De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4 bodems beoordelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4 bodems beoordelen"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 4 bodems beoordelen
Bodemkunde h4 t/m h6 Hoofdstuk 4 bodems beoordelen

2 h4 Bodemanalyse, belangrijk hulpmiddel voor …… Hoe vaak?
Bemonstering van 0 - ? Cm

3 h4 Beoordelen analyse Adviesbasis voor bemesting NLV
Bodemanalyse grasland

4 h4 Profielkuil Hoe en waar

5 h4 Beoordeling van een kluit Structuurelementen - losse kruimels
- afgerond blokkige elementen - scherpblokkige elementen

6 h4 Beoordelen van structuur Wat is een goede structuur?
Hoe is de structuur hiernaast?

7 h4 Beoordelen beworteling

8 h4 Beoordelen bodemleven zichtbaar en niet direct zichtbaar

9 H5 bodembewerking Hoofdgrondbewerking welke?

10 H5 bodembewerking Hoofdgrondbewerking welke? Ploegen Spitten
Woelen (let op effect)

11 h5 Bandendruk Draagkracht grond Voordeel lage druk

12 h5 Voorjaarsbewerking, welke? Verschil zandgrond en kleigrond
Wat is de werkelijke bodemstructuur?

13 h5 Ontwatering

14 h5 Nat?

15 h5 Zeeniveau en beneden zeeniveau

16 h5 Diepe grondbewerkingen, welke?

17 h5 Diepe grondbewerkingen, welke? Diepploegen Diepspitten Diepwoelen

18 H6 bemesting Bekalken (pH) Calcium en magnesium
Calcium zorgt er voor dat de gronddeeltjes meer uit elkaar gedrukt worden Magnesium het tegenovergestelde, dus……………

19 h6 Opbouw organische stof Via………….

20 h6 Opbouw organische stof Via…………. Gewasresten Organische meststoffen
Compost Bijdrage aan opbouw org. Stof: nagaan van (e.o.s.) effectieve organische stof kenmerk: na 1 jaar nog aanwezig in bodem

21 h6 E.o.s. (effectieve organische stof) zie tabel blz. 69
Wat zijn van de 3 categorieën steeds de beste 3 ? 1. gewasresten 2. dierlijke mest 3. groenbemesters

22 h6 1. gewasresten: Wintertarwe, kunstweide 2e jaar, zomergerst
E.o.s. (effectieve organische stof) zie tabel blz. 69 Wat zijn van de 3 categorieën steeds de beste 3 ? 1. gewasresten: Wintertarwe, kunstweide 2e jaar, zomergerst 2. dierlijke mest: GFT compost, vaste meest vleeskuikens, kippenmest 3. groenbemesters: onder dekvrucht: Italiaans raaigras, rode klaver, Engels raaigras

23 h6 Minerale mest Welke functie hebben deze meststoffen?
Voeden zij de plant of de bodem????????????????????? Enkelvoudig of samengesteld

24 h6 Drijfmest Eigenschappen: stikstofrijk,
T.o.v. vaste mest weinig org. Stof Gemiddeld 8,5 % droge stof Wat is goed moment van uitrijden in het voorjaar?

25 h6 Drijfmest, waarom géén najaarstoediening?
Vaste mest: draagt bij aan: ?????? Werkt langzamer dan: ????????

26 h6 Compost Heeft positieve invloed op: ????????? en ???????????
In de bodem verteert compost: snel/langzaam ??????? Heeft compost direct een positieve invloed op de bodemstructuur?

27 Stellingen h4 – h6 Waar of niet waar:
1. Bij de bodemanalyse door bijv. BLGG wordt grasland tot 25 cm diep onderzocht. 2. Het NLV stuurt het advies voor de stikstofbemesting. 3. Een profielkuil maak je om te weten wat de gehaltes in de bodem zijn.

28 Stellingen h4 – h6 4. Grond met een goede structuur heeft scherpblokkige elementen. 5. Bij een betere beworteling kan de plan minder voedingsstoffen opnemen. 6. Het bodemleven zegt iets over de hoeveelheid klei in de bodem.

29 Stellingen h4 – h6 7. Een hoofdgrondbewerking is rotorkopeggen. 8. Een diepe grondbewerking zoals woelen voer je uit om een storende laag op te heffen. 9. Een goede ontwatering van grasland geeft een langer groeiseizoen en een hogere opbrengst. 10. Een goede verhouding tussen calcium, kalium en magnesium zegt niets over de structuur van de grond.

30 Stellingen h4 –h6 11. Bekalken verhoogt de pH. 12. Bij bekalken voeg je magnesium toe aan de bodem. 13. Grasland geeft de meeste effectieve organische stof. 14. Minerale mest voedt alleen de plant.

31 Stellingen h4 – h6 15. Minerale meststoffen kunnen voor altijd in een fabriek gemaakt worden. 16. Drijfmest kun je het beste in het najaar uitrijden. 17. Drijfmest is stikstofrijk. 18. Vaste mest bevat meer fosfaat dan drijfmest. 19. Compost is op termijn positief voor de bodemstructuur.

32 H7 Vruchtopvolging Wat is vruchtopvolging? Wat is het verschil tussen een Bouwplan van 1:3 en 1:6 (zie blz. 79) Groenbemesters - Wat is het belang voor de bodem?

33 H7 vruchtopvolging Groenbemesters
Werken mee aan opbouw organische stof Bevordering van bodemleven Bevordering bodemstructuur Vastleggen van voedingsstoffen Effect op waterhuishouding

34 H7 Onderwerken groenbemester
Wat vertelt de afbeelding op blz. 81 rechts bovenaan?? Gras-klaver Klaver is een pioniersgewas Wat betekent dat? Voor of na snijmaïs?

35 H7 Graslandvernieuwing Waarom? Nadelen?
Welke criteria nodig om te bepalen of graslandvernieuwing zinvol is?

36 H7 Criteria: % slechte grassen Hoeveelheid onkruid Open plekken
Beoordeling bodemstructuur

37 H7

38 H7 Maïsteelt Maïs houdt bodemkundig gezien van: ?
Wat kun je afleiden uit de bodemanalyses Onderaan blz. 86 ????? Bemestingseffect, wat zie je op blz. 87 Linksonder in de 2 foto’s ??

39 H7 Maïs in grasstoppel Heeft dit toekomst ???? Mogelijke voordelen??

40 h7 Gewasbeschermingsmiddelen Nodig in melkveehouderij???

41 H7 Stellingen, geef aan: waar of niet waar
1. Vruchtopvolging doe je om de bodem gezond te houden. 2. Een bouwplan van 1 : 4 betekent dat je bijvoorbeeld 1x in de 3 jaar aardappels verbouwd. 3. Groenbemesters zijn niet belangrijk voor de bodem. 4. Groenbemesters moet je diep onderploegen.

42 H7 5. Onder een klaver gewas vind je weinig wormen.
6. Klaver kun je het beste na mais inzaaien. 7. Klaver is gevoeliger voor bodemverdichting. 8. Graslandvernieuwing voer je uit bij een slechte botanische samenstelling.

43 H7 9. Bij graslandvernieuwing verhoog je de organische stof. 10. Als de bodemstructuur in orde is, dan is doorzaaien een betere optie. 11. Maïs wortelt ondiep in een bodem met goede structuur. 12. Maïs is structuurgevoelig.

44 H7 13. Maïs reageert positief op vruchtwisseling door een hogere opbrengst. 14. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen de natuurlijke regulatiefuncties in de bodem verstoren. 15. Bij duurzame gewasbescherming gebruik je een ruime dosering.


Download ppt "Hoofdstuk 4 bodems beoordelen"

Verwante presentaties


Ads door Google