De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond natuurgras en onderhoud RKAVV / SEV 28 september 2011 Welkom Peter Mook Senior medewerker buitensport.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond natuurgras en onderhoud RKAVV / SEV 28 september 2011 Welkom Peter Mook Senior medewerker buitensport."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond natuurgras en onderhoud RKAVV / SEV 28 september 2011 Welkom Peter Mook Senior medewerker buitensport

2 Doel Informeren over aanleg / geschiedenis Wat doen wij aan onderhoud en waarom Rol Gemeente / vereniging

3 Arcadis stergrazo velden Groeiomstandigheden verre van optimaal Beschadigde grasmat herstelt moeizaam Velden zijn droogtegevoelig Bemesting luistert nauw Door geringe onderlinge verbinding zandkorrels is de toplaag verdichtingsgevoelig > harde velden Geen bodemleven wat zorgt voor organische afbraak / omzetting Alleen maar kommer en kwel ?? > NEE Velden zijn stabiel, bijna altijd bespeelbaar en goed vlak te houden. Het onderhoud vergt tijd, inzet en vakmanschap

4 Eisen Bodem / profiel Eisen gebruiker 40 % mineraal 25/30 % zuurstof 20/25 % vocht 3/5 % organische stof Eisen grasplant 60 % mineraal 15/20 % zuurstof 15/20 % vocht 2/3 % organische stof

5 Onderhoudsmaatregelen Herstellen speelschade Luchthuishouding / prikken Bemesting Rollen Beregening Doorzaai Maaien

6 Herstel speelschade Zeer belangrijk en ondergewaardeerde taak! Wekelijks herstel > tot 40% minder schade einde seizoen Kan door vrijwilligers worden uitgevoerd, mits tijdig en op de goede manier

7 Luchthuishouding / prikken Prikken > zuurstof voor de wortels en betere opwarming toplaag > sneller grasherstel 6 tot 8 keer per jaar Op de velden van de Kastelenring zeer belangrijk om de harde ondergrond onder controle te houden

8 Bemesting Eerste bemesting ca. eind maart 4 giften per jaar Langzaamwerkende meststoffen > Beter voor het milieu en minder graspieken > minder maaien. Iedere 3 jaar wordt er bemonsterd en bijgestuurd

9 Rollen Vooral na de vorstperiode actueel Aandrukken grasmat en herstellen contact met de ondergrond Rollen tot een minimum beperken i.v.m. structuurschade In de praktijk bestaat nog te vaak een misvatting over de mogelijkheden van de rol. Het idee dat rollen primair dient om het speelvlak te egaliseren is onjuist. Een rol drukt alleen de grond aan; een putje blijft dus een putje!

10 Beregening Behoud van bestaande grasmat Bevordering van kieming graszaad Behoud van stabiliteit van een schrale toplaag( velden 1,3,4,5,6) Beregenen in kleine giften bij doorzaai Enige verdroging tijdens rustperiode geen probleem Te snel/veel beregenen > minder gewenste grassoorten Beregenen is om de plant in leven te houden. Er wordt geen sterke groei bereikt. Het uitstellen van beregenen op momenten dat door droogte de groei stagneert en het gras verwelking gaat vertonen is een kunst. De visuele aanblik vermindert en veel verenigingsmensen zullen aandringen op beregenen. Alleen als er schade aan de grasmat wordt verwacht is beregenen gewenst en noodzakelijk

11 Doorzaai Zo snel mogelijk verkrijgen van een dichte grasmat Doorzaai met speciale grassportmengsels SV 7 en SV 8, engels raaigras en veldbeemdgras Doorzaaien machinaal en kruislings, doelmonden rotoren en handmatig bij zaaien Periode van herstel in LV 12 weken. Na doorzaai wordt er direct een bemesting gegeven De seizoenen worden steeds langer en de rustperiode staat onder druk. Tendens is dat in juni de velden pas in zomeronderhoud gaan. Voor de langste dag is er nog sterke wortelgroei, daarna niet meer. Mei en augustus blijven nog steeds de beste groeimaanden voor het gras.

12 Maaien Circa 45 x per jaar In groeiperiode 2 x per week. Maaihoogte Kastelenring 25 mm. Tijdens speelweekend is de hoogte dan circa 30 mm Maaien het liefst onder droge omstandigheden

13 Overbespeling Velden 3,4,5,6 worden structureel overbespeeld Veld 1 wordt niet overbespeeld maar is in 2010 gerenoveerd, dus een jonge kwetsbare grasmat: Feiten: nat najaar 2010, 1 maand sneeuw op de velden, geen grasgroei in het voorjaar vanwege de droogte. Wel beregening maar zoals eerder gezegd, dit houdt de plant in leven en zorgt niet voor sterke groei. Veld 1 t.o.v. veel andere velden in de regio niet slechter. Inderdaad polvorming in het middengedeelte

14 Engels model ? Alleen het eerste, geen andere activiteiten Kritisch naar w-up momenten Kritisch kijken naar de bespeelbaarheid van het veld Minimale belasting is niet zaligmakend. Het is een manier om met een beetje geluk en vakmanschap het gras goed te houden. Graskwaliteit is altijd variabel, het is een natuurproduct

15 Extra Beperk op de trainingsvelden zo veel mogelijk de zgn. trappetjes en andere loopvormen waarbij direct al speelschade wordt veroorzaakt Train zo veel mogelijk op de kunstgrasvelden! Spaar de doelgebieden tijdens trainingen en gebruik meer de zijkanten van de velden Lettergroepen tot aan de C ( en de dames)maken niet veel schade. Het zijn vooral de A/B junioren en senioren die de schade veroorzaken. Spreek duidelijk regels af met trainers over het gebruik van velden en kom deze ook na


Download ppt "Informatieavond natuurgras en onderhoud RKAVV / SEV 28 september 2011 Welkom Peter Mook Senior medewerker buitensport."

Verwante presentaties


Ads door Google