De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ip4inno 5/29/20161 Opleidingsmodule 3A Deel 3: Waardering en beheer van octrooien Octrooibeheer en innovatiemanagement verbeteren met IPscore Johannes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ip4inno 5/29/20161 Opleidingsmodule 3A Deel 3: Waardering en beheer van octrooien Octrooibeheer en innovatiemanagement verbeteren met IPscore Johannes."— Transcript van de presentatie:

1 ip4inno 5/29/20161 Opleidingsmodule 3A Deel 3: Waardering en beheer van octrooien Octrooibeheer en innovatiemanagement verbeteren met IPscore Johannes Schaaf, EPO

2 ip4inno 5/29/20162 Agenda Integratie van octrooibeheer en innovatiemanagement Wat is de waarde van octrooien? Methoden om octrooien te waarderen Overzicht en demo van IPscore

3 ip4inno 5/29/20163 Integratie van het beheer van intellectueel eigendom en innovatiemanagement Erkenning van het belang van octrooien Systematische integratie van octrooigerelateerde criteria bij de waardering en het beheer van O&O-projecten Integratie van octrooibeheer en merkenmanagement Integratie van een octrooiverantwoordelijke in elk O&O-team Vroege integratie van marketing-, O&O-, productie- en octrooimanager Genereren van ideeën Routine- zaak Ontwikkeling van ideeën Waarderingen na elke fase Technische ontwikkeling (O&O) Technische tests (prototypes) Markt- introductie Routine- zaak

4 ip4inno 5/29/20164 Integratie van het beheer van intellectueel eigendom en innovatiemanagement Erkenning van het belang van octrooien Systematische integratie van octrooigerelateerde criteria bij de waardering en het beheer van O&O-projecten Integratie van octrooibeheer en merkenmanagement Integratie van een octrooiverantwoordelijke in elk O&O-team Vroege integratie van marketing-, O&O-, productie- en octrooimanager Genereren van ideeën Routine- zaak Ontwikkeling van ideeën Waarderingen na elke fase Technische ontwikkeling (O&O) Technische tests (prototypes) Markt- introductie Routine- zaak

5 ip4inno 5/29/20165 Octrooien waarderen = potentiële innovaties waarderen! octrooi= geoctrooieerde uitvinding = technologie + alleenrecht ≠ enkel het alleenrecht octrooiwaardering= waardering van gepatendeerde uitvindingen = waardering van technologie + juridische overwegingen = waardering van (potentiële) innovaties

6 ip4inno 5/29/2016 6 De echte betekenis van 'waarde' Waarde Individueel nut Prijs Ruilwaarde Kostprijs De waarde van een octrooi is het toekomstige commerciële nut van de geoctrooieerde uitvinding! Waarde als onderpand voor een banklening Waarde indien exclusief gebruikt door de eigenaar van het octrooi Waarde voor een bedrijf dat door het octrooi wordt geblokkeerd (Blackberry 600 M$) Waarde voor licentienemers 1 frisdrank = 0,2 euro1 frisdrank = 0,3 - 2 euro 1 frisdrank = dorst lessen (thuis / in de woestijn)

7 ip4inno 5/29/2016 7 Empirische verdeling van octrooiwaarde Gegevens voor ongeveer 7.000 EP-octrooien. Bron: Europees onderzoeksproject PATVAL. 50% van de (EP-) octrooien heeft een waarde van minder dan 300.000 euro (25% heeft een waarde van minder dan 100.000 euro) Aandeel van octrooien, % Waarde van het octrooi, in miljoenen euro de gemiddelde waarde ligt hier ergens

8 ip4inno 5/29/20168 De waarde van EP-octrooien 8/27 Totaal aandeel van octrooien, gerangschikt volgens octrooiwaarde 80% is irrelevant 5% is echt relevant 15% is een beetje relevant Aandeel van portefeuillewaarde, % Gegevens voor ongeveer 7.000 EP-octrooien. Bron: Europees onderzoeksproject PATVAL.

9 ip4inno 5/29/2016 9 Methoden voor de waardering van octrooien Kwantitatief (monetair) Kwalitatief (multidimensionaal) netto contante waarde marktwaarde (licentieanalogie) Juridische kwesties TechnologieMarkt Strategie Financiële kwesties "Het octrooi heeft een waarde van 50.000 euro." "Het octrooi beschermt een technologie van strategisch belang voor een aantrekkelijke markt, het kan efficiënt worden afgedwongen, maar er zijn nog aanzienlijke investeringen nodig." reële opties door de computer gegenereerde schattingen juridisch-economische methoden kostprijs

10 ip4inno 5/29/2016 10 Methoden voor de waardering van octrooien Kwantitatief (monetair) Kwalitatief (multidimensionaal) netto contante waarde marktwaarde (licentieanalogie) Juridische kwesties TechnologieMarkt Strategie Financiële kwesties "Het octrooi heeft een waarde van 50.000 euro." "Het octrooi beschermt een technologie van strategisch belang voor een aantrekkelijke markt, het kan efficiënt worden afgedwongen, maar er zijn nog aanzienlijke investeringen nodig." reële opties door de computer gegenereerde schattingen juridisch-economische methoden kostprijs

11 ip4inno 5/29/201611 11/27 Methode die zich baseert op de netto contante waarde (NPV; DCF) Aanvaarde methode voor waarderingen door het management Houdt rekening met de bijzonderheden van het geval Eenvoudige beslissingsregel Voorspelbaarheid van kasstromen Identificatie van kasstromen Slechts één scenario, geen flexibiliteit Indirecte voordelen zijn moeilijk in aanmerking te nemen VoordelenNadelen instroom van kasmiddelen - uitstroom van kasmiddelen - rente (hypothetisch) = contante waarde tijd NPV = Σ(contante waarden) "Verwachte winst uit octrooi, na kapitaalkosten" Vergelijking met een alternatieve investering

12 ip4inno 5/29/201612 12/27 Marktwaarde (licentieanalogie, 'relief from royalty') Kan eenvoudig en snel zijn Aanvaard Lijkt op het eerste gezicht objectief en juist Vergelijkbaarheid van de transacties Weinig significant indien bestemd voor intern gebruik Een leek kan de resultaten niet gemakkelijk verifiëren VoordelenNadelen NCW voor mij? = max. aankoopprijs Verkopers Kopers Vergelijking met prijzen op de markt "Verkoop-/licentieprijs geschat door vergelijking met soortgelijke octrooien" Toerekeningsbasis (aandeel van product) * Berekeningsgrondslag (bv. omzet) * Royaltytarief (bv. 3%) = Waarde volgens licentieanalogie Billijk royaltytarief Identificatie van vergelijkbare transacties Aanpassing aan de situatie Aanpassing aan de licentieovereenkomst VoordelenNadelen

13 ip4inno 5/29/201613 13/27 Kostprijs Duidelijke en objectieve waardering Veel gebruikt in accounting en fiscaal recht Houdt geen rekening met winsten Toewijzing van de kosten Risico wordt niet in aanmerking genomen Overbesteding wordt beloond VoordelenNadelen "O&O-kosten en octrooieringskosten die zijn / zouden worden gemaakt" Geen basis om beslissingen te nemen Historische kostprijs Werkelijk gemaakte kosten + inflatie Vervangingskosten Om vandaag een gelijkwaardig(e) of identiek(e) octrooi/technologie te creëren Vergelijking met de kosten om het octrooi te creëren

14 ip4inno 5/29/201614 14/27 Door de computer gegenereerde schattingen van de octrooikwaliteit octrooikwaliteit = uitwisselingspercentage in "gemiddelde octrooien" Monetaire octrooiwaarde (marktsucces) Specifieke markt- en bedrijfs- informatie (niet terug te vinden in octrooigegevens) 80% 20% Een computer kan de monetaire waarde van octrooien niet goed voorspellen, maar kan wel de octrooikwaliteit meten voor analyse op bedrijfsniveau Technische en juridische info (octrooigegevens) Ruwe marktprognose (octrooigegevens) Praktisch voor grote portefeuilles Voor octrooien van de concurrentie Goedkoop Objectief Slechts een ruwe schatting Geen echte economische waardering Jonge octrooien zijn moeilijk te waarderen Voordelen Nadelen Vergelijking met de inhoud van een gemiddeld octrooi

15 ip4inno 5/29/201615 Communicatie stimuleren met IPscore Juridische kwesties TechnologieMarkt Financiële kwesties Strategie O&O- afdeling Financiële afdeling of controlling Marketing- afdeling octrooi- afdeling General Manager

16 ip4inno 5/29/201616 Overzicht van IPscore IPscore is bedoeld als... leidraad voor het vinden van potentiële winsten en mogelijkheden om kosten te besparen een middel om binnen het bedrijf een dialoog over octrooien tot stand te brengen in samenhang met de algemene strategie IPscore kan worden gebruikt voor het waarderen van.. individuele octrooien geoctrooieerde technologieën (1...x octrooien) O&O-projecten, zelfs als er nog geen octrooi bestaat ideeën Integratie van octrooibeheer en innovatiemanagement!

17 ip4inno 5/29/201617 IPscore wordt gebruikt om octrooien te waarderen op een systematische, integrale en tijdbesparende wijze. Het is de gebruiker die de waardering uitvoert! IPscore is "slechts" het hulpmiddel. IPscore bestaat uit... 40 beoordelingsfactoren voorgeprogrammeerde schalen om de antwoorden te leiden snelle schatting van de monetaire waarde (netto contante waarde) uitvoerige verslagen op octrooi- en portefeuilleniveau documentatie van alle waarderingen (database)

18 ip4inno 5/29/201618 Gelegenheden voor octrooiwaardering in kmo's Portefeuillebeheer (technologie- en octrooiportefeuille) Rapportage Ratings (Basel II) Ext. verwerving/exploitatie van technologie Belastingen en boekhouding Schadeloosstelling, octrooiverzekering Waardering van gehele bedrijven: Verkoop, fusie, beursintroductie,...

19 ip4inno 5/29/201619

20 ip4inno 5/29/201620 De waardering wordt als volgt uitgevoerd Aantekeningen die bij dit octrooi zullen worden opgeslagen Help Keuzemogelijkheden voor het antwoord (kan worden aangepast) Antwoord

21 ip4inno 5/29/201621 Unieke technologie Beter dan vervangingstechnologie Testen van uitvinding Vereisten voor nieuwe productievaardigheden/ -installaties Marketingwaarde van de technologie Productie van inbreukmakende imitatieproducten Identificeerbare inbreukmakende producten Afhankelijk van licentieovereenkomsten Precommerciële periode van ontwikkeling Resultaten: technologisch profiel Het technologieprofiel geeft een overzicht van de eigenschappen van de technologie die de waarde ervan bepalen. Het stelt de technologie voor op een wijze die voor iedereen begrijpelijk is.

22 ip4inno 5/29/201622 Resultaten: 'opportuniteit/risico'-portefeuille IPscore vergemakkelijkt de creatie van een octrooiportefeuille met een goed evenwicht tussen opportuniteiten en risico's. Risico laag hoog Opportuniteit laaghoog

23 ip4inno 5/29/201623 Monetaire octrooiwaardering met IPscore

24 ip4inno 5/29/201624 (vervolg)

25 ip4inno 5/29/201625 Conclusies Octrooiwaardering verbetert het beheer van zowel octrooien als innovaties Octrooien moeten in economische termen worden gewaardeerd! IPscore helpt octrooien te waarderen –systematische en integrale waardering –comfortabel, tijdbesparend en goed gedocumenteerd proces De gebruiker moet kennis hebben van octrooiwaardering om IPscore optimaal te gebruiken en de output ervan te interpreteren! Interesse in IPscore? Stuur een mailtje naar Jschaaf@epo.org.

26 ip4inno 5/29/201626 Ik dank u voor uw aandacht! jschaaf@epo.org Vragen?


Download ppt "Ip4inno 5/29/20161 Opleidingsmodule 3A Deel 3: Waardering en beheer van octrooien Octrooibeheer en innovatiemanagement verbeteren met IPscore Johannes."

Verwante presentaties


Ads door Google