De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DIS-project Studiejaar 2007 - 2008. Opdrachten Bloedbank Administratie Systeem - Sanquin Stagesite Applied Sciences Webshop Topicus Bier Tour Operating.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DIS-project Studiejaar 2007 - 2008. Opdrachten Bloedbank Administratie Systeem - Sanquin Stagesite Applied Sciences Webshop Topicus Bier Tour Operating."— Transcript van de presentatie:

1 DIS-project Studiejaar 2007 - 2008

2 Opdrachten Bloedbank Administratie Systeem - Sanquin Stagesite Applied Sciences Webshop Topicus Bier Tour Operating Information System - Agro Reizen Voetbaltraining Suite - Sportpartners Informatiesysteem voor Recruitment laboratoriumpersoneel – Krachtcentrale Webadministratie systeem Kentekenplaathouder BV

3 Projectrollen van docenten Procesbegeleider – Coen Burgers, Henk van Dooren, Carola Doumen, Marco Engelbart, Frans Gorter, Jorg Janssen, Misja Nabben, Ben Nieuwhof, Chris Scholten, Harrie van Seters Vakbegeleider – Requirements Engineering, Business Process Modeling: Coen Burgers – Database Design: Marco Engelbart, Frans Gorter, Jorg Janssen – Database Programming: Chris Scholten, Harrie van Seters – Applicaton Development: Eddy Luursema, Misja Nabben Vaardighedenbegeleider – Carola Doumen Opdrachtgever (bij Bloedbank) – Eddy Luursema

4 Contact met opdrachtgever Begin projectweek 1: intakegesprek met opdrachtgever – Gesprek met opdrachtgever om opdracht duidelijk te krijgen. Een en ander resulteert in Plan van Aanpak dat besproken wordt tijdens vervolgafspraak. Begin projectweek 2: vervolggesprek met opdrachtgever – Gesprek met opdrachtgever om Plan van Aanpak / offerte te bespreken Op initiatief van de groep of opdrachtgever: voortgangsbespreking – Voortgangscontrole en tussentijdse evaluatie van inhoudelijke beslissingen. Projectweek 8 of 9: presentatie eindproduct

5 Activiteiten met procesbegeleider Wekelijkse werkbespreking – Afspraken over planning, inhoudelijke afspraken, feedback. In week 3 en 6: functioneringsgesprek – Projectbijdrage en persoonlijke competentieontwikkeling wordt besproken aan de hand van een voorlopige versie van het PPB In week 4 en 7: IPV-bespreking – Feedbackronde waarbij de projectbijdrage en persoonlijke competentieontwikkeling wordt besproken

6 Overige activiteiten Wekelijks: reviewsessies met begeleider(s) – Tussentijdse evaluatie van producten Projectweek 5: tussenpresentatie aan docenten en medestudenten – Voortgang en tussenresultaten worden gepresenteerd aan 2 docenten (procesbegeleider en vakldocent) Projectweek 8: inleveren PPB Projectweek 9: assessments

7 Methoden, tools en technieken Maak zelf keuzes in overleg met opdrachtgever Software ontwikkelmethode – Waterval, Incrementeel en iteratief Zie https://scholar.han.nl/sites/5-ica-alg/hbovaardigheden/bronnen.aspx Planmatig Werken, niveau2, ICT Procesmodellen v1.01 https://scholar.han.nl/sites/5-ica-alg/hbovaardigheden/bronnen.aspx Requirements analysis, business process modeling – Use cases, activity diagrams, IDEF0, DFD’s Datamodellering – FCO-IM, ERM Relationeel Database Management Systeem – MS SQL Server, MySQL, Oracle Programeertalen / generatietools – ASP.NET, PHP, Imagine

8 Producten Plan van Aanpak Offerte Functioneel Ontwerp Technisch Ontwerp Testrapport Technische productdocumentatie Adviesrapport …

9 Competenties en indicatoren 2 domeincompetenties op niveau 3 – Analyseren – Ontwerpen – Realiseren + Testen (en Beheren) 1 algemene HBO-vaardigheden-competentie op niveau 3, andere 2 op niveau – Communiceren – Planmatig Werken – Samenwerken

10 PPB TVR per indicator Relevante zaken uit het projectdossier (groepsproduct), waarmee de student zijn competenties kan aantonen. Bewijslast voor het behalen van competenties bestaat altijd uit materiaal dat door de student zelf is gemaakt. Verslagen van de functioneringsgesprekken. Logboek (persoonlijk). Reflectieverslag.

11 Huisregels Op ingeroosterde momenten wordt er op school gewerkt Houd rekening met elkaar

12 Workshops, lessen Vaardigheden ASP.NET (indien gewenst) Security …

13 Vaardigheden bij DIS

14 Week 1: Intakegesprek met de opdrachtgever Neem contact op met de opdrachtgever Maak een afspraak Neem een camera mee en neem dit gesprek op Maak een gespreksverslag Vervolggesprek is wenselijk!

15 Een offerte bevat de volgende onderdelen: aanbiedingsbrief: aanleiding/ doel/ doelgroep/ opbouw van de offerte/ verzoek om ondertekende offerte terug te sturen concrete omschrijving van de opdracht en de op te leveren producten c.q. eindproduct. tijdpad kosten algemene voorwaarden: hoe lang blijft deze offerte geldig/ facturatie/ format met de mogelijkheid om te tekenen. Week 2: Offerte

16 Op initiatief van de groep of opdrachtgever Week 3 t/m 7: Voortgangsbespreking

17 Eindrapportage met aanbevelingen Week 8: Eindpresentatie

18 Contact met klant

19 Intakegesprek (1) Doel: kennis maken opdracht verhelderen afspraken maken

20 Intakegesprek / Interview: mondeling verzamelen van informatie door middel van een serie van vragen naar feiten/ meningen/ ervaringen/ motieven. Kenmerken: De projectgroep is de initiatiefnemer De projectgroep is verantwoordelijk voor het eindresultaat De projectgroep bepaalt vooraf de opbouw Het interview wordt mondeling afgenomen Intakegesprek (2)

21 Basisprincipes Luisteren Observeren Directief ↔ non-directief Acceptatie en relevantie Oriënterend en specialiserend Feiten- meningen- ervaringen- motieven

22 Vraagcategorieën open en gesloten vragen directe en indirecte vragen hoofdvragen en doorvragen waardevrije en suggestieve vragen

23 Doorvraagtechnieken Non – directief : samenvatten en concluderen herhalen vragen om verduidelijking gevoelsreflectie stilte Directief : gesloten vragen stellen Suggestieve vragen stellen confronteren

24 Verbale aspecten – Luistergedrag + Maak oogcontact + Neem een geïnteresseerde houding aan + Moedig de verteller aan door te gaan + Vraag om verduidelijking + Vraag gerust door + Vat af en toe samen + Houd je eigen emoties onder controle + Laat stiltes toe

25 Valkuilen Ongeïnteresseerde luisterhouding Onderbreken van de spreker Je eigen verhaal gaan vertellen Met je gedachten ergens anders zijn Impulsief reageren Waarderend reageren Veronderstellingen uiten Te snel adviseren

26 Samenvatten Waarom? Ordening brengen in een gesprek Stimuleren tot verdere exploratie Emotionele uitspraken tot de zaak terugbrengen Rust scheppen Interesse tonen Controleren Veelpraters afremmen Inzicht krijgen in overeenkomsten en verschillen Inhoud en gevoel uit elkaar halen Spiegelen/ Samenvatten/ Parafraseren

27 Non- verbaal gedrag Manier waarop iemand spreekt Lichaamshouding en motoriek Mimiek Nabijheid

28 Functies non- verbaal gedrag Aanwijzingen geven omtrent eigenschappen/ attitudes en identiteit Ondersteunen en reguleren van de verbale communicatie Vervangen van verbale communicatie Reguleren van onderlinge verhoudingen

29 Contact met klant E = K x A

30 Contact met klant Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie

31 Vaardigheden bij DIS 22 april 14.15 uur: Adviesvaardigheden + Feedback gespreksopnames Projectweek 3: Adviesvaardigheden: Omgaan met weerstanden Projectweek 5:Hbo competenties in het portfolio in drie rondes 14.15 uur Communiceren 14.45 uur Planmatig werken 15.15 uur Samenwerken


Download ppt "DIS-project Studiejaar 2007 - 2008. Opdrachten Bloedbank Administratie Systeem - Sanquin Stagesite Applied Sciences Webshop Topicus Bier Tour Operating."

Verwante presentaties


Ads door Google