakt van € ,.De verdeling van de winst is als volgt: 10% tantième van de winst voor de directie en personeelsleden. Niet-fiscale kosten bedragen € 5.000,-. Het dividend bedraagt 15% van het aandelenvermogen;Dividendbelasting 25%;Vennootschapsbelasting 35%;Restant van de winst wordt toegevoegd aan de winstreserve Bereken de fiscale winst van 2004 Winstsaldo € ,- Tantième € ,- - € ,- Niet fiscale kosten € 5.000,- + Fiscale winst € ,-

12 Winstverdeling Winstsaldo € ,- Ven.schapsbelast. 35% € ,- (35% v. € ,-) Winst na belasting € ,- Tantième € ,- € ,- Dividend (75% van 15% van € ) € ,- Divid bel (25% van 15% van € ,-) € 7.500,- € ,- Toevoegen winstreserve €

13 Journaalposten Beschikbaar stellen vennootschapsbelasting:
aan te betalen VPB Beschikbaar stellen winst om te verdelen: 999 overboekingsrekening aan 048 winst na belasting boekjaar Dividend en tantiemes uitkering 048 Winst na belasting aan 163 te betalen dividend 164 te betalen dividend belasting 044 Winstreserve 160 te betalen tantièmes

14 Beschikbaar stellen interimdividend:
aan 163 te betalen dividend 164 te betalen dividend belasting 163 te betalen dividend aan bank 164 te betalen dividend belasting aan 110 Bank Verdelen winst met Stockdividend: 048 Winst na belasting aan 042 Uit te reiken aandelen 164 Te betalen dividend belasting 044 Winstreserve 042 Uit te reiken aandelen aan 041 aandelen in portefeuille

15 Verschillende waarden van aandelen:
De nominale waarde van een aandeel is de waarde die op het aandeelbewijs staat gedrukt. De intrinsieke waarde van een aandeel is gelijk aan het eigen vermogen van een onderneming. De rentabiliteitswaarde van een aandeel geeft de winstpotentie van de onderneming weer. De beurswaarde is wat een aandeel op dat moment waard is op de beurs (NV).

16 Uitbreiding Eigen vermogen
Winstinhouding Aandelenemissie: Onderhands Openbaar: Vrije Claim (voorkeursemissie) Claim: recht van 1e inschrijving op nieuwe aandeel Waarde claim: (beurswaarde na – emissieprijs) delen door benodigde claims


Download ppt "Eigen vermogen Indeling van vermogen Eigen vermogen"

Verwante presentaties


Ads door Google