De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schooljaar 2014 - 2015 Welkom in het eerste leerjaar!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schooljaar 2014 - 2015 Welkom in het eerste leerjaar!"— Transcript van de presentatie:

1 Schooljaar 2014 - 2015 Welkom in het eerste leerjaar!

2 Welkom! Doel van de avond: een korte uiteenzetting over de leerstof in het eerste leerjaar en de manier van werken Een woordje uitleg over praktische zaken zoals huiswerk, agenda, rapporten, afwezigheden, … Een babbeltje met de juf, gewoon even de sfeer opsnuiven in het eerste leerjaar! De overstap naar het eerste leerjaar is een grote stap voor uw kind en ook voor u, gun elkaar de tijd, panikeer niet te snel en geniet vooral van alles wat uw kind leert!

3 Hoe ziet een dag eruit? 8.40 uur start van onze lesdag, graag op tijd op school We leggen de spullen waar die horen: agenda, brooddoos, huiswerk, … Startmoment in onze zithoek: kalender, gebed, dagverloop, vertelmoment (net zoals in de kleuterklas) Voormiddag vooral gericht op taal/rekenen Lesjes van 25 minuten omwille van aandacht Middagpauze van 11.55 uur tot 13.20 uur Namiddag: wereldoriëntatie, muzische vorming, hoekenwerk, … Boekentas maken, woordje uitleg bij huiswerk Naar huis!

4 Veilig leren lezen Verdeeld in 12 kernen Sluit aan bij de belevingswereld van uw kind. N.a.v. verhaal worden nieuwe woorden aangeleerd. 1 kern duurt ongeveer 3 weken en bevat ± 6 nieuwe woorden en dus ook evenveel nieuwe letters

5 Stappen bij het lezen S tructureerwoorden aanleren en daarbij aansluitend de letters. Woord kunnen analyseren en synthetiseren = hakken en plakken Je kind leert eerst woorden in afzonderlijke klanken hakken. ‘maan’ wordt dan mmm-aaa-nnn. Dan ‘plakt’ je kind de afzonderlijke klanken weer aan elkaar: mmm-aaa-nnn, maan. Op deze manier wordt het woord spellend gelezen. Op het moment dat je kind ook de ‘s’ kent, kan hij ook het woord ‘maas’ spelend lezen. Zo breiden de woorden die je kind kan lezen, zich systematisch steeds verder uit. Dit oefenen we vooral met het klikklakboekje.

6 Het koppelen van een klank aan een letter is erg belangrijk en moet dan ook vlot gaan, anders duurt het plakken soms te lang en lukt het vlot lezen niet We schrijven en lezen van links naar rechts Op een bepaald moment moet het kind in staat zijn nieuwe woorden te spellen. Spellend lezen is dus de elementaire leeshandeling Na verloop van tijd is het wel de bedoeling dat het spellend lezen plaats maakt voor vlot lezen, dit oefenen we ook dmv leeskaarten Leren lezen noemen we technisch lezen. Als het kind dit beheerst kan het ook begrijpen wat het leest. Hiervoor is veel oefening nodig. Dit gebeurt vooral vanaf kern 7. Nieuwe woorden en letters worden ingeoefend op verschillende manieren gedurende een 2-tal dagen met allerlei oefenmateriaal.

7 Leesboekje Werkboekje Letters

8

9 …maar ik hoop vooral dat uw kind veel plezier zal krijgen in lezen! Voorlezen Leeshoek Bezoek aan de bibliotheek Tijdschriften, krant, … Zien lezen, doet lezen

10 Schrijven met Ik pen Schrijven is een van de moeilijkste vaardigheden. Wij lezen leesletters en schrijven schrijfletters. We oefenen op vele manieren: in de lucht met je wijsvinger, op het bord,... Pengreep en de schrijfhouding zijn heel belangrijk In het tweede deel van het schooljaar leren de kinderen de letters pas aan elkaar schrijven We schrijven enkel met potlood! We oefenen de letters in de klas en elke week is er ook een schrijfwerkje als huiswerk.

11

12

13 Rekensprong Realistische rekenmethode Sterke aandacht voor klassikale instructie en automatisatie Kinderen zijn veel actiever met rekenen bezig en zodoende leren ze alles te ontdekken en te ervaren op het gebied van rekenen. Onderwerpen in het rekenboek sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. Rekenen heeft een goede opbouw van concreet naar schematisch. Getallen, bewerkingen, meten en metend rekenen en meetkunde komen aan bod

14 Getallen en bewerkingen Aan de hand van de avonturen van Wibbel, een gek, blauw mannetje, leren we rekenen. Getallen tot 10, 20 vlot kennen en herkennen a.d.h.v. getalbeelden:

15 Splitsen tot 10: de getallen vlot kunnen opsplitsen in 2 groepjes. Wordt thuis geoefend met splitshuisjes Optellen en aftrekken tot 10. Als je kind dit heel vlot kan dan zijn deze oefeningen geautomatiseeerd. Er wordt eerst veel gebruik gemaakt van concreet materiaal, daarna werken we met tekeningen, uiteindelijk zonder hulp Hiervoor worden ook sommenkaartjes meegegeven Ook bewerkingen tot 20 komen aan bod (niet uit het hoofd) Zie voor meer info in het neuze-neuze-boekje

16 Wat nog meer? Kloklezen: uur en half uur Liter, meter, kilogram Betalen en teruggeven met euro en eurocent. Vormen, spiegelbeeld

17 En dan is er nog dit… Wereldoriëntatie: we ontdekken de wereld rondom ons ahv ervaringen, uitstappen, doe-momenten, … We werken hiervoor met Zonnekind, aangevuld met thema’s die jaarlijks terugkeren Technologie: gegeven door meester Koen Godsdienst methode Land in Zicht: bijbelverhalen, kerkelijk jaar, sociale vaardigheden, gevoelens,… Muzische vorming met aandacht voor beeld, muziek, drama, taalgebruik, media,…door te beschouwen en te creëeren Bewegingsopvoeding: turnen en zwemmen Zwemmen pas vanaf februari maar dan wel wekelijks Hoekenwerk: vooral speels inoefenen van vaardigheden en kennis of gewoon een vrij spelmoment

18

19 Huiswerk, agenda, rapporten Doel van het huiswerk is kennis inoefenen en ook de ouders te informeren over de leerstof op dat moment Zou maximum 20 minuutjes in beslag mogen nemen Woensdag is er geen huiswerk Elke dag leestaakje: leeskaart, leesboekje, kkb aangevuld met: Schrijfwerkje uit Ik PenOF RekenblaadjeOF Ander werkblaadje ivm taal OF Sommenkaartjes, splitshuisjes, rekendoosje Agenda graag elke dag handtekenen Post gebeurt via mail, indien er mail is staat er een @ bij de envelop in het agenda

20 Er zijn een 5-tal rapporten te beginnen eind oktober Eind oktober is er ook een eerste individueel oudercontact

21 Ook in februari en eind juni is er een individueel oudercontact In het rapport vindt u meer info over hoe en wat we evalueren Er is ook ruimte voor sociale vaardigheden en (werk)houding in ons rapport De toetsen worden meegegeven in de blauwe toetsenmap Graag bekijken, handtekenen en dan terug bezorgen aan de klasleerkracht Er worden toetsen afgenomen na elke rekensprong en na elke kern van taal Het gaat hier om parate kennis, dus studeren thuis is nog niet aan de orde Bij de leestesten wordt het tempo vermeld vanaf de start van het schooljaar maar deze worden pas verrekend vanaf het 4 de leesboekje op het rapport. We zijn ons bewust van een zekere druk bij het lezen op tempo maar het blijft wel een belangrijke aanwijzing voor het vlot lezen.

22 Ziekte en medicatie Bij ziekte mag u maximaal 4 keer zelf een ziektebriefje schrijven U kan de briefjes uit het agenda gebruiken, nadien verplicht een doktersattest! Doktersattest ook voor een afwezigheid in de week voor of na een schoolvakantie! Een doktersattest is verplicht bij een afwezigheid van meer dan 3 kalenderdagen! We mogen enkel medicatie toedienen op schriftelijke vraag met duidelijke instructies van ouders/dokter Indien uw kind niet mag deelnemen aan turn- of zwemlessen, graag een briefje

23 Varia en zijn er nog vragen? Maximumfactuur bedraagt 75 euro en wordt via overschrijving betaald aan de school in 2 schijven (zie brief) Hiermee worden zwemlessen, uitstappen,… betaald Een drankkaart kan u aanschaffen voor 5 euro, zelf een drankje meebrengen kan natuurlijk ook We eten onze boterhammetjes op in de klas, een placemat mag van thuis meegebracht worden Woensdag is fruitdag Turnpak kan aangekocht worden op het secretariaat (niet verplicht) Verjaardag wordt gevierd met lied en kaart en eenvoudige traktatie (wafeltje, cake,…)


Download ppt "Schooljaar 2014 - 2015 Welkom in het eerste leerjaar!"

Verwante presentaties


Ads door Google