De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grasland Doel van de les: 1. kennismaking met thema grasland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grasland Doel van de les: 1. kennismaking met thema grasland"— Transcript van de presentatie:

1 Grasland Doel van de les: 1. kennismaking met thema grasland
2. beweidingssystemen

2 de kamelenbult is bij grasgroei - En kun je 5 beweidingssystemen
Grasland Aan het einde van de les weet je wat: de kamelenbult is bij grasgroei - En kun je 5 beweidingssystemen benoemen.

3 grasland Inleiding Hoeveel soorten gras zijn er op aarde?
Hoe groeit gras door het seizoen heen?

4 grasland Kamelenbult grasgroei

5 grasland Opdracht beweidingssystemen:
Beschrijf en teken 5 beweidingssystemen (15 minuten) benoem bij ieder systeem de: - grasproductie - verliezen - smakelijkheid - N-benutting - arbeid Bespreking in de klas

6 grasland Omweiden

7 grasland Standweiden

8 grasland Rantsoen beweiden

9 grasland Stripgrazen

10 grasland Zomerstalvoeren

11 grasland Siësta beweiding

12 grasland Summerfeeding

13 grasland Wat betekent de kamelenbult bij grasgroei?
Welke 5 beweidingssystemen ken je?

14 Grasland h1 Koe is kuddedier Van nature snel veel grazen en dan ……?
Welk beweidingssysteem sluit hierbij het beste aan?

15 Grasland Hoe groeit gras? Groeipunt laag bij de grond
Via bladmassa (vegetatief) Via zaadvorming (generatief)

16 grasland Vegetatieve vermeerdering: vooral via ……………..
kan via zijspruiten kan via wortelstokken

17 grasland Gras groeit uit ………….? Gras kan energie opslaan in de ……….?

18 grasland Bij hoeveel kg droge stof per ha bereikt
gras de maximale groeisnelheid?

19 grasland Voed de cyclus -vliegwiel in gang zetten in de bodem, hoe?

20 Grasland Hoofdstuk 2 Winterrust?
Hoe lang in cm mag het gras de winter in gaan? Schapen hebben “gouden voetjes”. Wat wordt hier mee bedoeld?

21 Grasland h2 Mollen Ontwatering Drainage

22 Grasland h2 nn

23 Grasland h2 Bodemanalyse Organische stof NLV bemesting

24 Grasland h3 Grasland ontwaakt Bij welke bodemtemperatuur
start de grasgroei? Soorten regenwormen: Rode worm Grauwe worm pendelaar

25 Grasland h3 Beoordelen bodem Beoordelen plantenbestand Goede grassen
Matige grassen Slechte grassen

26 Grasland h3 Goede grassen - Engels raaigras - timotee - beemdlangbloem

27 Grasland h3 Matige grassen - ruwbeemdgras - veldbeemdgras - kweekgras
- gestreepte witbol -> - fioringras - kropaar

28 Grasland h3 Slechte grassen - straatgras - geknikte vossenstaart
- liesgras - roodzwenkgras - mannagras

29 Grasland h3 Hoe herken je diverse grassen: Via google afbeeldingen

30 Grasland h3 Criteria voor herinzaai Waterhuishouding % Engels raaigras
% kweek % onkruid

31 Grasland h3 Voorjaarswerk grasland Rollen Slepen Wiedeg
Beluchtingsmachine

32 Grasland h3 Witte en rode klaver Verschillen? Stolonen Maaien/weiden

33 Grasland h3 Onkruiden Wat zijn bekende onkruiden?

34 Grasland h3 Voorbeelden: Ridderzuring Muur Scherpe boterbloem melde Brandnetels Stekels Herderstasje Hoefblad Paardenbloem weegbree

35 Grasland h3 Bemesting: Minerale mest Dierlijke mest

36 Grasland h3 Startsignalen grasgroei Welke? T-som bodemtemperatuur
witte wortelpuntjes

37 Hoofdstuk 4 Eerste snede in zicht
Door welke 4 variabelen varieert de grasgroei ieder voorjaar? Hoe meet je de grashoogte?

38 Grasland H4 Waar hangt de drogestof opbrengst van af? (vier)

39 Grasland H4 Hoogte Dichtheid Droge stof gehalte Grasbestand

40 Grasland H4 Beweidingssystemen

41 Grasland H4 Hoeveel gras eet een koe?

42 Grasland H4 HOE GROOT DIENT DAN HET PERCEEL TE ZIJN:
Voorbeeld benodigde oppervlakte: 100 melkkoeien. 1 koe graast per dag 8,5 kg ds. Inscharen bij kg ds Bijgroei 50 kg ds per dag. 4 dagen weiden. 20% verliezen. HOE GROOT DIENT DAN HET PERCEEL TE ZIJN:

43 Grasland h4 8,5 kg ds x 100 koeien = 850 kg ds
850 x 4 dagen x 120 % (20% verlies) = 4.080 kg ds 1700 kg ds+ 4 x 50 kg ds = kg ds Benodigd 4.080/1.900 = ha

44 Grasland h4 Hoeveel gras kan er per dag op een ha groeien in kg ds?

45 Grasland h4

46 Grasland h4 Voorbeeld graslandplanning

47 Grasland h4 Waar denk je aan als je dit ziet?

48 Grasland h4 Wanneer maaien 1e snede?
Hoeveel kg ds per ha staat er dan? Hoeveel % van de jaaropbrengst is dit?

49 Grasland h4 Gras plakt ‘s middags????????????
Wat is het beste maaimoment? Waarom kneuzen?

50 Grasland h4 Bemesting 1e snede
Waar hangt de benodigde hoeveelheid van af? Hoeveel m3 drijfmest voor een maaisnede? Hoeveel stikstof, fosfaat en kali zit er in 1 m3 drijfmest?

51 Grasland h5 Na de eerste snede In Juni en juli structuurrijker gras

52 Grasland h5 Ridderzuring Overblijvend onkruid Wortelonkruid
oliehoudend zaad

53 Grasland h5 Grassen Italiaans raaigras Timothee Grote vossenstaart

54 Grasland h5 Gras-klaver mengsel Voordelen: Stikstofbinding
Smakelijkheid N-binding tot wel 200 kg N/ha Meest gebruikt: witte klaver

55 Grasland h5 Witte klaver - Weiden en maaien, vormt stolonen
(uitlopers) Rode klaver Maaien Penwortel

56 Grasland h5 Droogte en eiwit? Effect bemesting en mineralisatie
Groeisnelheid gras na half juni

57 Grasland h5 Beregenen grasland?
Wat zijn signalen om te gaan beregenen? Wat vertelt de bodem?

58 Grasland h5 Natuurland - Plantensamenstelling - Uitgestelde maaidatum

59 Grasland h6 nazomeren Kroonroest in gras. Hoe voorkomen?
Welke andere schade ken je in grasland?

60 Grasland h6 De kluit in 7 stappen (blz. 74)
Aantal wormen in een kluit? Hoeveel % kruimels in bovenste 5 cm bij goede structuur?

61 Grasland h6 Wel/niet inzaaien grasland Toestand bodem
Grassamenstelling mengselkeuze

62 Grasland h6 Mengselkeuze (blz. 77) - alleen maaien - beweiden/maaien

63 Grasland h6 Signaalplanten
Bepaalde planten alleen aanwezig bij droge of natte omstandigheden.

64 Grasland h6 Beweiden in de nazomer Gras/klaver Voederwaarde
Maaien nazomer

65 Grasland h6 N voorziening (blz 84) van gebrek tot overmaat.
Najaarsbemesting, wel niet nodig? Onkruidbestrijding (richting sapstroom nazomer)

66 Grasland h7 najaar Bodemprikker of …………… Nieuw grasland, maaien voor
de winter? Weidesnede najaar max …. dgn

67 Grasland h7 Hoe najaarsgras inpassen in het rantsoen?

68 Grasland h7 Pure graze Wat is dit? Wat zijn belangrijke kenmerken?

69 Grasland h7 Najaarskuil Waarom lastiger te maken?
Effect van drogen op gras(klaver)

70 Grasland h7 Terugblik op weideseizoen Hoe doe je dit?
Wat heb je hierbij nodig?


Download ppt "Grasland Doel van de les: 1. kennismaking met thema grasland"

Verwante presentaties


Ads door Google