De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sportieve omgeving / onderneming Hulsberg Jack Opgenoord Huis voor de Sport.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sportieve omgeving / onderneming Hulsberg Jack Opgenoord Huis voor de Sport."— Transcript van de presentatie:

1 Sportieve omgeving / onderneming Hulsberg Jack Opgenoord Huis voor de Sport

2 Sport in de huidige samenleving De bevolkingsopbouw verandert De sporter verandert De vereniging verandert De sportvraag uit de samenleving verandert Gemeentelijk beleid verandert De sport en beweegomgeving verandert

3 De sporter verandert Van sporter naar consument Individualisme “Zap-gedrag” Tijd is schaars  Drang naar kwaliteit (kwalitijd) Flexibiliteit Kwaliteit boven nabijheid Multicultureler Mobieler

4 De sportvereniging verandert Ledenaantallen nemen af Behoeften van de leden veranderen Druk wet- en regelgeving De vraag naar vrijwilligers groeit Concurrentie neemt toe; marktaandeel neemt af De lokale positie verandert

5 Sportvraag verandert Kinderopvang  Sportieve arrangementen Onderwijs  Beweegmomenten Werkgevers  Fitte werknemers Gezondheid  Minder ziektekosten Zorg  Participatie, beweging Buurt/Wijk  Nuttige vrijetijdsbesteding Vrije Tijd  Spanning en sensatie Gemeenten  Partner in sportbeleid

6 6 Karakteristieken van de doelgroep Rollen die ze kunnen vervullen Hun omgeving Wat is hun tijdbesteding? Hoe zien ze de sportvereniging? Wensen voor het ideale clubhuis Welke competitievorm wil men? Welke additionele diensten wil men? Sporter Trainer Scheidsrechter Commissielid Klant van de kantine Sponsor Vrienden lid maken Ouders warm maken voor de vereniging School Expertise vanuit het werk Sponsors Via bedieningsconcepten leden meer bieden, binden en betrekken bij de verenigingen Leven lang sport en bewegen tot 12 jaar12 – 18 jaar18 – 25 jaar Masters 25 – 35 jaar35 - 45 jaar 45 jaar en ouder Jong volwassen Starters Ouders Jongste jeugd Jeugd

7 School en Sport 430 basisscholen in Limburg, Basisschool Hulsberg 40 brede scholen (10 in ontwikkeling) heeft een vakleerkracht 5% predicaat sportieve brede school 12% vakleerkrachten in PO Limburg 40% landelijk 64% randstad

8 clustering van accommodaties privatisering ? vereniging van de toekomst combinatie functies ? PPS constructies Nieuw gemeentelijk beleid Van accommodatiebeleid naar sportstimulering Meer verantwoordelijkheid verenigingen Sturen op vitale verenigingen Sturen op maatschappelijk waarde accommodaties Verenigingen als partner van beleid Toenemende aandacht commerciële aanbieders Investeren in plaats van subsidiëren

9 De moderne sport omgeving Doelgroepgericht met een breed en flexibel aanbod Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen Klantgericht met kwaliteit Professionalisering Multifunctionele accommodatie 12 uur per dag activiteiten Samenwerking met andere partijen Uitvoerder van het lokale sportbeleid

10 10 Match behoeften vereniging met behoeften gemeente Gemeenschappelijke focus: vraag van de sporter Behoeften gemeenteBedieningsconcept Gezonde burgers Sociale binding Meer sporten specifieke doelgroepen Nieuwe leden Professionele ondersteuning Iets bijdragen aan de wijk / samenleving Behoeften Vereniging Ken je verenigingen / sporters Actief naar de vereniging Stimuleren doelgroep-denken (blik naar buiten) Nieuw sportaanbod aanreiken Activeren scholen tot samenwerking verenigingen Adequate ondersteuning via duale banen Activeren vereniging door: Werving via scholen Sportieve scholen

11 Sportieve omgeving / onderneming sportieve breed maatschappelijke voorziening ultieme BOS-omgeving sportief - culturele omgeving structurele uitvoeringsomgeving sportieve PPS constructie economische winst door clustering vereniging van de toekomst van groot belang voor de leefbaarheid 15 omgevingen voor 2010 50 omgevingen voor 2017

12 Kritische succesfactoren Geloof in het concept van de “vereniging van de toekomst” Scheppen van de duidelijke kaders Investeren in de sociale infrastructuur partners bij elkaar brengen open en vertrouwd tijd nemen voor het proces

13


Download ppt "Sportieve omgeving / onderneming Hulsberg Jack Opgenoord Huis voor de Sport."

Verwante presentaties


Ads door Google