De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat betekent bodem voor de landbouw en landbouw voor de bodem? Departement Landbouw en Visserij Geert Rombouts – Bart Debussche.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat betekent bodem voor de landbouw en landbouw voor de bodem? Departement Landbouw en Visserij Geert Rombouts – Bart Debussche."— Transcript van de presentatie:

1 Wat betekent bodem voor de landbouw en landbouw voor de bodem? Departement Landbouw en Visserij Geert Rombouts – Bart Debussche

2 Wat betekent bodem voor de landbouw en landbouw voor de bodem? Overzicht  Landbouw nog nodig?  Kwaliteitsvolle bodem: wat is dat?  Hoe staan we er voor?  Wat kunnen we doen?

3 Toenemende vraag naar ruimte voor andere (leuke) dingen en… voedsel is er toch meer dan genoeg Geopolitieke spanningen vs. voedselzekerheid Ecologische voetafdruk – voedselkilometers Lokaal voedsel – korte keten Kwaliteit Vlaams voedsel overtreft alles Moet er nog landbouw zijn …

4 En als we nu alles eens zelf produceren?  Studie Food Footprint Departement Landbouw en Visserij 2012 Basis huidig consumptiepatroon Vervangproducten voor wat hier niet kan geteeld Enkele sprekende cijfers: 2,79 kg/dag/hoofd = 6,4 miljard ton = 1284 m 2 tuin voor elke Vlaming = 808 700 ha voor Vlaanderen… http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/studies

5 En ook dat nog … Groeiende wereldbevolking Klimaatverandering FAO: productie veilig stellen – opdrijven Vlaanderen is één van de schaarse plaatsen op aarde geschikt voor landbouw zonder irrigatie Zuinig omspringen met elke morzel vruchtbare grond

6 Pijlers kwaliteitsvolle bodems voor landbouw Chemisch e bodemvruchtbaa r-heid Fysische bodemvruchtbaar- heid Biologische bodemvruchtbaar- heid bemesting bodemleven structuur textuur

7 Belang organische stof Fundament voor gezonde vruchtbare bodem  stabiliteit bodemaggregaat  water: infiltreren en vasthouden  porositeit: zuurstof  nutriënten: leveren en vasthouden  weerbaarheid – bodemleven Basis voor duurzaam bodembeheer

8 Hoe staan we er voor?

9 Situatie en evolutie bodemkoolstof in landbouw Bron: Bodemkundige Dienst van België 1989-1991 1996-1999 1992-1995 2000-2003 2004-2007 2008-2011

10 Bodemkoolstof in akkerbouwpercelen (2008-2011) Bron: Bodemkundige Dienst van België

11 Wat kunnen we doen?

12 Optimaliseren pH en organische stof pH snel bij te sturen Organische stof  werk van lange adem  beperkt gehalte EOS meststoffen  jaarlijkse afbraak Positief: aandacht voor bodemkwaliteit vb. is doelstelling MAP5

13 Verhogen van organische stof Aanvoer OS verhogen Oogstresten, organische mest, compost, … Inplannen van groenbedekkers in teeltplan N-uitspoeling vermijden Erosiebestrijding Bodemstructuurverbeterend Goede humustoestand Levert 750 à 1000 kg EOS/ha Goede ontwikkeling noodzakelijk Afbraak OS reduceren: bodem minder intensief en minder diep bewerken

14 Groenbedekkers in regelgeving Inzaai van groenbedekkers als maatregel: GLB: Vergroening: invulling EAG (5%): mengsel van groenbedekkers of onderzaai van gras MAP 5: Focusbedrijven: vanggewas inzaaien na oogst teelt Aangepaste bemestingsnormen: bepaalde hoofdteelt + vanggewas Wintergraan + nateelt Gras/snijrogge + maïs Fosforgehalte bodem 2017: reductie organische mest > andere manieren om OS aan te brengen: groenbedekkers?

15 Groenbedekkers in regelgeving Erosieregelgeving binnen randvoorwaarden GLB Inzaaien van bodembedekking: Erosiebestrijding in winter Organisch materiaal bij NKB Essentie effect groenbedekker: goede ontwikkeling Soortenkeuze Inzaaidatum Bodemstructuur “Groenbedekkers telen is zilver, managen is goud”

16 Aanbevelingen Ken pH en OS van uw percelen Zorg voor positieve balans OS  groenbedekkers – compost Vruchtwisseling houdt bodem gezond Voorkom erosie en verdichting Draag zorg voor onze bodems Voor ons voedsel en dat van volgende generaties

17 Landbouw en bodem: een goed koppel? Zeker en vast, maar … Dank voor uw aandacht


Download ppt "Wat betekent bodem voor de landbouw en landbouw voor de bodem? Departement Landbouw en Visserij Geert Rombouts – Bart Debussche."

Verwante presentaties


Ads door Google